EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:181:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 181, 04 juli 2001


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 181
44e jaargang
4 juli 2001
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Besluit van de Raad van 25 juni 2001 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op de nationale militairen die bij het secretariaat-generaal van de Raad worden gedetacheerd als leden van de Militaire Staf van de Europese Unie 1
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij 6
*Verordening (EG) nr. 1339/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende uitbreiding van de werking van Verordening (EG) nr. 1338/2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, tot de lidstaten die de euro niet als munteenheid hebben aangenomen 11
Verordening (EG) nr. 1340/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
Verordening (EG) nr. 1341/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 169/2001 en houdende verhoging, tot 70000 ton, van de hoeveelheid rijst uit de Italiaanse interventievoorraden waarvoor een permanente inschrijving voor de verkoop op de interne markt gehouden wordt 14
*Verordening (EG) nr. 1342/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 795/2001 houdende bijzondere maatregelen tot afwijking van Verordeningen (EG) nr. 174/1999, (EG) nr. 800/1999 en (EG) nr. 1291/2000 in de sector melk en zuivelproducten 15
*Verordening (EG) nr. 1343/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 449/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft 16
Verordening (EG) nr. 1344/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de op grond van Verordening (EG) nr. 1080/2001 ingediende aanvragen voor invoerrechten in de rundvleessector 17
Verordening (EG) nr. 1345/2001 van de Commissie van 3 juli 2001 tot bepaling van de mate waarin de in juni 2001 ingediende aanvragen om een invoerrecht voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden 18

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2001/497/EC
*Beschikking van de Commissie van 15 juni 2001 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen krachtens Richtlijn 95/46/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1539) (1) 19
2001/498/EC
*Beschikking van de Commissie van 19 juni 2001 houdende achtste wijziging van Beschikking 95/124/EG tot vaststelling van de lijst van erkende viskwekerijen in Duitsland (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1627) (1) 32
2001/499/EC
*Beschikking van de Commissie van 3 juli 2001 tot wijziging van de Beschikkingen 2000/639/EG en 2000/773/EG inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de BSE-bewakingsprogramma's van de lidstaten voor 2001 (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 1748) 36

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 790/2000 van de Commissie van 14 april 2000 tot vaststelling van de handelsnorm voor tomaten (PB L 95 van 15.4.2000) 40
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top