EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:171:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 171, 07. juli 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 171
42. årgang
7. juli 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets afgørelse af 6. juli 1999 om forlængelse af gyldigheden af fælles aktion 97/289/FUSP om iværksættelse af et EU-bistandsprogram til støtte for Den Palæstinensiske Myndighed i dens bestræbelser på at bekæmpe terroristhandlinger, der har deres udspring i territorier under dens kontrol 1
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 1474/1999 af 6. juli 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 2
Kommissionens forordning (EF) nr. 1475/1999 af 6. juli 1999 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves 4
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1476/1999 af 6. juli 1999 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed 5
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1477/1999 af 6. juli 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 3220/90 om betingelserne for anvendelse af visse ønologiske fremgangsmåder, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 6
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1478/1999 af 6. juli 1999 om fastsættelse for produktionsåret 1998/99 af den endelige støtte for tørret foder 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/1999 af 6. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2300/97 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1221/97 om almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til forbedring af produktionen og afsætningen af honning 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 1480/1999 af 6. juli 1999 om udstedelse af importlicenser for hvidløg med oprindelse i Kina 11
*Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed 12

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/441/EC
*Kommissionens beslutning af 28. juni 1999 om ændring af beslutning 92/271/EØF om indførsel til Fællesskabet af levende dyr og animalske produkter med oprindelse i eller afsendt fra Republikken Bosnien-HercegovinaEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 1728) (1) 17
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top