EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:156:TOC

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 156, 25 Ιούνιος 2003


Display all documents published in this Official Journal
Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ISSN 1725-2547

L 156
46ό έτος
25 Ιουνίου 2003
Έκδοση στην ελληνική γλώσσαΝομοθεσία

ΠεριεχόμεναI Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1078/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1079/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1474/95 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2003, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2003 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα 7
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2003 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ελάχιστους διενεργητέους ελέγχους στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών (1) 9
*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2003 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 858/2003 όσον αφορά την αλιεία του είδους προσφυγάκι από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας και Κάτω Χωρών 13
*Οδηγία 2003/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την εικοστή τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — ΚΜΤ) 14
*Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου 17
ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 25
*Οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, που τροποποιεί για εικοστή πέμπτη φορά την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή — ΚΜΤ) (1) 26
Συμβούλιο
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2003, για τη σύναψη πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις 31
Πρωτόκολλο για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών σχετικά με τις νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις 36
*Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών πτυχών της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών για νέες αμοιβαίες γεωργικές παραχωρήσεις 45
*Απόφαση αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου Σύνδεσης, μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Εσθονίας, αφετέρου, της 28ης Φεβρουαρίου 2003, για την τροποποίηση, μέσω της σύστασης μεικτής συμβουλευτικής επιτροπής μεταξύ της Επιτροπής των Περιφερειών και της εσθονικής επιτροπής συνδέσμου για συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, της απόφασης αριθ. 1/98 για την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης 46
*Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 48
Συμφωνία υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 49
Επιτροπή
*Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση κριτηρίων για τον καθορισμό ζωνών και την εντεταλμένη επιτήρηση μετά από υπόνοιες για την ύπαρξη ή επιβεβαίωση της ύπαρξης λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ΛΑΣ) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1831] (1) 61
*Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση, τη βρουκέλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών μελών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 1925] (1) 74
Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
2003/468/EC
*Κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλιου, της 23ης Ιουνίου 2003, για τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα 79
(1) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
EL
Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνουνται με αστερίσκο.

Top