EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:171:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 171, 07. heinäkuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 171
42. vuosikerta
7. heinäkuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöEuroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
*Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä heinäkuuta 1999, Euroopan unionin avustusohjelman perustamista palestiinalaishallinnon tukemiseksi sen pyrkimyksissä tukahduttaa valvonnassaan olevilta alueilta peräisin oleva terrorismitoiminta koskevan yhteisen toiminnan 97/289/YUTP voimassaolon jatkamisesta 1
I Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1474/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 1475/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, tiettyjä säilöttyjä sieniä koskevien tuontitodistusten antamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 1476/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 1477/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 822/87 säädettyjen tiettyjen enologisten käytäntöjen käyttöä koskevista edellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3220/90 muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 1478/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, kuivattujen rehujen tuen lopullisen määrän määrittämisestä markkinointivuodeksi 1998/1999 8
*Komission asetus (EY) N:o 1479/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, hunajan tuotannon ja kaupan pitämisen kehittämiseksi yhteisössä tarkoitettujen toimien soveltamista koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/97 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2300/97 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1480/1999, annettu 6 päivänä heinäkuuta 1999, Kiinasta peräisin olevaa valkosipulia koskevien tuontilupien antamisesta 11
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 12

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
1999/441/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, Bosniasta ja Hertsegovinasta peräisin tai lähtöisin olevien elävien eläinten ja eläintuotteiden tuonnista yhteisöön tehdyn päätöksen 92/271/ETY muuttamisestaETA:n kannalta merkityksellinen teksti (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 1728) (1) 17
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top