EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0699

Komission asetus (EU) 2023/699, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2023, neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon 1 päivästä huhtikuuta 2023 alkaen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2023/2257

OJ L 92, 30.3.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/699/oj

30.3.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2023/699,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2023,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston perimien maksujen mukauttamiseksi inflaatioon 1 päivästä huhtikuuta 2023 alkaen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 297/95 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan viidennen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (2) 67 artiklan 3 kohdan mukaan Euroopan lääkeviraston tulot koostuvat unionin rahoitusosuudesta ja yritysten kyseiselle virastolle suorittamista maksuista. Asetuksessa (EY) N:o 297/95 vahvistetaan kyseisten maksujen luokat ja määrät.

(2)

Kyseisiä maksuja on tarpeen tarkistaa vuoden 2022 inflaatioasteen perusteella. Euroopan unionin tilastotoimiston (3) mukaan unionin inflaatioaste vuonna 2022 oli 10,4 prosenttia.

(3)

Mukautetut maksujen määrät olisi yksinkertaisuuden vuoksi pyöristettävä lähimpään 100 euroon.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 297/95 olisi muutettava.

(5)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta ei pitäisi soveltaa vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on kesken 1 päivänä huhtikuuta 2023.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 297/95 12 artiklan mukaisesti maksut on saatettava ajan tasalle 1 päivästä huhtikuuta 2023. Sen vuoksi on aiheellista, että tämä asetus saatetaan voimaan kiireellisesti ja että sitä sovelletaan kyseisestä päivämäärästä alkaen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 297/95 seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Muutetaan a alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”313 200 euron” ilmaisulla ”345 800 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”31 500 euroa” ilmaisulla ”34 800 euroa”;

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

ii)

Muutetaan b alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”121 500 euron” ilmaisulla ”134 100 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”202 500 euron” ilmaisulla ”223 600 euron”;

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”12 100 euroa” ilmaisulla ”13 400 euroa”;

Korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

iii)

Muutetaan c alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”94 000 euron” ilmaisulla ”103 800 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”23 700–70 600 euroa” ilmaisulla ”26 200–77 900 euroa”;

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Muutetaan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Korvataan ilmaisu ”3 500 euron” ilmaisulla ”3 900 euron”;

Korvataan ilmaisu ”7 800 euron” ilmaisulla ”8 600 euron”;

ii)

Muutetaan b alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”94 000 euron” ilmaisulla ”103 800 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”23 700–70 600 euroa” ilmaisulla ”26 200–77 900 euroa”;

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”15 400 euron” ilmaisulla ”17 000 euron”;

d)

Korvataan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”23 700 euron” ilmaisulla ”26 200 euron”;

e)

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”7 800 euron” ilmaisulla ”8 600 euron”;

f)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”112 200 euron” ilmaisulla ”123 900 euron”;

ii)

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”27 900–84 100 euroa” ilmaisulla ”30 800–92 800 euroa”;

2)

Korvataan 4 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”77 900 euron” ilmaisulla ”86 000 euron”;

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Muutetaan a alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”156 700 euron” ilmaisulla ”173 000 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”15 400 euroa” ilmaisulla ”17 000 euroa”;

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

Muutetaan neljäs alakohta seuraavasti:

Korvataan ilmaisu ”77 900 euroa” ilmaisulla ”86 000 euroa”;

Korvataan ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

ii)

Muutetaan b alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”77 900 euron” ilmaisulla ”86 000 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”132 400 euron” ilmaisulla ”146 200 euron”;

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”15 400 euroa” ilmaisulla ”17 000 euroa”;

Korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

Muutetaan viides alakohta seuraavasti:

Korvataan ilmaisu ”39 200 euroa” ilmaisulla ”43 300 euroa”;

Korvataan ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

iii)

Muutetaan c alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”39 200 euron” ilmaisulla ”43 300 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”9 700–29 500 euroa” ilmaisulla ”10 700–32 600 euroa”;

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Muutetaan a alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

Korvataan ilmaisu ”3 500 euron” ilmaisulla ”3 900 euron”;

Korvataan ilmaisu ”7 800 euron” ilmaisulla ”8 600 euron”;

ii)

Muutetaan b alakohta seuraavasti:

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”46 900 euron” ilmaisulla ”51 800 euron”;

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”11 800–35 400 euroa” ilmaisulla ”13 000–39 100 euroa”;

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”7 800 euroa” ilmaisulla ”8 600 euroa”;

c)

Korvataan 3 kohdassa ilmaisu ”7 800 euron” ilmaisulla ”8 600 euron”;

d)

Korvataan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”23 700 euron” ilmaisulla ”26 200 euron”;

e)

Korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”7 800 euron” ilmaisulla ”8 600 euron”;

f)

Muutetaan 6 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”37 600 euron” ilmaisulla ”41 500 euron”;

ii)

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”9 200–27 900 euroa” ilmaisulla ”10 200–30 800 euroa”;

4)

Korvataan 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”46 900 euron” ilmaisulla ”51 800 euron”;

5)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”77 900 euron” ilmaisulla ”86 000 euron”;

b)

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”23 700 euron” ilmaisulla ”26 200 euron”;

6)

Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”94 000 euroa” ilmaisulla ”103 800 euroa”;

ii)

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”46 900 euroa” ilmaisulla ”51 800 euroa”;

iii)

Korvataan neljännessä alakohdassa ilmaisu ”23 700–70 600 euroa” ilmaisulla ”26 200–77 900 euroa”;

iv)

Korvataan viidennessä alakohdassa ilmaisu ”11 800–35 400 euroa” ilmaisulla ”13 000–39 100 euroa”;

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”313 200 euroa” ilmaisulla ”345 800 euroa”;

ii)

Korvataan kolmannessa alakohdassa ilmaisu ”156 700 euroa” ilmaisulla ”173 000 euroa”;

iii)

Korvataan viidennessä alakohdassa ilmaisu ”3 500–269 900 euroa” ilmaisulla ”3 900–298 000 euroa”;

iv)

Korvataan kuudennessa alakohdassa ilmaisu ”3 500–135 100 euroa” ilmaisulla ”3 900–149 200 euroa”;

c)

Korvataan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”7 800 euron” ilmaisulla ”8 600 euron”.

2 artikla

Tätä asetusta ei sovelleta vaatimustenmukaisiin hakemuksiin, joiden käsittely on kesken 1 päivänä huhtikuuta 2023.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2023.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2023.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725179/2-18012023-AP-EN.pdf/e301db8f-984c-27e2-1245-199a89f37bca


Top