EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1782

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001

ΕΕ L 270 της 21.10.2003, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; καταργήθηκε από 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1782/oj

32003R1782

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 270 της 21/10/2003 σ. 0001 - 0069


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου

της 29ης Σεπτεμβρίου 2003

για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36 και 37 και το άρθρο 299 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Απαιτείται η θέσπιση κοινών όρων για τις άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται με βάση τα διάφορα καθεστώτα στήριξης του εισοδήματος στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(2) Η καταβολή της άμεσης ενίσχυσης στο ακέραιο απαιτείται να συνδεθεί με την εφαρμογή κανόνων που αφορούν τη γεωργική γη, την παραγωγή και τη δραστηριότητα. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να ενσωματωθούν στις κοινές οργανώσεις των αγορών βασικά πρότυπα σχετικά με το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων και την υγεία και τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των βασικών αυτών προτύπων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανακαλούν τις άμεσες ενισχύσεις με βάση αναλογικά, αντικειμενικά και προοδευτικά κριτήρια. Η ανάκληση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη κυρώσεων που ισχύουν τώρα ή θα ισχύσουν στο μέλλον με βάση άλλες διατάξεις του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου.

(3) Προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γεωργικής γης και να εξασφαλισθεί ότι θα διατηρηθεί η γη σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, θα πρέπει να θεσπισθούν πρότυπα με βάση ισχύουσες διατάξεις των κρατών μελών ή άνευ αυτής. Κατά συνέπεια, είναι σωστό να καθορισθεί κοινοτικό πλαίσιο με βάση το οποίο τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να θεσπίσουν πρότυπα που θα συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών περιοχών στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι εδαφικές και κλιματικές συνθήκες και τα ισχύοντα συστήματα καλλιέργειας (χρήση γης, αμειψισπορά, καλλιεργητικές πρακτικές) και γεωργικών διαρθρώσεων.

(4) Επειδή οι μόνιμοι βοσκότοποι έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, ενδείκνυται η θέσπιση μέτρων για την ενθάρρυνση της διατήρησης των υφιστάμενων μόνιμων βοσκοτόπων προκειμένου να αποφευχθεί η μαζική τους μετατροπή σε αρόσιμες εκτάσεις.

(5) Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στα μέσα άσκησης πολιτικής με στόχο την περαιτέρω προώθηση της αειφόρου γεωργίας και στην αγροτική ανάπτυξη, θα πρέπει να εισαχθεί για όλη την Κοινότητα ένα σύστημα σταδιακής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων για την περίοδο 2005-2012. Όλες οι άμεσες ενισχύσεις, που υπερβαίνουν ορισμένα ποσά, θα πρέπει να μειωθούν κατά ορισμένα ποσοστά ετησίως. Οι οικονομίες που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να χρησιμεύσουν για τη χρηματοδότηση μέτρων στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και να κατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που θα καθορισθούν. Ωστόσο, είναι σκόπιμο να ορισθεί ότι ένα συγκεκριμένο ποσοστό των ποσών αυτών θα πρέπει να παραμένει στα κράτη μέλη όπου γεννάται. Μέχρι το 2005, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν προαιρετικά την ισχύουσα διαφοροποίηση με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής(4).

(6) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα ποσά για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (υπογραμμή 1α) τηρούν τα ετήσια ανώτατα όρια που καθορίζονται στις δημοσιονομικές προοπτικές, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί χρηματοοικονομικός μηχανισμός για την προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων, εφόσον απαιτείται. Μια προσαρμογή της άμεσης στήριξης θα πρέπει να καθορίζεται όταν προβλέπεται ότι θα υπάρξει υπέρβαση της υπογραμμής 1α, με περιθώριο ασφαλείας 300 εκατομ. EUR, σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό έτος.

(7) Λόγω των διαρθρωτικών προσαρμογών που προκύπτουν από την κατάργηση της παρέμβασης για τη σίκαλη, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για ορισμένες περιοχές παραγωγής σίκαλης οι οποίες χρηματοδοτούνται με μέρος των ποσών που προκύπτουν από τη διαφοροποίηση.

(8) Προκειμένου να βοηθηθούν οι γεωργοί να ανταποκριθούν στα πρότυπα μιας σύγχρονης, υψηλής ποιότητας γεωργίας, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να καθιερώσουν ένα ευρύ σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εμπορικού χαρακτήρα. Το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών θα πρέπει να βοηθήσει τους γεωργούς να ευαισθητοποιηθούν στη σχέση μεταξύ των ροών υλικών και των διαδικασιών που εφαρμόζουν στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σχετίζονται με πρότυπα στους τομείς του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, χωρίς να επηρεάζεται κατά κανένα τρόπο η υποχρέωση και η ευθύνη τους όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων.

(9) Προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών, θα πρέπει να προβλεφθεί ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα κράτη μέλη να εγκαταστήσουν το σύστημα. Η προσχώρηση στο σύστημα θα πρέπει να είναι εθελοντική για τους γεωργούς με προτεραιότητα για εκείνους οι οποίοι λαμβάνουν πάνω από ένα ορισμένο ποσό ετησίως σε άμεσες ενισχύσεις. Λόγω του είδους των παρεχόμενων συμβουλών στους γεωργούς, είναι σκόπιμο να διατηρούνται εμπιστευτικές οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την παροχή των συμβουλών, εκτός από περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου.

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής(5), τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να βεβαιώνονται για την πραγματικότητα και την κανονικότητα των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το "Τμήμα Εγγυήσεων" του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και να προλαμβάνουν και να διώκουν τις παρατυπίες.

(11) Προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα των μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου, απαιτείται η προσαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, που θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1992, για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων(6), με στόχο να συμπεριληφθεί το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, και τα καθεστώτα στήριξης για το σκληρό σιτάρι, τους πρωτεϊνούχους σπόρους, τις ενεργειακές καλλιέργειες, το ρύζι, το άμυλο πατάτας, τους καρπούς με κέλυφος, το γάλα, τους σπόρους, τα όσπρια, και οι ειδικές περιφερειακές ενισχύσεις καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης, διαφοροποίησης και του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ένταξης, σε μεταγενέστερο στάδιο, και άλλων καθεστώτων ενισχύσεων.

(12) Προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματικός έλεγχος και να προληφθεί η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων παροχής ενίσχυσης σε διαφορετικούς οργανισμούς πληρωμών σε ένα κράτος μέλος, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής της ταυτότητας των γεωργών που υποβάλουν αιτήσεις παροχής ενίσχυσης στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου συστήματος.

(13) Τα διάφορα τμήματα του ολοκληρωμένου συστήματος έχουν ως στόχο αποτελεσματικότερη διαχείριση και έλεγχο. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κοινοτικών καθεστώτων που δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να επωφεληθούν από το σύστημα υπό τον όρο ότι δεν ενεργούν κατά κανένα τρόπο αντίθετα προς τις σχετικές διατάξεις.

(14) Δεδομένης της πολυπλοκότητας του συστήματος και του μεγάλου αριθμού αιτήσεων παροχής ενίσχυσης που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι τεχνικοί πόροι και οι κατάλληλες μέθοδοι διαχείρισης και ελέγχου. Κατά συνέπεια, το ολοκληρωμένο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει σε κάθε κράτος μέλος, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ένα σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων, και των αιτήσεων παροχής ενίσχυσης που υποβάλλουν οι γεωργοί, ένα εναρμονισμένο σύστημα ελέγχου και, για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, ένα σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των δικαιωμάτων.

(15) Προκειμένου να γίνει ευκολότερη η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν για την επαλήθευση των αιτήσεων παροχής ενίσχυσης, απαιτείται η δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων με υψηλές επιδόσεις, που θα επιτρέπουν ιδιαίτερα την πραγματοποίηση διασταυρωμένων ελέγχων.

(16) Η αναγνώριση των αγροτεμαχίων αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας για τη σωστή εφαρμογή των καθεστώτων που συνδέονται με την επιφάνεια των εκτάσεων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι παρουσιάζουν ορισμένες ελλείψεις. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία ενός συστήματος αναγνώρισης με τη βοήθεια τηλεπισκόπισης, όπου αυτό είναι αναγκαίο.

(17) Για λόγους απλούστευσης, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβλέψουν την υποβολή μιας μοναδικής αίτησης για αρκετά καθεστώτα ενίσχυσης και να αντικαταστήσουν την ετήσια αίτηση με μία μόνιμη αίτηση η οποία θα υπόκειται μόνο σε ετήσια επιβεβαίωση.

(18) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τα ποσά που διατίθενται ως αποτέλεσμα των μειώσεων των ενισχύσεων λόγω της διαφοροποίησης για ορισμένα πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη που προβλέπεται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)(7).

(19) Επειδή τα ποσά που θα διατεθούν λόγω της πολλαπλής συμμόρφωσης δεν μπορούν να προβλεφθούν αρκετά σύντομα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι τα ποσά αυτά θα πιστωθούν στο "Τμήμα Εγγυήσεων" του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, εκτός από ένα ορισμένο ποσοστό που θα πρέπει να παραμένει στο κράτος μέλος.

(20) Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια των κοινοτικών καθεστώτων στήριξης θα πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στους δικαιούχους, αφού αφαιρεθούν οι μειώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εντός καθορισμένων περιόδων.

(21) Τα καθεστώτα στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής προβλέπουν άμεση στήριξη του εισοδήματος, ιδιαίτερα προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για τη γεωργική κοινότητα. Ο στόχος αυτός συνδέεται στενά με τη συντήρηση των γεωργικών περιοχών. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανορθολογική κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων, δεν θα πρέπει να παρέχονται ενισχύσεις στους γεωργούς εκείνους που δημιούργησαν τεχνητά τις συνθήκες που απαιτούνται για να λάβουν τέτοιες ενισχύσεις.

(22) Τα κοινά καθεστώτα στήριξης πρέπει να προσαρμόζονται στις εξελίξεις, εν ανάγκη εντός στενών χρονικών ορίων. Οι δικαιούχοι δεν δύνανται, συνεπώς, να επαφίενται στο γεγονός ότι οι συνθήκες στήριξης θα παραμείνουν αμετάβλητες και θα πρέπει να είναι έτοιμοι για πιθανή αναθεώρηση των καθεστώτων με βάση τις εξελίξεις στην αγορά.

(23) Ενόψει των σημαντικών επιπτώσεων στον προϋπολογισμό από τη στήριξη με άμεσες ενισχύσεις και προκειμένου να εκτιμηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις τους, τα κοινοτικά καθεστώτα θα πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη αξιολόγηση.

(24) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής γεωργίας και η προώθηση προτύπων για την ποιότητα των τροφίμων και το περιβάλλον συνεπάγεται κατ' ανάγκη μείωση των θεσμικών τιμών για τα γεωργικά προϊόντα με ταυτόχρονη αύξηση του κόστους παραγωγής για τις κοινοτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να προωθηθεί μια αειφόρος γεωργία που θα είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς τις αγορές, απαιτείται να ολοκληρωθεί η μετάβαση από τη στήριξη της παραγωγής στη στήριξη του παραγωγού μέσω της εισαγωγής συστήματος εισοδηματικής ενίσχυσης, αποσυνδεδεμένης από την παραγωγή για κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Παρόλο που η αποσύνδεση δεν θα μεταβάλει τα ποσά που καταβάλλονται σήμερα στους γεωργούς, θα αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης του εισοδήματος. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο η ενιαία ενίσχυση ανά γεωργική εκμετάλλευση να εξαρτάται από την πολλαπλή συμμόρφωση προς κριτήρια περιβαλλοντικά, ασφάλειας των τροφίμων, καλής υγείας και μεταχείρισης των ζώων, καθώς και διατήρησης της γεωργικής εκμετάλλευσης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

(25) Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να ενσωματώσει αρκετές υφιστάμενες άμεσες ενισχύσεις που λαμβάνει ο γεωργός από διάφορα καθεστώτα, σε μία ενιαία ενίσχυση που θα καθορίζεται με βάση τα προηγούμενα δικαιώματα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς, τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη την πλήρη εφαρμογή των μέτρων που εισήχθησαν στα πλαίσια του προγράμματος δράσης 2000 και τις περαιτέρω προσαρμογές των ποσών των ενισχύσεων που εισάγονται από τον παρόντα κανονισμό.

(26) Καθώς το όφελος λόγω της διαχειριστικής απλούστευσης θα αυξηθεί, αν συμπεριληφθούν στο καθεστώς πολλοί τομείς, το καθεστώς θα πρέπει κατ' αρχάς να καλύπτει όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καθεστώς των αροτραίων καλλιεργειών καθώς και τα όσπρια, τους σπόρους για σπορά, τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα. Οι αναθεωρημένες ενισχύσεις για το ρύζι και το σκληρό σιτάρι καθώς και για τον γαλακτοκομικό τομέα, μετά την πλήρη εφαρμογή της μεταρρύθμισης, θα πρέπει να ενταχθούν επίσης στο καθεστώς. Οι ενισχύσεις για άμυλο πατάτας και αποξηραμένες ζωοτροφές θα πρέπει να συμπεριληφθούν επίσης στο καθεστώς, με ταυτόχρονη διατήρηση των ξεχωριστών ενισχύσεων για τη βιομηχανία μεταποίησης.

(27) Θα πρέπει να θεσπισθούν ιδιαίτερα μέτρα για την κάνναβη, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ανάμεσα στις καλλιέργειες που είναι επιλέξιμες για την ενιαία ενίσχυση δεν θα αποκρύβονται παράνομες καλλιέργειες, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η κοινή οργάνωση της αγοράς για την κάνναβη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί η καταβολή ενισχύσεων με βάση την έκταση μόνο για τις περιοχές που έχουν σπαρεί με ποικιλίες κάνναβης που παρέχουν ορισμένες εγγυήσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα σε ψυχοτρόπους ουσίες. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα οι αναφορές στα συγκεκριμένα μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2000, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών(8).

(28) Προκειμένου να δοθεί στους γεωργούς η δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τι θα καλλιεργήσουν στη γη τους, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που υπάγονται ακόμη στο καθεστώς στήριξης που συνδέεται με την παραγωγή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο προσανατολισμός προς την αγορά, η ενιαία ενίσχυση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την παραγωγή κανενός συγκεκριμένου προϊόντος. Ωστόσο, για να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, μερικά προϊόντα θα πρέπει να εξαιρεθούν από την παραγωγή σε επιλέξιμη γη.

(29) Προκειμένου να καθορισθεί το ποσό που θα δικαιούται ο γεωργός στα πλαίσια του νέου καθεστώτος, ενδείκνυται να γίνει αναφορά στα ποσά που έχει λάβει κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν ιδιαίτερες καταστάσεις, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα εθνικό απόθεμα. Το απόθεμα αυτό είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί επίσης για να διευκολυνθεί η συμμετοχή νέων γεωργών στο καθεστώς. Η ενιαία ενίσχυση θα πρέπει να καθιερωθεί στο επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης.

(30) Το συνολικό ποσό το οποίο δικαιούται να λάβει μια γεωργική εκμετάλλευση θα πρέπει να χωρίζεται σε μερίδια (τα δικαιώματα) και να συνδέεται με ορισμένη επιλέξιμη έκταση, που απομένει να καθορισθεί, προκειμένου να διευκολύνεται η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πριμοδότησης. Προκειμένου να αποφευχθούν οι κερδοσκοπικές μεταβιβάσεις που θα οδηγήσουν σε σώρευση δικαιωμάτων τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, θα πρέπει, να προβλεφθεί, για τη χορήγηση της ενίσχυσης, συσχέτιση μεταξύ των δικαιωμάτων και ορισμένου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων, καθώς και η δυνατότητα περιορισμού της μεταβίβασης των δικαιωμάτων εντός μιας μόνο περιοχής. Θα πρέπει να καθορισθούν ειδικές διατάξεις για ενισχύσεις που δεν συνδέονται άμεσα με μια περιοχή, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασης που αφορά την εκτροφή αιγοπροβάτων.

(31) Για να εξασφαλισθεί ότι το συνολικό ποσό στήριξης και δικαιωμάτων δεν υπερβαίνει τους σημερινούς περιορισμούς στον προϋπολογισμό σε κοινοτικό ή εθνικό και, ενδεχομένως, σε περιφερειακό επίπεδο, ενδείκνυται να προβλεφθούν εθνικά ανώτατα όρια που θα υπολογίζονται ως το άθροισμα όλων των κονδυλίων που χορηγούνται σε κάθε κράτος μέλος για την πληρωμή ενισχύσεων στα πλαίσια των αντίστοιχων καθεστώτων στήριξης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και λαμβανομένων υπόψη των μεταγενέστερων αναπροσαρμογών. Θα πρέπει να εφαρμόζονται αναλογικές μειώσεις εάν σημειωθεί υπέρβαση του ανώτατου ορίου.

(32) Προκειμένου να διατηρηθούν τα οφέλη από τον έλεγχο της προσφοράς λόγω παύσης καλλιέργειας, με ταυτόχρονη ενίσχυση του περιβαλλοντικού της οφέλους στα πλαίσια του νέου συστήματος στήριξης, θα πρέπει να διατηρηθούν οι όροι παύσης καλλιέργειας για γεωργική γη.

(33) Προκειμένου να εξασφαλισθεί ευελιξία στην αντιμετώπιση ιδιαίτερων καταστάσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν κάποια εξισορρόπηση μεταξύ των ατομικών δικαιωμάτων και των μέσων όρων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και μεταξύ των υφιστάμενων ενισχύσεων και της ενιαίας ενίσχυσης. Θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένη παρέκκλιση από την απαγόρευση της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών, συμπεριλαμβανομένων των πατατών για κατανάλωση, ώστε, σε περίπτωση περιφερειοποίησης, αυτό να μην οδηγήσει σε διατάραξη της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε επίπτωση στη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εξάλλου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι γεωργικές ειδικές συνθήκες του, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα ενός κράτους μέλους να ζητήσει μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, εξακολουθώντας να τηρεί τα δημοσιονομικά ανώτατα όρια που καθορίζονται για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Σε περίπτωση σοβαρών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και για να εξασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, είναι σκόπιμο να μπορεί να Επιτροπή να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.

(34) Σε περίπτωση προαιρετικής ή μεταβατικής υλοποίησης, και προκειμένου να προστατευθούν οι θεμιτές προσδοκίες των γεωργών, είναι σκόπιμο να ορισθεί ημερομηνία πριν από την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να αποφασίζουν να εφαρμόσουν το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Εξάλλου, για να εξασφαλισθεί η συνέχεια των υφιστάμενων καθεστώτων, θα πρέπει να καθορισθούν ορισμένοι όροι για δικαίωμα ενίσχυσης και να χορηγηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να καθορίζει κανόνες εφαρμογής.

(35) Προκειμένου να διατηρηθεί ο ρόλος της παραγωγής σκληρού σιταριού σε περιοχές παραδοσιακής παραγωγής με ταυτόχρονη αύξηση της ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι που ανταποκρίνεται σε ορισμένες στοιχειώδεις απαιτήσεις ποιότητας, ενδείκνυται να μειωθεί, για μια μεταβατική περίοδο, το ισχύον ειδικό συμπλήρωμα για σκληρό σιτάρι σε περιοχές παραδοσιακής παραγωγής και να καταργηθεί η ειδική ενίσχυση σε καθιερωμένες περιοχές. Μόνο οι καλλιέργειες σκληρού σιταριού κατάλληλου για χρήση στην παραγωγή σιμιγδαλιών και ζυμαρικών θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση αυτή.

(36) Προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος των σπόρων που είναι πλούσιοι σε πρωτείνες και να παρασχεθεί κίνητρο αύξησης της παραγωγής των σπόρων αυτών, ενδείκνυται να προβλεφθεί συμπληρωματική ενίσχυση για τους γεωργούς που παράγουν τους σπόρους αυτούς. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή εφαρμογή του νέου καθεστώτος, θα πρέπει να καθορισθούν ορισμένοι όροι για το δικαίωμα στην ενίσχυση. Θα πρέπει να καθορισθεί μία μέγιστη εγγυημένη έκταση και θα πρέπει να εφαρμόζονται αναλογικές μειώσεις σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης εγγυημένης έκτασης.

(37) Προκειμένου να διατηρηθεί ο ρόλος της παραγωγής ρυζιού σε περιοχές παραδοσιακής παραγωγής, ενδείκνυται να προβλεφθεί συμπληρωματική ενίσχυση για τους παραγωγούς ρυζιού. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή εφαρμογή του νέου καθεστώτος, θα πρέπει να καθιερωθούν ορισμένοι όροι για το δικαίωμα στην ενίσχυση. Θα πρέπει να καθορισθούν εθνικές βασικές εκτάσεις και να εφαρμόζονται μειώσεις σε περίπτωση υπέρβασης των εκτάσεων αυτών.

(38) Προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή εξαφάνιση της παραγωγής καρπών με κέλυφος σε παραδοσιακές περιοχές και οι συνεπαγόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ύπαιθρο, στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό, θα πρέπει να θεσπισθούν νέες ρυθμίσεις για τους καρπούς με κέλυφος. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, θα πρέπει να καθορισθούν ορισμένοι όροι για το δικαίωμα στην ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης ελάχιστης πυκνότητας δένδρων και ελάχιστου μεγέθους αγροτεμαχίου. Προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερες ανάγκες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν δικαίωμα χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης.

(39) Προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του προϋπολογισμού, θα πρέπει να καθορισθεί μέγιστη εγγυημένη έκταση και θα πρέπει να εφαρμόζονται αναλογικές μειώσεις σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης εγγυημένης έκτασης, μόνο για τα κράτη μέλη στα οποία σημειώθηκε υπέρβαση στην έκτασή τους. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισόρροπη εφαρμογή σε όλη την Κοινότητα, η έκταση αυτή θα πρέπει να κατανεμηθεί κατ' αναλογία των εκτάσεων στα κράτη μέλη που καλλιεργούνται με καρπούς με κέλυφος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη διάθεση των εκτάσεων εντός της επικράτειάς τους. Οι περιοχές που αποτελούν αντικείμενο σχεδίων βελτίωσης δεν θα είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στα πλαίσια του νέου καθεστώτος πριν από τη λήξη του σχεδίου.

(40) Προκειμένου να αξιοποιηθεί η επιτυχία των σχεδίων βελτίωσης για την ομαδοποίηση της προσφοράς, τα κράτη μέλη μπορεί να υποβάλλουν ως όρο επιλεξιμότητας, σε κοινοτική και εθνική ενίσχυση, τη συμμετοχή σε οργανώσεις παραγωγών. Προκειμένου να αποφευχθεί η αποδιοργάνωση, θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

(41) Προς το παρόν, η στήριξη για ενεργειακές καλλιέργειες εξασφαλίζεται μέσω της δυνατότητας βιομηχανικών καλλιεργειών σε γη που τελεί υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας. Οι ενεργειακές καλλιέργειες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής για μη διατροφική χρήση σε γη υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας. Θα πρέπει να θεσπισθεί ειδική ενίσχυση για ενεργειακές καλλιέργειες με στόχο την αύξηση της υποκατάστασης διοξειδίου του άνθρακα. Θα πρέπει να προδιαγραφεί μια μέγιστη εγγυημένη έκταση και, σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης εγγυημένης έκτασης, να επιβάλλονται μειώσεις κατ' αναλογία. Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να αναθεωρηθούν μετά από προκαθορισμένη περίοδο, λαμβανομένης υπόψη και της εφαρμογής της κοινοτικής πρωτοβουλίας για τα βιοκαύσιμα.

(42) Προκειμένου να διατηρηθεί η παραγωγή αμύλου σε περιοχές παραδοσιακής παραγωγής, και να αναγνωρισθεί ο ρόλος της παραγωγής πατάτας στο γεωργικό κύκλο, ενδείκνυται η πρόβλεψη συμπληρωματικής ενίσχυσης για τους παραγωγούς αμύλου πατάτας. Επιπλέον, εφόσον το σύστημα ενισχύσεων για τους παραγωγούς αμύλου από πατάτες θα ενταχθεί εν μέρει στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1994, για την καθιέρωση καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων(9).

(43) Η υπαγωγή των αροτραίων καλλιεργειών και του βοείου και του πρόβειου κρέατος επεκτείνει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης στις πριμοδοτήσεις που καταβάλλονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα νησιά του Αιγαίου, ώστε να επιτευχθεί περαιτέρω απλούστευση και να αποφευχθεί η διατήρηση ενός νομικού και διοικητικού πλαισίου για μικρό αριθμό γεωργών στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, για να διατηρηθεί ο ρόλος ορισμένου τύπου παραγωγής στις περιοχές αυτές της Κοινότητας, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι δεν χρειάζεται να περιλάβουν τις ενισχύσεις αυτές στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης. Η ίδια δυνατότητα πρέπει να ισχύει και για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις σε ορισμένες περιοχές της Σουηδίας και της Φινλανδίας, καθώς και στην ενίσχυση για τους σπόρους. Στις περιπτώσεις αυτές, για να διατηρηθούν τα υφιστάμενα καθεστώτα, πρέπει να θεσπισθούν ορισμένοι όροι και να χορηγηθεί στην Επιτροπή η εξουσία να καθορίζει κανόνες εφαρμογής.

(44) Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση από το ισχύον καθεστώς για τις ενισχύσεις αροτραίων καλλιεργειών και τις πριμοδοτήσεις ζώων στο νέο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν κάποιες προσαρμογές των σημερινών άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους τομείς αυτούς.

(45) Η γεωργική δραστηριότητα στις Αζόρες εξαρτάται έντονα από τη γαλακτοπαραγωγή. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και να επεκταθούν τα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρα(10), και να εισαχθεί παρέκκλιση για έξι συνολικά περιόδους εμπορίας, αρχής γενομένης από το 1999/2000, από ορισμένες διατάξεις της κοινής οργάνωσης αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά τον περιορισμό της παραγωγής, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η στάθμη ανάπτυξης και οι συνθήκες της τοπικής παραγωγής. Κατά την περίοδο εφαρμογής του, το μέτρο αυτό θα πρέπει να επιτρέψει στον τομέα των Αζορών να συνεχίσει την αναδιάρθρωσή του χωρίς παρεμβολή στην αγορά γάλακτος και χωρίς αισθητές επιπτώσεις στην ορθή λειτουργία του καθεστώτος εισφορών σε πορτογαλικό ή κοινοτικό επίπεδο.

(46) Η εφαρμογή του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης στα αγροκτήματα συνεπάγεται εκ των πραγμάτων ότι το πρόγραμμα αναπροσανατολισμού της χρήσης γαιών οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα για αροτραίες καλλιέργειες σε εκτατική κτηνοτροφία, στην Πορτογαλία, το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1017/94(11), καθίσταται άνευ αντικειμένου. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1017/94 θα πρέπει να καταργηθεί με την έναρξη ισχύος του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

(47) Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών και των νέων διατάξεων, οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92, (ΕΚ) αριθ. 1577/96, της 30ής Ιουλίου 1996, για τη θέσπιση ειδικού μέτρου υπέρ ορισμένων οσπριοειδών(12) και (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, της 17ης Μαΐου 1999, για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών(13), θα πρέπει να καταργηθούν. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 θα πρέπει επίσης να καταργηθεί, εκτός από ορισμένες διατάξεις που προβλέπουν ειδικά προσωρινά και προαιρετικά καθεστώτα.

(48) Οι ειδικές διατάξεις σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις στους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71, της 26ης Οκτωβρίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά(14), (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, της 19ης Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους,(15) (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος(16), (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Υπερπόντιων Γαλλικών Διαμερισμάτων(17), (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, της 28ης Ιουνίου 2001, περί ειδικών μέτρων, όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα, υπέρ των Καναρίων Νήσων(18) και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος(19), δεν έχουν πλέον αντικείμενο εφαρμογής και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να καταργηθούν.

(49) Κατά τη στιγμή της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η Κοινότητα αποτελείται από 15 κράτη μέλη. Λαμβανομένου υπόψη του ότι, σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησης του 2003, η προσχώρηση των νέων κρατών μελών θα λάβει χώρα την 1η Μαΐου 2004, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσαρμοσθεί έως την ημερομηνία προσχώρησης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη συνθήκη διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοσθεί στα νέα κράτη μέλη.

(50) Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή(20),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει:

- κοινούς κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις με βάση καθεστώτα στήριξης του εισοδήματος στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής που χρηματοδοτούνται από το "Τμήμα Εγγυήσεων" του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΚΓΤΠΕ), εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999,

- στήριξη του εισοδήματος των γεωργών (που αναφέρεται στη συνέχεια ως "καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης"),

- καθεστώτα στήριξης για γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ρύζι, καρπούς με κέλυφος, ενεργειακές καλλιέργειες, πατατών αμυλοποιίας, γάλα, σπόρους, αροτραίες καλλιέργειες, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας και όσπρια.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) "γεωργός": φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως της νομικής ιδιότητας που αποδίδει το εθνικό δίκαιο στην ομάδα και τα μέλη της, του οποίου η εκμετάλλευση βρίσκεται έδαφος της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 299 της συνθήκης και το οποίο ασκεί γεωργική δραστηριότητα·

β) "εκμετάλλευση": το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που διαχειρίζεται ο γεωργός και οι οποίες βρίσκονται στην επικράτεια του ιδίου κράτους μέλους·

γ) "γεωργική δραστηριότητα": η παραγωγή, η εκτροφή ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής και εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, ή της διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση, όπως ορίζεται στο άρθρο 5·

δ) "άμεση ενίσχυση": η πληρωμή που καταβάλλεται απ' ευθείας στο γεωργό στα πλαίσια ενός καθεστώτος στήριξης του εισοδήματος από τα απαριθμούμενα στο παράρτημα I·

ε) "ενισχύσεις που χορηγούνται για ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος" ή "ενισχύσεις που χορηγούνται για την περίοδο αναφοράς:" οι πληρωμές που χορηγούνται ή που θα χορηγηθούν, για ένα συγκεκριμένο έτος/έτη, οι οποίες περιλαμβάνουν όλες τις πληρωμές που χορηγούνται και για άλλες χρονικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος/έτη·

στ) "γεωργικά προϊόντα": τα προϊόντα που παρατίθενται στο Παράρτημα I της Συνθήκης, συμπεριλαμβανομένου του βαμβακιού, αλλά εξαιρουμένων των αλιευτικών προϊόντων.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΥΜΜΟΡΦΣΗ

Άρθρο 3

Κύριες απαιτήσεις

1. Ο γεωργός που λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις οφείλει να εφαρμόζει τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος αυτού, και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που θεσπίζονται στο άρθρο 5.

2. Η αρμόδια εθνική αρχή θέτει στη διάθεση του γεωργού τον κατάλογο με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που πρέπει να εφαρμοσθούν.

Άρθρο 4

Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης

1. Οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που αναφέρονται στο παράρτημα III θεσπίζονται από την κοινοτική νομοθεσία στους παρακάτω τομείς:

- δημόσια υγεία, υγεία των ζώων και των φυτών,

- περιβάλλον,

- καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

2. Οι πράξεις που αναφέρονται στο παράρτημα III ισχύουν στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού στην μορφή που θα έχουν με βάση τις κατά καιρούς τροποποιήσεις τους και, στην περίπτωση των οδηγιών, με βάση την εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 5

Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε γεωργική γη, και ιδιαίτερα γη η οποία δεν χρησιμοποιείται πλέον για παραγωγικούς σκοπούς, να διατηρείται σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στοιχειώδεις απαιτήσεις για τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες με βάση το πλαίσιο που καθορίζεται στο παράρτημα IV, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών για τις οποίες πρόκειται, όπως το έδαφος και οι κλιματικές συνθήκες, τα υφιστάμενα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης, η χρήση γης, η αμειψισπορά, οι γεωργικές πρακτικές και η δομή των εκμεταλλεύσεων. Αυτό δεν θίγει τους κανόνες που διέπουν τις ορθές γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που εφαρμόζονται πέραν του επιπέδου των ορθών γεωργικών πρακτικών.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η γη που αποτελούσε μόνιμους βοσκότοπους την ημερομηνία που προβλέπεται για την υποβολή αίτησης στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 παραμένει ως μόνιμος βοσκότοπος.

Ωστόσο, ένα κράτος μέλος δύναται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να παρεκκλίνει από το πρώτο εδάφιο, υπό τον όρον ότι αναλαμβάνει δράση για την πρόληψη κάθε τυχόν σημαντικής μείωσης του συνολικού του μόνιμου βοσκότοπου.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις μόνιμων βοσκοτόπων που πρόκειται να αναδασωθούν, εάν η αναδάσωση αυτή είναι συμβατή με το περιβάλλον και με την εξαίρεση των φυτειών για χριστουγεννιάτικα δένδρα και είδη ταχείας ανάπτυξης που καλλιεργούνται βραχυπρόθεσμα.

Άρθρο 6

Μείωση ή αποκλεισμός από τις ενισχύσεις

1. Στις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται οι κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή οι ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης άμεσα αποδιδόμενης στον συγκεκριμένο γεωργό, το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται να καταβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο σημειώθηκε η μη εφαρμογή, και αφού εφαρμοσθούν τα άρθρα 10 και 11, μειώνεται ή ακυρώνεται σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2. Οι μειώσεις ή οι αποκλεισμοί που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν μόνον όταν η μη συμμόρφωση σχετίζεται με:

α) μια γεωργική δραστηριότητα· ή

β) τους αγρούς της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των αγροτεμαχίων σε μακρόχρονη παύση καλλιέργειας.

Άρθρο 7

Λεπτομερείς κανόνες για μείωση ή αποκλεισμό

1. Οι λεπτομερείς κανόνες για μειώσεις και αποκλεισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6, καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2. Στη διατύπωση των κανόνων αυτών, λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η έκταση, ο διαρκής χαρακτήρας και η επανάληψη της εντοπισθείσας μη συμμόρφωσης καθώς και τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

2. Σε περίπτωση αμέλειας, το ποσοστό της μείωσης δεν υπερβαίνει το 5 % και, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη συμμόρφωσης, το 15 %.

3. Σε περίπτωση σκόπιμης μη-συμμόρφωσης, το ποσοστό μείωσης δεν είναι κατ' αρχήν λιγότερο του 20 % και μπορεί να ανέλθει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης και να ισχύσει για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

4. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό των μειώσεων και αποκλεισμών για ένα ημερολογιακό έτος, δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Επανεξέταση

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με αντικείμενο την εφαρμογή του συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης συνοδευόμενη, εφόσον χρειάζεται, από σχετικές προτάσεις, κυρίως προκειμένου να τροποποιηθεί ο κατάλογος των κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης του παραρτήματος III.

Άρθρο 9

Ποσά που προκύπτουν από πολλαπλή συμμόρφωση

Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου πιστώνονται στο "Τμήμα Εγγυήσεων"του ΕΓΤΠΕ. Το κράτος μέλος μπορεί να παρακρατεί ποσοστό 25 % των ποσών αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Άρθρο 10

Διαφοροποίηση

1. Όλα τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στον γεωργό σε ένα δεδομένο κράτος μέλος μειώνονται για κάθε χρονιά μέχρι το 2012 κατά τα αντίστοιχα ποσοστά:

- 2005: 3 %,

- 2006: 4 %,

- 2007: 5 %,

- 2008: 5 %,

- 2009: 5 %,

- 2010: 5 %,

- 2011: 5 %,

- 2012: 5 %.

2. Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των μειώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, μετά την αφαίρεση των συνολικών ποσών που αναφέρονται στο παράρτημα II, διατίθενται ως πρόσθετη κοινοτική στήριξη για μέτρα στα πλαίσια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται από το "Τμήμα Εγγυήσεων" του ΕΓΤΠΕ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999

3. Το ποσό που αντιστοιχεί σε μια ποσοστιαία μονάδα διατίθεται στο κράτος μέλος στο οποίο παρήχθησαν τα αντίστοιχα ποσά. Τα υπόλοιπα ποσά διατίθενται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρο 144 παράγραφος 2, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- γεωργική έκταση,

- γεωργική απασχόληση,

- ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) ανά κεφαλή σε αγοραστική δύναμη.

Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τουλάχιστον 80 % των συνολικών ποσών τα οποία παρήχθησαν στο εν λόγω κράτος μέλος λόγω της διαφοροποίησης.

4. Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, εάν, σε ένα κράτος μέλος, η παραγωγή σίκαλης, ως μέρος της συνολικής παραγωγής σιτηρών, υπερέβη το 5 % κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2002 και η αναλογία της στη συνολική κοινοτική παραγωγή σίκαλης υπερέβη το 50 % κατά την ίδια περίοδο, τουλάχιστον το 90 % των ποσών που παρήχθησαν στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λόγω της διαφοροποίησης αναδιατίθεται στο κράτος μέλος αυτό μέχρι και το 2013.

Στην περίπτωση αυτήν, με την επιφύλαξη της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 69, τουλάχιστον το 10 % του ποσού που διατίθεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διατίθεται για μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου σε περιοχές παραγωγής σίκαλης.

Για το σκοπό της παρούσας παραγράφου, ως "σιτηρά" νοούνται τα σιτηρά που αναφέρονται στο παράρτημα IX.

5. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων, των Αζορών και της Μαδέρας, στις Κανάριες Νήσους και στις Νήσους του Αιγαίου.

Άρθρο 11

Δημοσιονομική πειθαρχία

1. Αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό 2007 και για να εξασφαλισθεί ότι τα ποσά για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα οποία υπάγονται σήμερα στην υπογραμμή 1α (μέτρα αγοράς και άμεσες ενισχύσεις), τηρούν τα ετήσια ανώτατα όρια που καθορίζονται στις δημοσιονομικές προοπτικές που καθορίζονται στην απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 24ης και 25ης Οκτωβρίου 2002, καθορίζεται αναπροσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων όταν προβλέπεται ότι θα υπάρξει υπέρβαση, σε ένα δεδομένο οικονομικό έτος, των ποσών που προβλέπονται στην υπογραμμή 1α, λαμβανομένου υπόψη περιθωρίου 300 εκατομ. EUR, κάτω των προβλεπομένων ποσών και πριν από την εφαρμογή της διαφοροποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013.

2. Το Συμβούλιο, βάσει προτάσεως της Επιτροπής η οποία θα υποβληθεί το αργότερο στις 31 Μαρτίου του ημερολογιακού έτους βάσει του οποίου εφαρμόζονται οι αναπροσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζει τις αναπροσαρμογές αυτές το αργότερο στις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους βάσει του οποίου εφαρμόζονται οι αναπροσαρμογές.

Άρθρο 12

Πρόσθετη ενίσχυση

1. Στους γεωργούς που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις με βάση τον παρόντα κανονισμό, χορηγείται πρόσθετη ενίσχυση.

Η πρόσθετη ενίσχυση ισούται προς το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των ποσοστών μείωσης για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος δυνάμει του άρθρου 10 στο ποσό των πρώτων 5000 EUR ή λιγότερο άμεσων ενισχύσεων.

2. Το σύνολο της πρόσθετης ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα κράτος μέλος κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα II. Όπου απαιτείται, τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις πρόσθετες ενισχύσεις με βάση ένα γραμμικό ποσοστό προκειμένου να μην υπερβούν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα II.

3. Η πρόσθετη ενίσχυση δεν υπόκειται στις μειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10.

4. Αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό 2007, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, αναθεωρεί τα ανώτατα όρια που καθορίζεται στο παράρτημα II για να ληφθούν υπόψη οι διαρθρωτικές αλλαγές των εκμεταλλεύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΝ ΣΕ ΓΕΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 13

Σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

1. Το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007, τα κράτη μέλη δημιουργούν σύστημα παροχής συμβουλών στους γεωργούς για τη διαχείριση της γης και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (που αναφέρεται στο εξής ως "σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις") το οποίο λειτουργεί υπό την ευθύνη μιας ή περισσότερων καθορισμένων αρχών ή ιδιωτικών φορέων.

2. Η δραστηριότητα παροχής συμβουλών καλύπτει τουλάχιστον τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.

Άρθρο 14

Όροι

1. Οι γεωργοί μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εθελοντική βάση.

2. Τα κράτη μέλη δίνουν προτεραιότητα στους γεωργούς που λαμβάνουν πάνω από 15000 EUR ως άμεσες ενισχύσεις ετησίως.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις των εγκεκριμένων ιδιωτικών φορέων και των καθορισμένων αρχών

Με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας περί προσβάσεως του κοινού στα έγγραφα, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι ιδιωτικοί φορείς και οι καθορισμένες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 13 να μην κοινοποιούν προσωπικές ή ατομικές πληροφορίες και στοιχεία που αποκτούν στα πλαίσια της δραστηριότητας παροχής συμβουλών, σε πρόσωπα ξένα προς τον γεωργό που διαχειρίζεται τη σχετική εκμετάλλευση, εκτός εάν διαπιστώσουν παρατυπία ή παραβίαση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους, η οποία, με βάση το κοινοτικό ή το εθνικό δίκαιο, καλύπτεται από υποχρέωση πληροφόρησης των δημόσιων αρχών, ιδίως σε περίπτωση εγκληματικών πράξεων.

Άρθρο 16

Επανεξέταση

Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση με θέμα την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών, συνοδευόμενη εφόσον χρειαστεί, από τις σχετικές προτάσεις προκειμένου το σύστημα να καταστεί υποχρεωτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΟΛΟΚΛΗΡΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 17

Πεδίο εφαρμογής

Κάθε κράτος μέλος οφείλει να θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο στο εξής αναφέρεται ως "ολοκληρωμένο σύστημα".

Το ολοκληρωμένο σύστημα ισχύει για τα καθεστώτα στήριξης που καθορίζονται στους τίτλους III και IV του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999.

Όπου απαιτείται, το σύστημα εφαρμόζεται επίσης για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κανόνων που καθορίζονται στα κεφάλαια 1, 2 και 3.

Άρθρο 18

Στοιχεία του ολοκληρωμένου συστήματος

1. Το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) ηλεκτρονική βάση δεδομένων·

β) σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων·

γ) σύστημα προσδιορισμού και καταγραφής των δικαιωμάτων ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 21·

δ) αιτήσεις παροχής ενίσχυσης·

ε) ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου·

στ) μοναδικό σύστημα καταγραφής της ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλει αίτηση για παροχή ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 67, 68, 69, 70 και 71, το ολοκληρωμένο σύστημα περιλαμβάνει σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων το οποίο εγκαθιδρύεται σύμφωνα με την οδηγία 92/102/ΕΟΚ(21) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000(22).

Άρθρο 19

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων

1. Στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων καταγράφονται για κάθε γεωργική εκμετάλλευση, τα στοιχεία που περιέχονται στις αιτήσεις παροχής ενίσχυσης.

Η βάση δεδομένων αυτή επιτρέπει, ιδίως, άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα στοιχεία που σχετίζονται με τα ημερολογιακά έτη ή/και περιόδους εμπορίας που αρχίζουν από το έτος 2000.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν αποκεντρωμένες βάσεις δεδομένων υπό τον όρο ότι αυτές, καθώς και οι διοικητικές διαδικασίες για την καταγραφή και πρόσβαση στα δεδομένα, έχουν σχεδιασθεί κατά ομοιογενή τρόπο για όλη την επικράτεια του κράτους μέλους και είναι συμβατές μεταξύ τους προκειμένου να επιτρέπουν διασταυρωμένους ελέγχους.

Άρθρο 20

Σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων

Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων δημιουργείται με βάση χάρτες ή κτηματολογικά έγγραφα ή άλλες χαρτογραφικές αναφορές. Χρησιμοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης κατά προτίμηση εναέριας ή διαστημικής ορθοφωτογραφίας με ομοιογενή πρότυπα που εξασφαλίζουν ακρίβεια τουλάχιστον ισοδύναμη με χαρτογραφία κλίμακας 1:10000.

Άρθρο 21

Σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Το σύστημα για τον προσδιορισμό και την καταγραφή των δικαιωμάτων ενίσχυσης δημιουργείται με τρόπο που να επιτρέπει επαλήθευση των δικαιωμάτων και διασταύρωση με τις αιτήσεις παροχής ενίσχυσης και με το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων.

2. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την άμεση και απευθείας πρόσβαση, μέσω της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, στα στοιχεία που συνδέονται τουλάχιστον με τα τρία συνεχή προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή/και περιόδους εμπορίας.

Άρθρο 22

Αιτήσεις παροχής ενίσχυσης

1. Ο γεωργός υποβάλλει για τις άμεσες ενισχύσεις που καλύπτονται από το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, μία αίτηση ετησίως, η οποία περιλαμβάνει ανάλογα με την περίπτωση τα ακόλουθα:

- όλα τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης,

- τον αριθμό και το ποσό των δικαιωμάτων ενίσχυσης,

- κάθε πρόσθετη πληροφορία που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό ή από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν ότι η αίτηση παροχής ενίσχυσης περιλαμβάνει μόνο τις μεταβολές σε σχέση με την αίτηση παροχής ενίσχυσης που υπεβλήθη το προηγούμενο έτος. Τα κράτη μέλη διανέμουν έντυπα δελτία με βάση τις εκτάσεις που καθορίσθηκαν κατά το προηγούμενο έτος και διαθέτουν σχεδιαγράμματα στα οποία να εντοπίζονται οι εκτάσεις αυτές.

3. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν ότι μια μοναδική αίτηση παροχής ενίσχυσης μπορεί να καλύπτει αρκετά ή και όλα τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα I ή και άλλα καθεστώτα στήριξης.

Άρθρο 23

Επαλήθευση των όρων επιλεξιμότητας

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν διαχειριστικούς ελέγχους επί των αιτήσεων παροχής ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένης και επαλήθευσης της επιλέξιμης έκτασης και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ενίσχυσης.

2. Οι διαχειριστικοί έλεγχοι συμπληρώνονται από ένα σύστημα επιτόπιων ελέγχων προκειμένου να επαληθευθεί η επιλεξιμότητα για την ενίσχυση. Για το σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη καθιερώνουν πρόγραμμα δειγματοληψίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τεχνικές τηλεπισκόπισης ως μέσο πραγματοποίησης επιτόπιων ελέγχων στα αγροτεμάχια.

3. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία αρχή αρμόδια για το συντονισμό των ελέγχων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

Στην περίπτωση που το κράτος μέλος προβλέψει τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας για ορισμένα τμήματα της εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση το παρόν κεφάλαιο, σε εξειδικευμένους οργανισμούς ή εταιρίες, η διορισθείσα αρχή διατηρεί τον έλεγχο και την ευθύνη για την εργασία αυτή.

Άρθρο 24

Μειώσεις και εξαιρέσεις

1. Με επιφύλαξη όσον αφορά τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως ο γεωργός δεν πληροί τους όρους επιλεξιμότητας σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, η ενίσχυση ή τμήμα της ενίσχυσης που χορηγήθηκε ή που πρόκειται να χορηγηθεί για την οποία έχουν πληρωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, υπάγεται σε μειώσεις και αποκλεισμούς που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2. Το ποσοστό της μείωσης διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα, την έκταση, τον διαρκή χαρακτήρα και την επανάληψη της εντοπισθείσας μη-συμμόρφωσης και μπορεί να ανέλθει μέχρι τον πλήρη αποκλεισμό από ένα ή περισσότερα καθεστώτα ενίσχυσης για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη.

Άρθρο 25

Έλεγχοι για πολλαπλή συμμόρφωση

1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση των γεωργών με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.

2. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου προκειμένου να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που αναφέρονται στο κεφάλαιο I.

Τα συστήματα αυτά, και ιδίως το σύστημα για την αναγνώριση και καταγραφή των ζώων που δημιουργήθηκε με βάση την οδηγία 92/102/ΕΟΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, οφείλουν να είναι συμβατά, υπό την έννοια του άρθρου 26 του παρόντος κανονισμού, με το ολοκληρωμένο σύστημα.

Άρθρο 26

Συμβατότητα

Για τους σκοπούς εφαρμογής των καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα V, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τα καθεστώτα αυτά είναι συμβατές με το ολοκληρωμένο σύστημα όσον αφορά τα ακόλουθα:

α) την ηλεκτρονική βάση δεδομένων·

β) τα συστήματα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων·

γ) τους διαχειριστικούς ελέγχους.

Για τον σκοπό αυτόν, τα συστήματα αυτά δημιουργούνται έτσι ώστε να επιτρέπουν, χωρίς προβλήματα ή συγκρούσεις, την κοινή λειτουργία ή την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν, προκειμένου να εφαρμόσουν κοινοτικά ή εθνικά καθεστώτα στήριξης διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα V, να ενσωματώσουν στις δικές τους διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου ένα ή περισσότερα τμήματα του ολοκληρωμένου συστήματος.

Άρθρο 27

Πληροφόρηση και έλεγχοι

1. Η Επιτροπή τηρείται τακτικά ενήμερη σχετικά με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος.

Προς το σκοπό αυτόν, οργανώνει ανταλλαγές απόψεων επί του θέματος αυτού με τα κράτη μέλη.

2. Αφού ενημερώσουν εγκαίρως τις αρμόδιες εμπλεκόμενες αρχές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που ορίζει η Επιτροπή, μπορούν να πραγματοποιούν:

- κάθε εξέταση ή έλεγχο που σχετίζεται με τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να θεσπισθεί και να εφαρμοσθεί το ολοκληρωμένο σύστημα,

- ελέγχους στους εξειδικευμένους οργανισμούς και εταιρίες που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 3.

Οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κράτους μέλους μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτούς τους ελέγχους. Οι εξουσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω για την πραγματοποίηση των ελέγχων δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που αναθέτουν ορισμένες πράξεις σε ειδικά διορισμένους από το εθνικό δίκαιο υπαλλήλους. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που ορίζονται από την Επιτροπή δεν μπορούν να συμμετέχουν ιδίως σε κατ' οίκον επισκέψεις ή σε επίσημες ανακρίσεις υπόπτων στα πλαίσια του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους. Έχουν όμως πρόσβαση στις πληροφορίες που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτές.

3. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση και εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευμένων οργανισμών ή προσώπων προκειμένου να διευκολύνει την εγκατάσταση, παρακολούθηση και χρήση του ολοκληρωμένου συστήματος, ιδίως προκειμένου να χορηγήσει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών τεχνικές συμβουλές εφόσον τις ζητήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28

Πληρωμή

1. Εκτός αν προβλέπεται άλλως από τον παρόντα κανονισμό, οι ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.

2. Οι πληρωμές γίνονται μια φορά ετησίως κατά την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Ωστόσο, η πρόσθετη ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 12 καταβάλλεται το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, η Επιτροπή δύναται:

α) να επεκτείνει την ημερομηνία πληρωμής για τις ενισχύσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1966, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών(23)·

β) να μεριμνά για προκαταβολές·

γ) να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη, ανάλογα με την κατάσταση του προϋπολογισμού, να καταβάλουν προκαταβολές, πριν από την 1η Δεκεμβρίου σε ορισμένες περιοχές, στις οποίες, λόγω εξαιρετικών συνθηκών, οι γεωργοί αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες:

- μέχρι ποσοστού 50 % των ενισχύσεων,

ή

- μέχρι ποσοστού 80 % των ενισχύσεων σε περίπτωση που προβλέπονται ήδη προκαταβολές.

Άρθρο 29

Περιορισμός πληρωμών

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων στα πλαίσια μεμονωμένων καθεστώτων στήριξης, δεν πραγματοποιούνται πληρωμές σε δικαιούχους για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή τέτοιων ενισχύσεων, με στόχο να αποκομίσουν οφέλη αντίθετα με τους στόχους του εν λόγω καθεστώτος στήριξης.

Άρθρο 30

Αναθεώρηση

Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι εφαρμόζονται με την επιφύλαξη πιθανής αναθεώρησης ανά πάσα στιγμή, υπό το πρίσμα των εξελίξεων στην αγορά και την κατάσταση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 31

Αξιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους, οι ενισχύσεις στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι αξιολογούνται προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις τους σε σχέση με τους στόχους τους και να αναλυθούν τα αποτελέσματα που είχαν στις σχετικές αγορές.

Άρθρο 32

Παρεμβάσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999

Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα I θεωρούνται ως "παρεμβάσεις" σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β) και το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

Επιλεξιμότητα

1. Οι γεωργοί έχουν πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης εφόσον:

α) τους έχει χορηγηθεί ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 38, στα πλαίσια τουλάχιστον ενός από τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI· ή

β) έχουν λάβει την εκμετάλλευση ή τμήμα της εκμετάλλευσης, ως υφιστάμενη ή αναμενόμενη κληρονομιά, από γεωργό ο οποίος πληρούσε τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο α)· ή

γ) έχουν λάβει δικαίωμα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα ή μέσω μεταβίβασης.

2. Σε περίπτωση που ο γεωργός στον οποίο έχει χορηγηθεί άμεση ενίσχυση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς μεταβάλει το νομικό του καθεστώς ή ονομασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ο γεωργός έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και οι γεωργοί που διαχειρίζονταν τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.

3. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ο γεωργός που διαχειρίζεται τη νέα εκμετάλλευση έχει πρόσβαση στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και οι γεωργοί που διαχειρίζονταν τις αρχικές εκμεταλλεύσεις.

Σε περίπτωση κατατμήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς ή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, οι γεωργοί που διαχειρίζονται τις εκμεταλλεύσεις έχουν πρόσβαση, κατ' αναλογίαν, στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τις αυτές προϋποθέσεις όπως και ο γεωργός που διαχειρίζονταν την αρχική εκμετάλλευση.

Άρθρο 34

Εφαρμογή

1. Το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους αποστέλλει έντυπο αίτησης στους γεωργούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) αναφέροντας:

α) το ποσό που αναφέρεται στο κεφάλαιο 2 (που αποκαλείται στο εξής ""ποσό αναφοράς)·

β) τον αριθμό των εκταρίων που αναφέρονται στο άρθρο 43·

γ) τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης ανά εκτάριο όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 3.

2. Οι γεωργοί υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης μέχρι ημερομηνία που θα καθορισθεί από τα κράτη μέλη, αλλά όχι αργότερα από τις 15 Μαΐου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέπει την παράταση της προθεσμίας της 15ης Μαΐου σε ορισμένες ζώνες στις οποίες, λόγω εξαιρετικών κλιματικών συνθηκών, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι κανονικές ημερομηνίες.

3. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 4, δεν χορηγείται κανένα δικαίωμα στους γεωργούς που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο α) και β) καθώς και στους γεωργούς που θα λάβουν δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, εάν δεν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης μέχρι τις 15 Μαΐου του πρώτου έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

Τα ποσά που αντιστοιχούν στα εν λόγω μη χορηγηθέντα δικαιώματα επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα που αναφέρεται στο άρθρο 42 και διατίθενται για επαναχορήγηση έως ημερομηνία που θα ορίσουν τα κράτη μέλη, όχι όμως αργότερα από τις 15 Αυγούστου του πρώτου έτους εφαρμογής του συστήματος ενιαίας ενίσχυσης.

Άρθρο 35

Διπλές αιτήσεις

Για την έκταση που αντιστοιχεί στον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων που ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 βάσει της οποίας υποβάλλεται αίτηση ενιαίας ενίσχυσης είναι δυνατόν να υποβάλλεται αίτηση για οποιαδήποτε άλλη άμεση ενίσχυση καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση η οποία δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό, εκτός αν ορίζεται άλλως.

Άρθρο 36

Πληρωμή

1. Η ενίσχυση με βάση το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης καταβάλλεται ανάλογα με τα δικαιώματα ενίσχυσης όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 3, που συνοδεύονται από ίσο αριθμό επιλέξιμων εκταρίων όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συνδυάσουν τις πληρωμές στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης με πληρωμές δυνάμει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος στήριξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

Άρθρο 37

Υπολογισμός του ποσού αναφοράς

1. Το ποσό αναφοράς είναι ο τριετής μέσος όρος των συνολικών ποσών των ενισχύσεων που έχει λάβει ο γεωργός στα πλαίσια των καθεστώτων στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα VI, και ο οποίος έχει υπολογισθεί και προσαρμοσθεί σύμφωνα με το παράρτημα VII κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους της περιόδου αναφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 38.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν ένας γεωργός αρχίζει μια γεωργική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο μέσος όρος βασίζεται στις ενισχύσεις οι οποίες του καταβλήθηκαν για το ημερολογιακό έτος ή έτη κατά τη διάρκεια των οποίων εξασκούσε τη γεωργική δραστηριότητα.

Άρθρο 38

Περίοδος αναφοράς

Η περίοδος αναφοράς περιλαμβάνει τα ημερολογιακά έτη 2000, 2001 και 2002.

Άρθρο 39

Εφαρμογή της διαφοροποίησης και της πολλαπλής συμμόρφωσης που ορίζονται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999

Σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 κατά την περίοδο αναφοράς, τα ποσά που αναφέρονται στο Παράρτημα VII είναι εκείνα τα οποία θα είχαν χορηγηθεί πριν την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων.

Άρθρο 40

Περιπτώσεις αντίξοων συνθηκών

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 37, ο γεωργός του οποίου η παραγωγή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς επηρεάστηκε δυσμενώς από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων που σημειώθηκαν πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, δικαιούται να ζητήσει να υπολογιστεί το ποσό αναφοράς με βάση το ημερολογιακό έτος ή έτη κατά την περίοδο αναφοράς που δεν επηρεάστηκε από την περίπτωση ανωτέρας βίας ή από τις εξαιρετικές περιστάσεις.

2. Εάν ολόκληρη η περίοδος αναφοράς επηρεάστηκε από την περίπτωση ανωτέρας βίας ή από εξαιρετικές περιστάσεις, το κράτος μέλος υπολογίζει το ποσόν αναφοράς με βάση την περίοδο 1997 ως 1999. Σε αυτή την περίπτωση, η παράγραφος 1 ισχύει τηρουμένων των αναλογιών.

3. Η περίπτωση ανωτέρας βίας ή οι εξαιρετικές περιστάσεις, συνοδευόμενες από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής, κοινοποιούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους γεωργούς προς την αρχή εντός προθεσμίας που καθορίζει το κάθε κράτος μέλος.

4. Ως ανωτέρα βία ή εξαιρετικές περιστάσεις αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, παραδείγματος χάριν, σημειώθηκε:

α) θάνατος του γεωργού·

β) μακρόχρονη επαγγελματική ανικανότητα του γεωργού·

γ) δριμεία φυσική καταστροφή που επηρέασε σημαντικά τη γεωργική γη της εκμετάλλευσης·

δ) καταστροφή από ατύχημα των κτηρίων εκτροφής ζώων της εκμετάλλευσης·

ε) επιζωοτία που έπληξε μέρος ή όλα τα ζώα του γεωργού.

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών σε γεωργούς οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, είχαν αναλάβει γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2078/92(24) και (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι δεσμεύσεις καλύπτουν τόσο την περίοδο αναφοράς όσο και την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη καθορίζουν, με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ισότητα μεταχείρισης μεταξύ γεωργών και για να αποφευχθούν στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ποσό αναφοράς σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που θα θεσπισθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

Άρθρο 41

Ανώτατο όριο

1. Για κάθε κράτος μέλος, το άθροισμα των ποσών αναφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο ποσό που αναφέρεται στο παράρτημα VIII.

2. Όπου απαιτείται, το κράτος μέλος εφαρμόζει γραμμική ποσοστιαία μείωση των ποσών αναφοράς προκειμένου να εξασφαλίσει συμμόρφωση προς αυτό το ανώτατο όριο.

Άρθρο 42

Εθνικό απόθεμα

1. Τα κράτη μέλη, μετά τον υπολογισμό κάθε πιθανής μείωσης δυνάμει του άρθρου 41 παράγραφος 2, προβαίνουν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση των ποσών αναφοράς προκειμένου να δημιουργήσουν ένα εθνικό απόθεμα. Η μείωση δεν υπερβαίνει το 3 %.

2. Το εθνικό απόθεμα περιλαμβάνει επίσης τη διαφορά μεταξύ του ανώτατου ποσού που αναφέρεται στο παράρτημα VIII και του αθροίσματος των ποσών αναφοράς που χορηγούνται στους γεωργούς στα πλαίσια του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, πριν από τη μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερη πρόταση.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα προκειμένου να καθορίζουν, κατά προτεραιότητα, ποσά αναφοράς για τους γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2002, ή το 2002 αλλά χωρίς να λαμβάνουν κάποια άμεση ενίσχυση για το έτος αυτό, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να εμποδίζουν τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

4. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα προκειμένου να καθορίζουν, με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπο που εγγυάται την ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και την αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού, ποσά αναφοράς για γεωργούς σε συγκεκριμένες καταστάσεις που θα καθοριστούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για να θεσπίζουν, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση μεταξύ των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ποσά αναφοράς για τους γεωργούς περιοχών στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης και/ή αναπτυξιακά προγράμματα που υπόκεινται σε κάποια μορφή δημόσιας παρέμβασης προκειμένου να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της γης ή/και να αντισταθμιστούν συγκεκριμένα μειονεκτήματα για τους γεωργούς των περιοχών αυτών.

6. Κατ' εφαρμογή των παραγράφων 3 έως 5, τα κράτη μέλη δύνανται να αυξάνουν τη μοναδιαία αξία και/ή τον αριθμό των δικαιωμάτων που κατανέμονται στους γεωργούς, στο πλαίσιο του περιφερειακού μέσου όρου της αξίας των δικαιωμάτων.

7. Σε περίπτωση που το εθνικό τους απόθεμα δεν επαρκεί για να καλύψει τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμικές μειώσεις των δικαιωμάτων.

8. Πλην της περιπτώσεως μεταβίβασης μέσω πραγματικής ή αναμενόμενης κληρονομίας και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 46, τα δικαιώματα που αποκτώνται με τη χρησιμοποίηση του εθνικού αποθέματος δεν μεταφέρονται για χρονική περίοδο πέντε ετών από την διάθεσή τους.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45 παράγραφος 1, κάθε δικαίωμα που δεν χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εκάστου έτους της πενταετούς χρονικής περιόδου επιστρέφει αμέσως στο εθνικό απόθεμα.

9. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 33 και 43, στην περίπτωση πώλησης ή εκμίσθωσης για έξι τουλάχιστον έτη της εκμετάλλευσης ή μέρους της ή δικαιωμάτων πριμοδότησης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ή το αργότερο έως την 29ης Σεπτεμβίου 2003, μέρος των δικαιωμάτων που πρέπει να διατεθεί στον πωλητή ή τον εκμισθωτή δύναται να επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΙΑΚΑΙΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τμήμα 1

Δικαιώματα ενίσχυσης με βάση την έκταση

Άρθρο 43

Καθορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 48, κάθε γεωργός λαμβάνει δικαίωμα ενίσχυσης ανά εκτάριο που υπολογίζεται από τη διαίρεση του ποσού αναφοράς με τον τριετή μέσο αριθμό όλων των εκταρίων τα οποία κατά την περίοδο αναφοράς έδωσαν δικαίωμα στις άμεσες ενισχύσεις του παραρτήματος VI.

Ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι ίσος προς τον προαναφερόμενο μέσο αριθμό εκταρίων.

Ωστόσο, στην περίπτωση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ενίσχυσης ισούται προς τον μέσο αριθμό εκταρίων της ίδιας περιόδου που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ποσών αναφοράς, και το άρθρο 42 παράγραφος 6 εφαρμόζεται στα δικαιώματα αυτά.

2. Ο αριθμός των εκταρίων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει επίσης:

α) στην περίπτωση των ενισχύσεων για άμυλο γεωμήλων, αποξηραμένες χορτονομές και σπόρους για σπορά, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα VII, τον αριθμό των εκταρίων για την παραγωγή των οποίων χορηγήθηκε ενίσχυση κατά την περίοδο αναφοράς όπως υπολογίζεται στα σημεία Β, Δ και ΣΤ του παραρτήματος VII·

β) όλες τις κτηνοτροφικές εκτάσεις κατά την περίοδο αναφοράς.

3. Για τους σκοπούς του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ως "κτηνοτροφική έκταση" νοείται η έκταση της εκμετάλλευσης που διατίθεται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του ημερολογιακού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2419/2001(25) της Επιτροπής, για την εκτροφή ζώων, συμπεριλαμβανομένων εκτάσεων από κοινού χρήσης και εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για μικτές καλλιέργειες. Η κτηνοτροφική έκταση δεν περιλαμβάνει:

- κτήρια, πυκνές συδενδρίες, λίμνες, μονοπάτια,

- εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για άλλες καλλιέργειες επιλέξιμες για κοινοτική ενίσχυση ή για μόνιμες ή κηπευτικές καλλιέργειες,

- εκτάσεις που μπορούν να υπαχθούν στο σύστημα στήριξης που καθορίζεται για τους γεωργούς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, που χρησιμοποιούνται για το καθεστώς ενίσχυσης για αποξηραμένες χορτονομές ή που υπόκεινται σε εθνικά ή κοινοτικά καθεστώτα παύσης καλλιέργειας.

4. Τα δικαιώματα ενίσχυσης ανά εκτάριο δεν τροποποιούνται, εκτός εάν προβλέπεται άλλως.

Άρθρο 44

Χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που συνοδεύεται από επιλέξιμο εκτάριο γεννά δικαίωμα καταβολής του ποσού που καθορίζεται στο δικαίωμα ενίσχυσης.

2. Ο όρος "επιλέξιμα εκτάρια" σημαίνει κάθε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης που καλύπτεται από αρόσιμη γη και μόνιμους βοσκοτόπους εκτός από εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για μόνιμες καλλιέργειες, δάση ή εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για μη γεωργικές δραστηριότητες.

3. Ο γεωργός δηλώνει τα αγροτεμάχια που αντιστοιχούν στο επιλέξιμο εκτάριο που συνοδεύει κάθε δικαίωμα ενίσχυσης. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεμάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού για χρονική περίοδο τουλάχιστον 10 μηνών από ημερομηνία που θα καθορίσουν τα κράτη μέλη, όχι όμως ενωρίτερα από την 1η Σεπτεμβρίου του ημερολογιακού έτους το οποίο προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να επιτρέπουν στον γεωργό να τροποποιήσει τη δήλωσή του, υπό τον όρον ότι παραμένει στον αριθμό εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα ενίσχυσής του και τους όρους χορήγησης της ενιαίας ενίσχυσης για την περιοχή για την οποία πρόκειται.

Άρθρο 45

Αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενίσχυσης

1. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης που δεν χρησιμοποιήθηκε για περίοδο 3 ετών διατίθεται στο εθνικό απόθεμα.

2. Εντούτοις, τα αχρησιμοποίητα δικαιώματα ενίσχυσης δεν επιστρέφουν στο εθνικό απόθεμα σε περίπτωση ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων υπό την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 4.

Άρθρο 46

Μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης

1. Τα δικαιώματα ενίσχυσης μπορούν να μεταβιβάζονται μόνο σε άλλο γεωργό εγκατεστημένο στο ίδιο κράτος μέλος, πλην της περιπτώσεως μεταβίβασης υφισταμένης ή αναμενόμενης κληρονομιάς.

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση υφιστάμενης ή αναμενόμενης κληρονομίας, τα δικαιώματα ενίσχυσης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον στο κράτος μέλος όπου γεννήθηκαν.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει ότι τα δικαιώματα ενίσχυσης δύνανται να μεταβιβάζονται ή να χρησιμοποιούνται μόνον μεταξύ γεωργών της ίδιας περιφέρειας.

2. Τα δικαιώματα ενίσχυσης είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται με πώληση ή με οποιαδήποτε άλλη οριστική μεταβίβαση, συνοδευόμενα ή μη από γη. Αντίθετα, η χρονομίσθωση ή συναλλαγή παρόμοιου τύπου επιτρέπεται μόνον εάν η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης συνοδεύεται και από τη μεταβίβαση ισοδύναμου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων.

Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 4, ένας γεωργός μπορεί να μεταβιβάζει τα δικαιώματα ενίσχυσής του χωρίς γη μόνον αφού χρησιμοποιήσει, κατά την έννοια του άρθρου 44, τουλάχιστον το 80 % των δικαιωμάτων του κατά τη διάρκεια ενός τουλάχιστον ημερολογιακού έτους ή, αφού παραδώσει οικειοθελώς στο εθνικό απόθεμα όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν έχει χρησιμοποιήσει κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

3. Σε περίπτωση πώλησης δικαιωμάτων ενίσχυσης, με ή χωρίς γη, τα κράτη μέλη μπορούν, σεβόμενα τη γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου, να αποφασίζουν ότι μέρος των πωλούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης επιστρέφεται στο εθνικό απόθεμα ή ότι η μοναδιαία αξία τους μειώνεται υπέρ του εθνικού αποθέματος, σύμφωνα με κριτήρια που θα καθορίσει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

Τμήμα 2

Δικαιώματα ενισχύσεων υποκείμενα σε ειδικές προϋποθέσεις

Άρθρο 47

Πληρωμές που παρέχουν δικαιώματα ενίσχυσης υποκείμενα σε ειδικές προϋποθέσεις

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 43 και 44, τα ακόλουθα ποσά που προκύπτουν από ενισχύσεις που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς συμπεριλαμβάνονται στο ποσό αναφοράς υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 48 και το σημείο Γ του παραρτήματος VII:

α) η πριμοδότηση για σφαγή εκτός εποχής που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999·

β) η πριμοδότηση σφαγής που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999·

γ) η ειδική πριμοδότηση για αρσενικά βοοειδή και θηλάζουσες αγελάδες όπου ο γεωργός απαλλάσσεται από την εφαρμογή της απαίτησης του δείκτη πυκνότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, υπό την προϋπόθεση ότι ο γεωργός δεν υπέβαλε αίτηση για την ενίσχυση εκτατικοποίησης που προβλέπεται από το άρθρο 13 του ίδιου κανονισμού·

δ) πρόσθετες ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 όταν καταβάλλονται επί πλέον της ενίσχυσης που προβλέπεται στα στοιχεία α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου·

ε) οι ενισχύσεις που προβλέπονται στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης αιγοπροβάτων:

- για τα ημερολογιακά έτη 2000 και 2001, στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2467/98 και το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1323/90(26),

- για το ημερολογιακό έτος 2002, στα άρθρα 4 και 5 και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και παράγραφος 2, πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.

2. Αρχής γενομένης από το έτος 2007, και κατά παρέκκλιση των άρθρων 33, 43 και 44, τα ποσά που προκύπτουν από πριμοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 95 και 96, οι οποίες θα χορηγηθούν το 2007, συμπεριλαμβάνονται στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης υπό τους όρους των άρθρων 48 έως 50.

Άρθρο 48

Καθορισμός των δικαιωμάτων ενίσχυσης που υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις

Στην περίπτωση που ο γεωργός έλαβε τις ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 47 αλλά δεν διέθετε εκτάρια όπως ορίζει το άρθρο 43 κατά την περίοδο αναφοράς, ή το δικαίωμα ανά εκτάριο είναι ποσό ανώτερο των 5000 EUR, ο γεωργός αποκτά, αντιστοίχως, δικαίωμα ενίσχυσης:

α) ίσο προς το ποσό αναφοράς που αντιστοιχεί στις άμεσες ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της μέσης περιόδου των τριών ετών·

β) για κάθε ποσό ύψους 5000 EUR ή τμήμα του ποσού αναφοράς που αντιστοιχεί στις άμεσες ενισχύσεις που του χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της μέσης περιόδου των τριών ετών.

Άρθρο 49

Όροι

1. Εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη στο παρόν τμήμα, οι άλλες διατάξεις του παρόντος τίτλου ισχύουν για τα δικαιώματα ενίσχυσης που υπόκεινται σε ειδικές προϋποθέσεις.

2. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 36 παράγραφος 1 και 44 παράγραφος 1, το κράτος μέλος επιτρέπει στον γεωργό που διαθέτει δικαιώματα ενισχύσεων για τα οποία δεν είχε εκτάρια κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς να παρεκκλίνει από την υποχρέωση να διαθέτει αριθμό επιλέξιμων εκταρίων ίσο προς τον αριθμό δικαιωμάτων, υπό τον όρον ότι διατηρεί τουλάχιστον ένα 50 % της γεωργικής δραστηριότητας που ασκήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εκπεφρασμένη σε μονάδες ζώντων ζώων (LU).

Σε περίπτωση μεταβίβασης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ο αποδέκτης της μεταβίβασης μπορεί να ωφελείται από την παρέκκλιση αυτήν μόνον εάν μεταβιβάζονται όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης που υπόκεινται στην παρέκκλιση.

3. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 48 δεν τροποποιούνται.

Άρθρο 50

Πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 48 και κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 37 και 43, ένας γεωργός λαμβάνει συμπληρωματικό ποσό δικαιωμάτων, διαιρώντας τα ποσά που θα χορηγηθούν δυνάμει των άρθρων 95 και 96 δια του αριθμού των δικαιωμάτων που κατέχει το 2007, πλην των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας.

Η μοναδιαία αξία κάθε δικαιώματος ενίσχυσης που κατέχει το 2007 αυξάνεται κατά το συμπληρωματικό αυτό ποσό.

2. Εάν δεν διαθέτει κανένα δικαίωμα, εφαρμόζονται τα άρθρα 48 και 49 τηρουμένων των αναλογιών. Στην περίπτωση αυτή, για την εφαρμογή του άρθρου 48, ως "εκτάρια" νοούνται τα επιλέξιμα εκτάρια που κατέχει ο γεωργός το 2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΤΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τμήμα 1

Χρήση της γης

Άρθρο 51

Γεωργική χρήση της γης

Οι γεωργοί μπορούν να χρησιμοποιούν τα αγροτεμάχια που δηλώνουν σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 για κάθε γεωργική δραστηριότητα εκτός από μόνιμες καλλιέργειες και, εκτός από την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών(27), το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά(28), και πατατών, πλην των προοριζομένων για την παρασκευή αμύλου πατάτας, για τα οποία χορηγείται η ενίσχυση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 93 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 52

Παραγωγή κάνναβης

1. Σε περίπτωση παραγωγής κάνναβης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 5302 10 00, η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη των ποικιλιών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,2 % και η παραγωγή πρέπει να καλύπτεται από σύμβαση ή ανάληψη δέσμευσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα επαλήθευσης της περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη για τις καλλιέργειες κάνναβης για ίνες που καλύπτουν τουλάχιστον το 30 % των εκτάσεων για τις οποίες έχει συναφθεί η σύμβαση ή έχει αναληφθεί η δέσμευση. Εντούτοις, εάν ένα κράτος μέλος εισάγει σύστημα εκ των προτέρων έγκρισης για τέτοιες καλλιέργειες, το ελάχιστο είναι 20 %.

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης αποτελεί η χρήση πιστοποιημένων σπόρων ορισμένων ποικιλιών και η δήλωση των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια κάνναβης για ίνες.

Τμήμα 2

Δικαιώματα από παύση καλλιέργειας

Άρθρο 53

Καθορισμός των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 37 και 43 του παρόντος κανονισμού, στην περίπτωση που ο γεωργός υπόκειται στην υποχρέωση παύσης καλλιέργειας για τμήμα της γης της εκμετάλλευσής του, για την περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, ο τριετής μέσος όρος του ποσού που αντιστοιχεί στην ενίσχυση για την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας που υπολογίζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με το Παράρτημα VII και ο τριετής μέσος όρος του αριθμού των εκταρίων υπό υποχρεωτική παύση καλλιέργειας δεν περιλαμβάνονται στον καθορισμό των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος κανονισμού.

2. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο γεωργός λαμβάνει δικαίωμα ανά εκτάριο (εφεξής αποκαλούμενο "δικαίωμα από παύση καλλιέργειας") το οποίο υπολογίζεται διαιρώντας τον τριετή μέσο όρο του ποσού για παύση καλλιέργειας δια του τριετούς μέσου όρου του αριθμού εκταρίων υπό παύση καλλιέργειας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας ισούται με τον μέσο αριθμό εκταρίων υπό υποχρεωτική παύση καλλιέργειας.

Άρθρο 54

Χρήση των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας

1. Κάθε δικαίωμα από παύση καλλιέργειας το οποίο συνοδεύεται από εκτάριο επιλέξιμο για δικαίωμα από παύση καλλιέργειας δίνει δικαίωμα πληρωμής του ποσού που έχει καθοριστεί από το δικαίωμα από παύση καλλιέργειας.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 44 παράγραφος 2, ο όρος "επιλέξιμα εκτάρια για δικαιώματα από παύση καλλιέργειας" σημαίνει κάθε γεωργική έκταση της εκμετάλλευσης που καλύπτεται από αρόσιμη γη, εκτός από εκτάσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003, καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες, δάση ή χρησιμοποιούνται για μη γεωργικές δραστηριότητες ή καλύπτονται από μόνιμους βοσκότοπους.

Πάντως, οι παρακάτω εκτάσεις είναι δυνατόν να προσμετρηθούν ως εκτάσεις στις οποίες έχει παύσει η καλλιέργεια, με βάση αίτηση που είχε υποβληθεί μετά τις 28 Ιουνίου 1995:

- εκτάσεις στις οποίες είχε παύσει η καλλιέργεια με βάση τα άρθρα 22 έως 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για καμιά καλλιέργεια ούτε για επικερδείς σκοπούς εκτός από αυτούς που είναι αποδεκτοί για γη στην οποία έχει επιβληθεί παύση καλλιέργειας με βάση τον παρόντα κανονισμό, ή

- εκτάσεις που έχουν δασωθεί με βάση το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

3. Οι γεωργοί παύουν να παράγουν στα εκτάρια που είναι επιλέξιμα για δικαιώματα από παύση καλλιέργειας.

4. Οι εκτάσεις παύσης καλλιέργειας πρέπει να έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 0,1 ha και πλάτος τουλάχιστον 10 μέτρων. Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται εκτάσεις πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων και εμβαδού τουλάχιστον 0,05 ha.

5. Τα κράτη μέλη, σε πλαίσια που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, μπορούν να παρεκκλίνουν από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσουν τη σημαντική αύξηση της συνολικής επιλέξιμης γεωργικής έκτασης για δικαιώματα από παύση καλλιέργειας.

6. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 36, παράγραφος 1 και 44, παράγραφος 1, τα δικαιώματα από παύση καλλιέργειας διεκδικούνται πριν από κάθε άλλο δικαίωμα.

7. Η υποχρέωση παύσης καλλιέργειας εξακολουθεί να ισχύει για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα από παύση καλλιέργειας.

Άρθρο 55

Εξαίρεση από την παύση καλλιέργειας

Οι γεωργοί δεν υπόκεινται στην υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 54, εφόσον:

α) ολόκληρη η εκμετάλλευση τους υπόκειται σε διαχείριση για το σύνολο της παραγωγής της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής(29)·

β) η γη υπό παύση καλλιέργειας χρησιμοποιείται για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή, εντός της Κοινότητας, προϊόντων που δεν προορίζονται κατά κύριο λόγο για ανθρώπινη κατανάλωση ή κατανάλωση από ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου.

Άρθρο 56

Χρήση της γης στην οποία έχει παύσει η καλλιέργεια

1. Η γη στην οποία έχει παύσει η καλλιέργεια υπόκειται στις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 5.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 55, δεν χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς και δεν καλλιεργείται για παραγωγή εμπορικού χαρακτήρα.

2. Η γη αυτή μπορεί να υπόκειται σε αμειψισπορά.

3. Αν η ποσότητα των υποπροϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα που αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμα της καλλιέργειας ελαιούχων σπόρων στις εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας δυνάμει του άρθρου 55 στοιχείο β), βάσει των προβλεπομένων ποσοτήτων από τις συμβάσεις των παραγωγών, υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο τόνους ετησίως εκφρασμένους σε ισοδύναμο αλεύρου σόγιας, το ύψος της προβλεπόμενης ποσότητας σύμφωνα με κάθε σύμβαση, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα μειώνεται, ώστε να περιορισθεί η ποσότητα αυτή στο 1 εκατομμύριο τόνους.

4. Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταβάλλουν εθνική ενίσχυση μέχρι του 50 % των δαπανών που σχετίζονται με τη δημιουργία πολυετών καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας σε εκτάσεις παύσης καλλιέργειας.

Άρθρο 57

Εφαρμογή άλλων διατάξεων

Εκτός αν άλλως προβλέπεται στο παρόν τμήμα, οι λοιπές διατάξεις του παρόντος τίτλου δεν εφαρμόζονται στα δικαιώματα από παύση καλλιέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τμήμα 1

Περιφερειακή εφαρμογή

Άρθρο 58

Περιφερειακή κατανομή του ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41

1. Κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει μέχρι την 1η Αυγούστου 2004 το αργότερο να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 ως 4 σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τις περιφέρειες με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Τα κράτη μέλη με λιγότερα από τρία εκατομμύρια επιλέξιμα εκτάρια μπορούν να θεωρούνται ως μία και μόνη περιφέρεια.

3. Τα κράτη μέλη υποδιαιρούν το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 41 μεταξύ των περιφερειών με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 59

Περιφερειοποίηση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης

1. Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις και σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, το κράτος μέλος μπορεί επίσης να κατανείμει το συνολικό ποσό του περιφερειακού ανώτατου ορίου, το οποίο θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 58, ή μέρος του μεταξύ όλων των γεωργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στη συγκεκριμένη περιφέρεια, περιλαμβάνοντας αυτούς που δεν πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας που αναφέρεται στο άρθρο 33.

2. Σε περίπτωση κατανομής του συνολικού ποσού του περιφερειακού ανώτατου ορίου, οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα, των οποία η μοναδιαία αξία υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 58 δια του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρο 44 παράγραφος 2, που θεσπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο.

3. Σε περίπτωση μερικής κατανομής του συνολικού ποσού του περιφερειακού ανώτατου ορίου, οι γεωργοί λαμβάνουν δικαιώματα, των οποίων η μοναδιαία αξία υπολογίζεται διαιρώντας το αντίστοιχο μέρος του περιφερειακού ανώτατου ορίου που θεσπίζεται δυνάμει του άρθρου 58 δια του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρου 44 παράγραφος 2, που θεσπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο.

Σε περίπτωση που ο γεωργός δικαιούται να λάβει δικαιώματα υπολογιζόμενα επί του εναπομένοντος μέρους του περιφερειακού ανωτάτου ορίου, η περιφερειακή μοναδιαία αξία ενός εκάστου δικαιώματός του, πλην των δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας, προσαυξάνεται με ποσό αντίστοιχο προς το ποσό αναφοράς, διαιρούμενο δια του αριθμού δικαιωμάτων του που έχουν αποκτηθεί δυνάμει της παραγράφου 4.

Τα άρθρα 48 και 49 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

4. Ο αριθμός δικαιωμάτων ανά γεωργό ισούται προς τον αριθμό εκταρίων που δηλώνει το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων κατά την έννοια του άρθρου 40 παράγραφος 4.

Άρθρο 60

Χρήση γης

1. Σε περίπτωση που κράτος μέλος κάνει χρήση της δυνατότητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 59, οι γεωργοί δύνανται, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 51 και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, να χρησιμοποιούν επίσης τα αγροτεμάχια που δηλώνονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παράγραφος 3 για την παραγωγή προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και γεωμήλων πλην εκείνων που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου για το οποίο χορηγείται ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 93 του παρόντος κανονισμού, με εξαίρεση τις μόνιμες καλλιέργειες.

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον αριθμό εκταρίων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κατανέμοντας, με αντικειμενικά κριτήρια, τον μέσον όρο του αριθμού εκταρίων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων περί των οποίων η παράγραφος 1 σε εθνικό επίπεδο κατά την τριετία 2000-2002 μεταξύ των περιοχών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 2. Ο μέσος όρος εκταρίων σε εθνικό επίπεδο και ο αριθμός εκταρίων σε περιφερειακό επίπεδο καθορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, βάσει των στοιχείων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη.

3. Εντός του ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 για τη συγκεκριμένη περιφέρεια, επιτρέπεται στο γεωργό να κάνει χρήση της δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1:

α) εντός του ορίου του αριθμού εκταρίων που χρησιμοποίησε για την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 2003·

β) σε περίπτωση εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 40 και του άρθρου 42 παράγραφος 4, εντός του ορίου του αριθμού εκταρίων που θα καθορισθεί σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια και κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση των γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.

4. Εντός του ορίου του υπόλοιπου αριθμού εκταρίων που παραμένουν διαθέσιμα μετά την εφαρμογή της παραγράφου 3, επιτρέπεται στους γεωργούς να παράγουν τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε έναν αριθμό εκταρίων πέραν του αριθμού εκταρίων που εμπίπτει στην παράγραφο 3 εντός του ορίου αριθμού εκταρίων που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 2004 ή/και το 2005, ενώ δίδεται προτεραιότητα στους γεωργούς που έχουν ήδη παραγάγει τα προϊόντα το 2004 εντός του ορίου του αριθμού εκταρίων που χρησιμοποιήθηκαν το 2004.

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, το 2004 και το 2005 αντικαθίστανται αντιστοίχως από το έτος που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης και το ίδιο το έτος εφαρμογής.

5. Για να καθορίσουν τα ατομικά όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, το κράτος μέλος χρησιμοποιεί ατομικά στοιχεία του γεωργού, εφόσον υπάρχουν, ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία παρέχει ο γεωργός και τα οποία κρίνει ικανοποιητικά.

6. Ο αριθμός εκταρίων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνουν επ' ουδενί τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων όπως ορίζεται στο άρθρο 44 παράγραφος 2, ο οποίος δηλώθηκε κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του ενιαίου καθεστώτος ενίσχυσης.

7. Η άδεια χρησιμοποιείται εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας με το αντίστοιχο δικαίωμα ενίσχυσης.

8. Το αργότερο έως το 2007, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση, συνοδευόμενη εφόσον χρειάζεται από κατάλληλες προτάσεις, με θέμα τις ενδεχόμενες συνέπειες της εφαρμογής του παρόντος άρθρου από τα κράτη μέλη εξ επόψεως αγοράς και διαρθρωτικών εξελίξεων.

Άρθρο 61

Χορτολιβαδικές εκτάσεις

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 59, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης, σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια, να καθορίζουν στα πλαίσια του περιφερειακού ανωτάτου ορίου, ή μέρους του, διαφορετικές ανά μονάδα αξίες δικαιωμάτων που χορηγούνται στους γεωργούς και αναφέρονται στο άρθρο 59 παράγραφος 1, για εκτάρια που ανήκουν σε χορτολιβαδικές εκτάσεις κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 και για κάθε άλλο επιλέξιμο εκτάριο, ή για εκτάρια που καλύπτονται από μόνιμο βοσκότοπο κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 και για κάθε άλλο επιλέξιμο εκτάριο.

Άρθρο 62

Πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 47 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι τα ποσά που προκύπτουν από πριμοδοτήσεις γαλακτοπαραγωγής και πρόσθετες ενισχύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 95 και 96, περιλαμβάνονται εν μέρει ή συνολικά στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που αρχίζει από το 2005. Τα δικαιώματα που αποκτώνται δυνάμει της παρούσας παραγράφου τροποποιούνται αναλόγως.

Το ποσό αναφοράς για τις ενισχύσεις αυτές ισούται προς τα ποσά που χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 95 και 96 τα οποία υπολογίζονται βάσει της ατομικής ποσότητας αναφοράς για το γάλα η οποία είναι διαθέσιμη στην εκμετάλλευση στις 31 Μαρτίου του έτους υπαγωγής, πλήρως ή εν μέρει, των ενισχύσεων αυτών στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Τα άρθρα 48 έως 50 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 63

Προϋποθέσεις για τα δικαιώματα που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος τμήματος

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 59, τα δικαιώματα που καθορίζονται με βάση το παρόν τμήμα μπορούν να μεταβιβάζονται ή να χρησιμοποιούνται μόνον εντός της ίδιας περιφέρειας ή μεταξύ περιφερειών εφόσον τα δικαιώματα ανά εκτάριο είναι ταυτόσημα.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 59, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 53, κάθε γεωργός στη συγκεκριμένη περιφέρεια λαμβάνει δικαιώματα παύσης καλλιέργειας.

Ο αριθμός δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας καθορίζεται με πολλαπλασιασμό των επιλέξιμων εκτάσεων του γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2, οι οποίες δηλώθηκαν κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, επί το ποσοστό παύσης καλλιέργειας.

Το ποσοστό παύσης καλλιέργειας υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του βασικού ποσοστού υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας 10 % επί το λόγο, στη συγκεκριμένη περιφέρεια, των εκτάσεων για τις οποίες έχουν χορηγηθεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες οι αναφερόμενες στο παράρτημα VI προς τις επιλέξιμες εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Η αξία των δικαιωμάτων παύσης καλλιέργειας ισούται προς την περιφερειακή αξία για τα δικαιώματα ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 2 ή, αναλόγως της περιπτώσεως, με το άρθρο 59 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.

Δεν αποκτούν δικαιώματα ενίσχυσης οι γεωργοί οι οποίοι δηλώνουν αριθμό εκταρίων, κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2, μικρότερο από εκείνον που θα χρειαζόταν για την παραγωγή αριθμού τόνων ίσου προς τους 92 τόνους σιτηρών κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα IX, βάσει των αποδόσεων οι οποίες καθορίζονται σύμφωνα με το σχέδιο περιφερειοποίησης που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περιφέρεια κατά το έτος που προηγείται του έτους εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, διαιρούμενο δια του λόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 τρίτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 43 παράγραφος 4 και το άρθρο 49 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να αποφασίσουν, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2004 και ενεργώντας σε συμμόρφωση προς τη γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου, ότι τα δικαιώματα που ορίζονται δυνάμει του παρόντος τμήματος υπόκεινται σε σταδιακές τροποποιήσεις σύμφωνα με προκαθορισμένες φάσεις και αντικειμενικά κριτήρια.

4. Εκτός αν το παρόν τμήμα προβλέπει άλλως, εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος τίτλου.

Τμήμα 2

Μερική εφαρμογή

Άρθρο 64

Γενικές αρχές

1. Τα κράτη μέλη μπορεί να αποφασίσουν μέχρι την 1η Αυγούστου 2004 το αργότερο να εφαρμόσουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στα κεφάλαια 1 ως 4, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.

2. Ανάλογα με την επιλογή ενός εκάστου κράτους μέλους, η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2, ένα ανώτατο όριο για κάθε άμεση ενίσχυση για την οποία γίνεται λόγος, αντίστοιχα, στα άρθρα 66, 67, 68 και 69.

Το ανώτατο όριο ισούται προς τη συνιστώσα ενός εκάστου τύπου άμεσης ενίσχυσης εντός των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, πολλαπλασιαζόμενη επί τα ποσοστά των μειώσεων που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 66, 67, 68 και 69.

Το συνολικό ποσό των καθορισμένων ανωτάτων ορίων αφαιρείται από τα εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 41 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

3. Το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη της εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης από όλα τα κράτη μέλη ή, το αργότερο, στις 31 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εφόσον χρειασθεί, από σχετικές προτάσεις, με αντικείμενο τις πιθανές συνέπειες, από άποψη αγοράς και διαρθρωτικών εξελίξεων, της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των δυνατοτήτων που αναφέρονται στα τμήματα 2 και 3.

Άρθρο 65

Καθορισμός δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος τμήματος

1. Για τα δικαιώματα που θα χορηγούνται στους γεωργούς κατόπιν των ενδεχομένων μειώσεων δυνάμει του άρθρου 41, η συνιστώσα του ποσού αναφοράς που προκύπτει από κάθε άμεση ενίσχυση που αναφέρεται αντιστοίχως στα άρθρα 66, 67, 68 και 69, αφαιρείται από το ποσοστό που θα καθορίσουν τα κράτη μέλη εντός του ορίου που καθορίζουν τα άρθρα 66, 67, 68 και 69.

2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στα δικαιώματα που έχουν καθορισθεί για το εναπομένον μέρος του ποσού αναφοράς, εκτός αν το παρόν τμήμα προβλέπει άλλως.

Άρθρο 66

Ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες

Στην περίπτωση ενισχύσεων για αροτραίες καλλιέργειες, τα κράτη μέλη δύνανται:

α) να παρακρατούν έως και 25 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί προς τις στρεμματικές ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες που αναφέρονται στο παράρτημα VI, πλην των ενισχύσεων για την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο σε γεωργούς που παράγουν αροτραίες καλλιέργειες αναφερόμενες στο παράρτημα ΙΧ και, στα κράτη μέλη όπου ο αραβόσιτος δεν είναι παραδοσιακή καλλιέργεια, ενσιρωμένη χορτονομή και σε ανώτατο επίπεδο έως και 25 % των ενισχύσεων ανά εκτάριο του παραρτήματος VI οι οποίες χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 10 του τίτλου IV.

Ή, εναλλακτικά

β) να παρακρατούν έως και 40 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί στις συμπληρωματικές ενισχύσεις για σκληρό σίτο που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο σε γεωργούς που παράγουν σκληρό σίτο κατονομαζόμενο στο παράρτημα ΙΧ και σε ανώτατο επίπεδο έως και 40 % των συμπληρωματικών ενισχύσεων ανά εκτάριο του παραρτήματος VI οι οποίες χορηγούνται ή θα χορηγηθούν για το σκληρό σίτο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 10 του τίτλου IV.

Άρθρο 67

Ενισχύσεις για αιγοπρόβατα

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν έως και 50 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για αιγοπρόβατα που απαριθμούνται στο παράρτημα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται σε γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα, σε ανώτατο επίπεδο έως και 50 % των συμπληρωματικών ενισχύσεων για αιγοπρόβατα, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα VI και χορηγούνται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 11 του τίτλου IV.

Άρθρο 68

Ενισχύσεις βοείου κρέατος

1. Στην περίπτωση ενισχύσεων βοείου κρέατος, τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν έως και 100 % της συνιστώσας των εθνικών ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί στην πριμοδότηση σφαγής για μόσχους που αναφέρεται στο παράρτημα VI.

Στην περίπτωση αυτήν και εντός του ανώτατου ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για την σφαγή μόσχων σε ανώτατο επίπεδο έως και 100 % της πριμοδότησης σφαγής για μόσχους που αναφέρεται στο παράρτημα VI και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης:

α) i) να παρακρατούν έως και 100 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί στην πριμοδότηση θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται στο παράρτημα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για τη διατήρηση θηλαζουσών αγελάδων σε ανώτατο επίπεδο έως και 100 % της πριμοδότησης θηλαζουσών αγελάδων που αναφέρεται στο παράρτημα VI και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

και

ii) να παρακρατούν έως και 40 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί στην πριμοδότηση σφαγής που αναφέρεται στο παράρτημα VI για τα βοοειδή πλην των μόσχων.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για τη σφαγή βοοειδών πλην των μόσχων σε ανώτατο επίπεδο έως και 40 % της πριμοδότησης σφαγής που αναφέρεται στο παράρτημα VI για τα βοοειδή πλην των μόσχων και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

Ή, εναλλακτικά,

β) i) να παρακρατούν έως και 100 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί στην πριμοδότηση σφαγής που αναφέρεται στο παράρτημα VI για τα βοοειδή πλην των μόσχων.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για τη σφαγή βοοειδών πλην των μόσχων σε ανώτατο επίπεδο έως και 100 % της πριμοδότησης σφαγής βοοειδών πλην των μόσχων που αναφέρεται στο παράρτημα VI για βοοειδή εκτός μόσχων και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

Ή, εναλλακτικά,

ii) να παρακρατούν έως και 75 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί στην ειδική πριμοδότηση άρρενος βοοειδούς που αναφέρεται στο παράρτημα VI.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται σε ανώτατο επίπεδο έως και 75 % της ειδικής πριμοδότησης άρρενος βοοειδούς που αναφέρεται στο παράρτημα VI και χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το κεφάλαιο 12 του τίτλου IV.

Άρθρο 69

Προαιρετική εφαρμογή για συγκεκριμένους τύπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής ποιότητας

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρακρατούν έως και 10 % της συνιστώσας των εθνικών ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 41, το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε τομέα που αναφέρεται στο παράρτημα VI. Όσον αφορά τους τομείς των αροτραίων καλλιεργειών, του βοείου κρέατος και των αιγοπροβάτων, η παρακράτηση αυτή λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να εφαρμοσθεί το ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται αντιστοίχως στα άρθρα 66, 67 και 68.

Στην περίπτωση αυτή και εντός του ανωτάτου ορίου που έχει καθορισθεί δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος καταβάλλει, επί ετησίας βάσεως, πρόσθετη ενίσχυση προς τους γεωργούς του ή των τομέων τους οποίους αφορά η παρακράτηση.

Η πρόσθετη ενίσχυση χορηγείται για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας που έχουν σημασία για την προστασία ή την βελτίωση του περιβάλλοντος, ή για τη βελτίωση της ποιότητας και της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

Τμήμα 3

Προαιρετικές εξαιρέσεις

Άρθρο 70

Προαιρετική εξαίρεση ορισμένων αμέσων ενισχύσεων

1. Ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου του 2004, να εξαιρέσει από το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης:

α) μια ή περισσότερες άμεσες ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται κατά την περίοδο αναφοράς δυνάμει:

- του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999,

- του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2358/71.

Στην περίπτωση αυτήν, τα άρθρα 64 και 65 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών·

β) όλες τις άλλες άμεσες ενισχύσεις του παραρτήματος VI που χορηγούνται στους γεωργούς των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων, των Αζορών και της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων και των Νησιών του Αιγαίου και τις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται κατά την περίοδο αναφοράς δυνάμει:

- του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93,

- του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001,

- του άρθρου 13 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 έως 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001,

- των άρθρων 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, του άρθρου 13 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 και των άρθρων 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, τα κράτη μέλη χορηγούν τις άμεσες ενισχύσεις οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός των ανωτάτων ορίων που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται, αντιστοίχως, στον τίτλο IV κεφάλαια 3, 6 και 7 έως 13 του παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2019/1993, στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, στα άρθρα 13 και 22 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, και στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001.

Το συνολικό ποσό των καθορισμένων ανωτάτων ορίων αφαιρείται από τα εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 41 σύμφωνα με τη διαδικασία περί της οποίας το άρθρο 144 παράγραφος 2.

Τμήμα 4

Προαιρετική μετάβαση

Άρθρο 71

Προαιρετική μεταβατική περίοδος

1. Σε περίπτωση που το δικαιολογούν ιδιάζουσες γεωργικές συνθήκες, ένα κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει, το αργότερο έως την 1η Αυγούστου του 2004, να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ύστερα από μεταβατική περίοδο που λήγει είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Στην περίπτωση που το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, λαμβάνει την απόφαση το αργότερο έως την 1η Αυγούστου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του ημερολογιακού έτους έναντι του οποίου θα εφαρμοστεί το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 70 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εφαρμόζει τις άμεσες ενισχύσεις οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα VI υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται, αντιστοίχως, στον τίτλο IV κεφάλαια 3, 6 και 7 έως 13 του παρόντος κανονισμού, στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, στα άρθρα 13 και 22 παράγραφοι 2 έως 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, και στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, εντός των ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων που αντιστοιχούν στη συνιστώσα των εν λόγω αμέσων ενισχύσεων εντός του εθνικού ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41, που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 για κάθε άμεση ενίσχυση.

Στην περίπτωση της ενίσχυσης για αποξηραμένες χορτονομές, τα κράτη μέλη χορηγούν ενίσχυση υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2, εντός των προαναφερομένων ανωτάτων δημοσιονομικών ορίων.

3. Το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έληξε η μεταβατική περίοδος.

Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 58 παράγραφος 1, 63, παράγραφος 3, 64 παράγραφος 1 και 70 έως την 1η Αυγούστου του 2005 ή, εναλλακτικά του 2006, σύμφωνα με την προθεσμία που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Σε περίπτωση που η εφαρμογή της μεταβατικής αυτής περιόδου προξενεί σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού στην κοινοτική αγορά και προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας, η Επιτροπή λαμβάνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2, τα απαραίτητα μέτρα.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΛΛΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Άρθρο 72

Πεδίο εφαρμογής

Χορηγείται ενίσχυση σε γεωργούς που παράγουν σκληρό σιτάρι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 10 00, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 73

Ποσό και επιλεξιμότητα

1. Η ενίσχυση ανέρχεται σε 40 EUR ανά εκτάριο.

2. Για τη χορήγηση των ενισχύσεων, απαιτείται η υποχρεωτική χρήση στη ζώνη παραγωγής, ορισμένων ποσοτήτων πιστοποιημένων σπόρων αναγνωρισμένων ποικιλιών, που θεωρούνται υψηλής ποιότητας, για την παραγωγή σιμιγδαλιών ή ζυμαρικών.

Άρθρο 74

Εκτάσεις

1. Η ενίσχυση χορηγείται για τις εθνικές βασικές εκτάσεις στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα X.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρέσουν την βασική τους έκταση σε υπόεκτάσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 75

Υπέρβαση της έκτασης

1. Όταν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει την βασική έκταση, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται η ενίσχυση μειώνεται αναλόγως για το αντίστοιχο έτος.

2. Όταν ένα κράτος μέλος υποδιαιρεί τη βασική του έκταση σε βασικές υπο-εκτάσεις, η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνον στους γεωργούς των βασικών υποεκτάσεων στις οποίες σημειώνεται υπέρβαση του σχετικού ορίου. Η εν λόγω μείωση πραγματοποιείται μόλις διενεργηθεί, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αναδιανομή εκτάσεων από βασικές υπο-εκτάσεις που δεν έφθασαν το όριο τους προς τις βασικές υπό-εκτάσεις που το υπερέβησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΤΕΪΝΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ

Άρθρο 76

Πεδίο εφαρμογής

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν πρωτεϊνούχους σπόρους υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Οι πρωτεϊνούχοι σπόροι περιλαμβάνουν:

- Πίσσα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0713 10,

- Κουκιά και φούλια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0713 50,

- Γλυκά λούπινα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 1209 29 50.

Άρθρο 77

Ποσό και επιλεξιμότητα

Η ενίσχυση ανέρχεται σε 55,57 EUR ανά εκτάριο πρωτεϊνούχων σπόρων που συγκομίζονται μετά το στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης.

Εντούτοις, οι σπόροι που καλλιεργούνται σε περιοχές που έχουν εξ ολοκλήρου σπαρεί και οι οποίες καλλιεργούνται σύμφωνα με τοπικές προδιαγραφές, αλλά που δεν φθάνουν στο στάδιο της γαλακτικής ωρίμανσης λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έχουν αναγνωρισθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, παραμένουν επιλέξιμοι για ενίσχυση υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εκτάσεις δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό μέχρι αυτό το στάδιο ωρίμανσης.

Άρθρο 78

Εκτάσεις

1. Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη έκταση 1400000 ha για την οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί ενίσχυση.

2. Όταν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει την μέγιστη εγγυημένη έκταση, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται η ενίσχυση μειώνεται ανάλογα για το αντίστοιχο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΖΙ

Άρθρο 79

Πεδίο εφαρμογής

Χορηγείται ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν ρύζι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 10, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Άρθρο 80

Ποσό και επιλεξιμότητα

1. Η ενίσχυση χορηγείται ανά εκτάριο έκτασης που έχει σπαρεί με ρύζι και όπου η καλλιέργεια διατηρείται τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας υπό κανονικές συνθήκες αύξησης.

Εντούτοις, οι καλλιέργειες σε εκτάσεις που έχουν εξ ολοκλήρου σπαρεί και οι οποίες καλλιεργούνται σύμφωνα με τοπικές προδιαγραφές, αλλά που δεν φθάνουν στο στάδιο της ανθοφορίας λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών που έχουν αναγνωρισθεί από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, παραμένουν επιλέξιμες για ενίσχυση υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές εκτάσεις δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό μέχρι αυτό το στάδιο ανθοφορίας.

2.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 81

Εκτάσεις

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρέσουν την βασική τους έκταση σε βασικές υπόεκτάσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

Άρθρο 82

Υπέρβαση της έκτασης

1. Όταν, σε ένα κράτος μέλος, η έκταση που καλλιεργείται με ρύζι σε ένα συγκεκριμένο έτος υπερβαίνει τη βασική έκταση που αναφέρεται στο άρθρο 81, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται ενίσχυση μειώνεται αναλογικά κατά το έτος αυτό.

2. Όταν ένα κράτος μέλος υποδιαιρεί τη ή τις βασικές του εκτάσεις σε βασικές υπο-εκτάσεις, η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνον στους γεωργούς των βασικών υποεκτάσεων στις οποίες σημειώνεται υπέρβαση του σχετικού ορίου. Η εν λόγω μείωση πραγματοποιείται μόλις διενεργηθεί, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αναδιανομή εκτάσεων από βασικές υπο-εκτάσεις που δεν έφθασαν το όριο τους προς τις βασικές υπό-εκτάσεις που το υπερέβησαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟΥΣ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

Άρθρο 83

Κοινοτική ενίσχυση

1. Χορηγείται κοινοτική ενίσχυση στους γεωργούς που παράγουν καρπούς με κέλυφος υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Οι καρποί με κέλυφος περιλαμβάνουν:

- Αμύγδαλα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 11 και 0802 12,

- Φουντούκια ή Corylus spp. που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 21 και 0802 22,

- Καρύδια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 31 και 0802 32,

- Φιστίκια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0802 50,

- Χαρούπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1212 10 10.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να διαφοροποιούν την ενίσχυση ανάλογα με τα προϊόντα ή αυξάνοντας ή μειώνοντας τις εθνικές εγγυημένες εκτάσεις (εφεξής καλούμενες "ΕΕΕ") που θεσπίζονται με το άρθρο 84 παράγραφος 3. Ωστόσο, σε κάθε κράτος μέλος, το συνολικό ποσό χορηγούμενης ενίσχυσης σε ένα συγκεκριμένο έτος δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 84 παράγραφος 1.

Άρθρο 84

Εκτάσεις

1. Τα κράτη μέλη χορηγούν κοινοτική ενίσχυση εντός ενός ανώτατου ορίου το οποίο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό εκταρίων της ΕΕΕ τους, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3, επί το μέσο ποσό 120,75 EUR.

2. Θεσπίζεται μέγιστη εγγυημένη έκταση 800000 ha.

3.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποδιαιρέσουν την ΕΕΕ τους σε υπόεκτάσεις, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο ή σε σχέση με την παραγωγή.

Άρθρο 85

Υπέρβαση των βασικών υποεκτάσεων

Όταν ένα κράτος μέλος υποδιαιρεί την ΕΕΕ του σε βασικές υπο-εκτάσεις και διαπιστώνεται υπέρβαση μιας ή περισσότερων βασικών υπο-εκτάσεων, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται κοινοτική ενίσχυση μειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό για τους γεωργούς των βασικών υποεκτάσεων όπου διαπιστώθηκε υπέρβαση του σχετικού ορίου. Η εν λόγω μείωση πραγματοποιείται μόλις διενεργηθεί, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, η αναδιανομή εκτάσεων από βασικές υποεκτάσεις που δεν έφθασαν το όριο τους προς τις βασικές υπόεκτάσεις που το υπερέβησαν.

Άρθρο 86

Όροι επιλεξιμότητας

1. Η πληρωμή της κοινοτικής ενίσχυσης εξαρτάται ιδιαίτερα από το ελάχιστο μέγεθος του αγροτεμαχίου και της πυκνότητας των δένδρων.

2. Οι εκτάσεις που υπάγονται σε σχέδια βελτίωσης κατά την έννοια του άρθρου 14 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 1972, περί κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών(30), είναι επιλέξιμες για ενίσχυση στα πλαίσια του παρόντος καθεστώτος την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος κατά το οποίο έληξε το σχέδιο βελτίωσης.

3. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλουν ως όρο παροχής της κοινοτικής ενίσχυσης τη συμμετοχή των γεωργών σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

4. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η καταβολή της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πραγματοποιείται σε οργάνωση παραγωγών για τα μέλη της. Το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει η οργάνωση παραγωγών καταβάλλεται στα μέλη της. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε μια οργάνωση παραγωγών να παρακρατεί έως και 2 % του ποσού της κοινοτικής ενίσχυσης. ως αντιστάθμισμα των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη της.

Άρθρο 87

Εθνική ενίσχυση

1. Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να χορηγούν εθνική ενίσχυση επί πλέον της κοινοτικής ενίσχυσης, μέχρι μεγίστου ποσού 120,75 EUR ανά εκτάριο ετησίως.

2. Η εθνική ενίσχυση μπορεί να καταβληθεί μόνο για εκτάσεις που λαμβάνουν κοινοτική ενίσχυση.

3. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν ως όρο χορήγησης της εθνικής ενίσχυσης τη συμμετοχή των γεωργών σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με τα άρθρα 11 ή 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 88

Ενίσχυση

Χορηγείται ενίσχυση 45 EUR ανά εκτάριο για εκτάσεις που καλύπτονται από ενεργειακές καλλιέργειες με βάση τους όρους που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.

Ενεργειακές καλλιέργειες είναι οι καλλιέργειες για την παραγωγή κυρίως των ακολούθων ενεργειακών προϊόντων:

- τα προϊόντα που θεωρούνται βιοκαύσιμα και απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές(31),

- ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που παράγεται από βιομάζα.

Άρθρο 89

Εκτάσεις

1. Καθορίζεται μέγιστη εγγυημένη έκταση 1500000 ha για την οποία είναι δυνατόν να χορηγηθεί ενίσχυση.

2. Όταν η έκταση για την οποία ζητείται η ενίσχυση υπερβαίνει την μέγιστη εγγυημένη έκταση, η έκταση ανά γεωργό για την οποία ζητείται η ενίσχυση μειώνεται ανάλογα για το αντίστοιχο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

Άρθρο 90

Όροι επιλεξιμότητας

Η ενίσχυση χορηγείται μόνο για εκτάσεις των οποίων η παραγωγή καλύπτεται από σύμβαση μεταξύ του γεωργού και της βιομηχανίας επεξεργασίας με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου την επεξεργασία αναλαμβάνει ο ίδιος ο γεωργός στην εκμετάλλευσή του.

Οι εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για το καθεστώς ενεργειακών καλλιεργειών δεν επιτρέπεται να υπολογίζονται ως εκτάσεις παύσης καλλιέργειας για τους σκοπούς της απαίτησης παύσης καλλιέργειας, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και στο άρθρο 54 παράγραφος 2, το άρθρο 63 παράγραφος 2 και το άρθρο 107 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 91

Αναθεώρηση του καταλόγου των ενεργειακών καλλιεργειών

Στο άρθρο 88 είναι δυνατόν να προστίθενται ή να αφαιρούνται προϊόντα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

Άρθρο 92

Αναθεώρηση του καθεστώτος ενεργειακών καλλιεργειών

Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος, που θα συνοδεύεται όπου απαιτείται από κατάλληλες προτάσεις που λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των βιοκαυσίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΜΗΛΑ ΑΜΥΛΟΠΟΙΙΑΣ

Άρθρο 93

Ενίσχυση

Θεσπίζεται ενίσχυση για γεωργούς που παράγουν πατάτες που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου. Το ποσό της ενίσχυσης ισχύει για την ποσότητα των γεωμήλων που απαιτούνται για την παρασκευή ενός τόνου αμύλου και καθορίζεται στα:

- 110,54 EUR για την περίοδο εμπορίας 2004/2005 και στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71,

- 66,32 EUR για την περίοδο εμπορίας 2005/2006 και μετά.

Το ποσόν αυτό προσαρμόζεται ανάλογα με την περιεκτικότητα των πατατών σε άμυλο.

Άρθρο 94

Όροι

Η ενίσχυση καταβάλλεται μόνον για την ποσότητα πατάτας που καλύπτεται από σύμβαση καλλιέργειας μεταξύ του πατατοπαραγωγού και του παραγωγού αμύλου στα πλαίσια της ποσόστωσης που διατίθεται για την εκμετάλλευση αυτήν, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Άρθρο 95

Πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής

1. Από το 2004 μέχρι το 2007, οι γαλακτοπαραγωγοί είναι επιλέξιμοι για πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής. Η πριμοδότηση αυτή χορηγείται ανά ημερολογιακό έτος, ανά εκμετάλλευση και ανά τόνο ατομικής ποσότητας αναφοράς που είναι επιλέξιμος για πριμοδότηση και διαθέσιμος στην εκμετάλλευση.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 και των μειώσεων που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου 4, η ατομική ποσότητα αναφοράς για το γάλα που διατίθεται στην εκμετάλλευση την 31η Μαρτίου του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους, εκπεφρασμένη σε τόνους, πολλαπλασιάζεται επί:

- 8,15 ευρώ/t για το ημερολογιακό έτος 2004,

- 16,31 ευρώ/t για το ημερολογιακό έτος 2005,

- 24,49 ευρώ/t για τα ημερολογιακά έτη 2006 και 2007 και

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 70, για τα επόμενα ημερολογιακά έτη.

3. Οι ατομικές ποσότητες αναφοράς οι οποίες έχουν αποτελέσει αντικείμενο προσωρινών μεταβιβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 του Συμβουλίου, της 28ης Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(32) ή το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων(33), στις 31 Μαρτίου του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους θεωρούνται ότι είναι διαθέσιμες στην εκμετάλλευση του αποδέκτη της μεταβίβασης για αυτό το ημερολογιακό έτος.

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 στην περίπτωση που την 31η Μαρτίου ενός ημερολογιακού έτους, το άθροισμα όλων των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς σε ένα κράτος μέλος υπερβαίνει το άθροισμα των αντίστοιχων συνολικών ποσοτήτων αυτού του κράτους μέλους που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92, για την δωδεκάμηνη περίοδο 1999/2000, το συγκεκριμένο κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα με βάση αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να μειώσει αντίστοιχα το συνολικό ποσό των ατομικών ποσοτήτων αναφοράς που είναι επιλέξιμες για πριμοδότηση στην επικράτειά του.

Άρθρο 96

Πρόσθετες ενισχύσεις

1. Από το 2004 μέχρι το 2007, τα κράτη μέλη χορηγούν επί ετήσιας βάσης πρόσθετες ενισχύσεις στους παραγωγούς της επικράτειάς τους αθροίζοντας τα συνολικά ετήσια ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση μεταξύ των παραγωγών προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι ενισχύσεις αυτές δεν πρέπει να συνδέονται με διακυμάνσεις στις τιμές της αγοράς.

Συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις δίδονται μόνο ως συμπληρωματικά ποσά ανά ποσό πριμοδότησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2.

2. Πρόσθετες ενισχύσεις: συνολικά ποσά εκφρασμένα σε εκατομμύρια ευρώ:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 97

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύει ο ορισμός του "παραγωγού" που περιλαμβάνεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Άρθρο 98

Ενίσχυση

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 70, στη Φινλανδία και τη Σουηδία βορείως του 62ου παραλλήλου και σε μερικές γειτονικές περιοχές με συγκρίσιμες κλιματικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή τη γεωργική δραστηριότητα, οι γεωργοί που παράγουν σιτηρά, ελαιούχους σπόρους, λιναρόσπορο και λινάρι και κάνναβη που καλλιεργούνται για την παραγωγή ινών, χορηγείται ειδική ενίσχυση 24 ευρώ/t, πολλαπλασιασμένη επί τις αποδόσεις που καθορίζονται στο σχέδιο περιφερειοποίησης για τη συγκεκριμένη περιφέρεια εντός ανωτάτου ορίου το οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα της ενίσχυσης αυτής στο ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Όταν το συνολικό ποσό της ζητούμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό μειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΝ ΣΠΟΡΝ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ

Άρθρο 99

Ενίσχυση

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 70, τα κράτη μέλη χορηγούν, ετησίως, τις ενισχύσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙ για την παραγωγή βασικού σπόρου ή πιστοποιημένων σπόρων ενός ή περισσοτέρων από τα είδη του παραρτήματος XI.

2. Στην περίπτωση που η έκταση η οποία έγινε δεκτή για πιστοποίηση και για την οποία υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης για σπόρους χρησιμοποιείται και για την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, το ποσό της ενίσχυσης για σπόρους, εκτός από την περίπτωση των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα XI σημεία 1 και 2 μειώνεται, αλλά όχι κάτω του μηδενός, κατά το ποσό της ενίσχυσης του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που θα χορηγηθεί σε ένα δεδομένο έτος για τη συγκεκριμένη έκταση.

3. Το ποσό της ζητούμενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο το οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα των ενισχύσεων για σπόρους για τα αφορώμενα είδη του εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Όταν το συνολικό ποσό της ζητούμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό μειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό.

4. Οι ποικιλίες του Cannabis sativa L. για τις οποίες μπορεί να καταβάλλεται η ενίσχυση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΡΟΤΡΑΙΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΝ

Άρθρο 100

Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 66, τα κράτη μέλη χορηγούν, υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως, την ενίσχυση που επιλέγει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο, σε γεωργούς που παράγουν αροτραίες καλλιέργειες.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:

- η περίοδος εμπορίας καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 30 Ιουνίου,

- ως "αροτραίες καλλιέργειες" νοούνται οι καλλιέργειες που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

3. Σε περίπτωση που ο αραβόσιτος δεν είναι παραδοσιακή καλλιέργεια, τα κράτη μέλη δύνανται να καθιστούν το χόρτο ενσίρωσης επιλέξιμο για τις ενισχύσεις βάσει της έκτασης αροτραίας καλλιέργειας υπό τις αυτές συνθήκες που ισχύουν και για τις αροτραίες καλλιέργειες.

Άρθρο 101

Βασικές εκτάσεις

Η ενίσχυση βάσει της έκτασης καθορίζεται ανά εκτάριο και διαμορφώνεται ανάλογα με την περιφέρεια.

Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται για την έκταση η οποία καλλιεργείται με αροτραίες καλλιέργειες ή η οποία υπόκειται σε παύση καλλιέργειας σύμφωνα με το άρθρο 107 του παρόντος κανονισμού και η οποία δεν υπερβαίνει το συνολικό αριθμό εκταρίων της περιφερειακής βασικής έκτασης ή εκτάσεων, οι οποίες καθορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999(34) της Επιτροπής, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1017/94.

Ως περιφέρεια υπό την έννοια αυτή νοείται ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια ενός κράτους μέλους, κατ' επιλογή του συγκεκριμένου κράτους μέλους. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 66 του παρόντος κανονισμού, η ή οι εκτάσεις που καθορίζονται στο παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 μειώνονται κατά τον αριθμό εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώματα παύσης καλλιέργειας που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53 και το άρθρο 63 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Άρθρο 102

Υπέρβαση βασικών εκτάσεων και ανώτατο όριο

1. Όταν το άθροισμα των εκτάσεων για το οποίο υποβάλλονται αιτήσεις ενισχύσεων δυνάμει του καθεστώτος αροτραίων καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής παύσης καλλιέργειας γαιών που προβλέπεται σε αυτό το καθεστώς, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71 υπερβαίνει την βασική έκταση, η ανά εκμετάλλευση επιλέξιμη έκταση μειώνεται αναλογικά για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου στην εν λόγω περιφέρεια κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου εμπορίας.

2. Το άθροισμα των ζητούμενων ενισχύσεων δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2. Όταν το συνολικό ποσό της ζητούμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό μειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό.

3. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, οι εκτάσεις οι οποίες δεν αποτελούν αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου αλλά οι οποίες χρησιμοποιούνται προς υποστήριξη αίτησης για ενίσχυση δυνάμει του κεφαλαίου 12 λαμβάνονται επίσης υπόψη για τον υπολογισμό των εκτάσεων για τις οποίες ζητείται ενίσχυση.

4. Εάν ένα κράτος μέλος καθιστά το χόρτο ενσίρωσης επιλέξιμο για στρεμματικές ενισχύσεις αροτραίων καλλιεργειών, καθορίζεται χωριστή βασική έκταση. Εάν η βασική έκταση αροτραίων καλλιεργειών ή χόρτου ενσίρωσης δεν καλυφθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, το υπόλοιπο των εκταρίων διατίθεται για την ίδια αυτή περίοδο εμπορίας στη αντίστοιχη βασική έκταση.

5. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέγει τον καθορισμό μιας ή περισσοτέρων εθνικών βασικών εκτάσεων, δύναται να υποδιαιρεί κάθε εθνική βασική έκταση σε βασικές υπο-εκτάσεις σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που καθορίζει.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι βασικές εκτάσεις "Secano" και "Regadvo" θεωρούνται εθνικές βασικές εκτάσεις.

Σε περίπτωση υπέρβασης εθνικής βασικής έκτασης, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δύναται, σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, να συγκεντρώσει το μέτρο που εφαρμόζεται δυνάμει της παραγράφου 1, είτε συνολικά είτε εν μέρει, στις βασικές υπο-εκτάσεις στις οποίες διαπιστώθηκε η υπέρβαση.

Τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, κοινοποιούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου στους παραγωγούς και στην Επιτροπή τις επιλογές τους και τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής τους.

Άρθρο 103

Σχέδιο περιφερειοποίησης

Εφαρμόζεται το σχέδιο περιφερειοποίησης που θεσπίστηκε από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.

Το σχέδιο περιφερειοποίησης μπορεί να αναθεωρείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων από το οικείο κράτος μέλος κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με πρωτοβουλία του οικείου κράτους μέλους.

Άρθρο 104

Βασικό ποσό

1. Η ενίσχυση με βάση την έκταση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό ανά τόνο επί την μέση απόδοση των σιτηρών που καθορίζεται στο σχέδιο περιφερειοποίησης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

2. Ο υπολογισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 1 γίνεται με χρησιμοποίηση της μέσης απόδοσης σιτηρών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο αραβόσιτος αντιμετωπίζεται χωριστά, οι αποδόσεις "αραβοσίτου" χρησιμοποιούνται για τον αραβόσιτο και τα "σιτηρά πλην αραβοσίτου" χρησιμοποιούνται για τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους, το λιναρόσπορο και το λινάρι και την κάνναβη που καλλιεργούνται για την παραγωγή ινών.

3. Το βασικό ποσό για τις αροτραίες καλλιέργειες και, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, την παύση καλλιέργειας ορίζεται σε 63,00 EUR/t από την περίοδο εμπορίας 2005/2006 και εξής.

Άρθρο 105

Συμπλήρωμα σκληρού σίτου

1. Συμπλήρωμα της ενίσχυσης με βάση την έκταση ύψους:

- 291 EUR/ha για την περίοδο εμπορίας 2005/2006,

- 285 EUR/ha για την περίοδο εμπορίας 2006/2007 και εφεξής

καταβάλλεται για τις εκτάσεις που καλλιεργούνται με σκληρό σίτο στις ζώνες παραδοσιακής παραγωγής που απαριθμούνται στο παράρτημα X, εντός των εξής ορίων:

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

2. Στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των εκτάσεων για τις οποίες ζητείται συμπλήρωμα της ενίσχυσης με βάση την έκταση είναι μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο όριο κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, η ανά γεωργό έκταση, για την οποία μπορεί να καταβληθεί το συμπλήρωμα, μειώνεται κατ' αναλογία.

Ωστόσο, τηρουμένων των ορίων που καθορίζονται ανά κράτος μέλος στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να κατανέμουν τις εκτάσεις που προσδιορίζονται στην εν λόγω παράγραφο μεταξύ των ζωνών παραγωγής, όπως ορίζονται στο παράρτημα X, ή, εφόσον απαιτείται, των ζωνών παραγωγής του σχεδίου περιφερειοποίησης, ανάλογα με την παραγωγή σκληρού σίτου κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993 έως 1997. Στην περίπτωση αυτήν, εάν το σύνολο των εκτάσεων για τις οποίες ζητείται σε μια περιφέρεια παραγωγής συμπλήρωμα της ενίσχυσης με βάση την έκταση είναι, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, μεγαλύτερο από το αντίστοιχο περιφερειακό όριο, η ανά γεωργό έκταση αυτής της περιοχής παραγωγής, για την οποία μπορεί να καταβληθεί το συμπλήρωμα, μειώνεται κατ' αναλογία. Η εν λόγω μείωση πραγματοποιείται μόλις διενεργηθεί, στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους, η αναδιανομή εκτάσεων από περιοχές που δεν έφθασαν το περιφερειακό τους όριο προς τις περιοχές που το υπερέβησαν.

3.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 106

Λίνος και κάνναβη

Για το λίνο και την κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών, η στρεμματική ενίσχυση καταβάλλεται, αναλόγως των περιστάσεων, όταν συνάπτεται σύμβαση ή αναλαμβάνεται δέσμευση όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000.

Για την κάνναβη που προορίζεται για την παραγωγή ινών, η στρεμματική ενίσχυση καταβάλλεται επίσης υπό τους όρους του άρθρου 52.

Άρθρο 107

Παύση καλλιέργειας

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, οι γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης, υποχρεούνται να προβούν σε προσωρινή παύση της καλλιέργειας τμήματος των γαιών της εκμετάλλευσής τους έναντι αντιστάθμισης.

2. Η υποχρέωση για προσωρινή παύση καλλιέργειας για κάθε γεωργό που ζητά ενίσχυση βάσει της έκτασης καθορίζεται κατ' αναλογία προς την έκτασή του που χρησιμοποιείται για τις συγκεκριμένες αροτραίες καλλιέργειες, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση και η οποία έχει τεθεί σε προσωρινή παύση καλλιέργειας σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο.

Το βασικό ποσοστό υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας καθορίζεται σε 10 % για τις περιόδους εμπορίας 2005/2006 και 2006/2007.

3. Η έκταση υπό καθεστώς προσωρινής παύσης καλλιέργειας είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί:

- για την παραγωγή υλών για την παρασκευή, εντός της Κοινότητας, προϊόντων που δεν προορίζονται άμεσα για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου,

- για καλλιέργεια ψυχανθών χορτονομής σε γεωργική εκμετάλλευση, για το σύνολο της παραγωγής της, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καταβάλλουν εθνική ενίσχυση μέχρι 50 % των δαπανών που σχετίζονται με την καλλιέργεια πολυετών φυτών για την παραγωγή βιομάζας σε εκτάσεις οι οποίες υπόκεινται στο καθεστώς παύσης καλλιέργειας.

4. Η ποσότητα των υποπροϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα που αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμα της καλλιέργειας ελαιούχων σπόρων στις εκτάσεις υπό καθεστώς προσωρινής παύσης καλλιέργειας δυνάμει της παραγράφου 3 πρώτη περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη για την τήρηση του ορίου του 1 εκατομμυρίου μετρικών τόνων που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 3.

5. Όπου καθορίζονται διαφορετικές αποδόσεις για αρδευόμενες και μη αρδευόμενες εκτάσεις, εφαρμόζεται η ενίσχυση για την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας μη αρδευομένων εκτάσεων.

6. Οι γεωργοί δύνανται να εισπράττουν την αντιστάθμιση που προβλέπεται για την εθελοντική προσωρινή παύση καλλιέργειας γαιών που υπερβαίνει την υποχρέωσή τους. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους γεωργούς να παύουν την καλλιέργεια στο 10 % τουλάχιστον της έκτασης που χρησιμοποιείται για αροτραίες καλλιέργειες, για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης, και η οποία τίθεται σε προσωρινή παύση καλλιέργειας σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν υψηλότερα ποσοστά με τα οποία λαμβάνονται υπόψη ειδικές καταστάσεις και εξασφαλίζεται επαρκής κάλυψη της γεωργικής γης.

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 66, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται σύμφωνα με λεπτομερείς κανόνες που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

7. Γεωργοί που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης για έκταση που δεν υπερβαίνει αυτή που απαιτείται για την παραγωγή 92 τόνων σιτηρών, βάσει των αποδόσεων που έχουν καθορισθεί για την περιφέρειά τους, δεν υπόκεινται σε υποχρέωση για προσωρινή παύση καλλιέργειας. Στους γεωργούς αυτούς εφαρμόζεται η παράγραφος 6.

8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 108, οι εκτάσεις:

- που έχουν τεθεί υπό καθεστώς παύσης καλλιεργείας βάσει γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων [άρθρα 22 έως 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου], που δεν χρησιμοποιούνται ούτε ως γεωργικές εκτάσεις ούτε για κάποιο κερδοσκοπικό σκοπό πέραν των επιτρεπομένων για τις άλλες αποσυρόμενες εκτάσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ή

- που δασώνονται δυνάμει μέτρων αναδάσωσης [άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999],

δύνανται, κατόπιν αιτήσεως που υπεβλήθη μετά την 28η Ιουνίου 1995, μέχρις ενός ορίου ανά εκμετάλλευση δυναμένου να ορισθεί από το οικείο κράτος μέλος, να καταλογισθούν στις αποσυρόμενες για τους σκοπούς της υποχρεωτικής απόσυρσης κατά την παράγραφο 1. Το όριο αυτό θα τεθεί μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίος για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να συγκεντρωθεί σε μικρό αριθμό εκμεταλλεύσεων δυσανάλογο τμήμα του διαθεσίμου για το συγκεκριμένο καθεστώς προϋπολογισμού.

Ωστόσο, στις περιοχές αυτές, η στρεμματική ενίσχυση κατά το άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού δεν χορηγείται και η ενίσχυση βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1 ή του άρθρου 31 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, περιορίζεται σε ποσό το πολύ ίσο με την ενίσχυση με βάση την έκταση για παύση καλλιεργείας προβλεπομένη στο άρθρο 104 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να μην εφαρμόσουν το καθεστώς της παραγράφου αυτής επί νέων αιτήσεων σε περιοχές με συνεχή κίνδυνο σημαντικής υπέρβασης της περιφερειακής βασικής έκτασης.

9. Οι εκτάσεις παύσης καλλιέργειας πρέπει να έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 0,1 ha και πλάτος τουλάχιστον 10 μέτρα. Για δεόντως αιτιολογημένους περιβαλλοντικούς λόγους, τα κράτη μέλη μπορούν να δέχονται εκτάσεις πλάτους τουλάχιστον 5 μέτρων και εμβαδού τουλάχιστον 0,05 ha.

Άρθρο 108

Επιλέξιμες γαίες

Αιτήσεις για ενισχύσεις δεν δύνανται να υποβάλλονται για εκτάσεις που χρησιμοποιούνταν για μόνιμη βοσκή, κατά την ημερομηνία που προβλέπεται για τις αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003 για μόνιμες καλλιέργειες ή δενδροφυτείες, ή για μη γεωργικούς σκοπούς.

Τα κράτη μέλη, σε πλαίσια που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, μπορούν να παρεκκλίνουν από το πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εμποδίσουν τη σημαντική αύξηση της συνολικής επιλέξιμης γεωργικής έκτασης.

Άρθρο 109

Σπορά και αίτηση

Για να έχει το δικαίωμα να εισπράξει την ενίσχυση βάσει της έκτασης, ένας γεωργός θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη σπορά το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου πριν από την εν λόγω συγκομιδή, και να έχει υποβάλει αίτηση μέχρι τις 15 Μαΐου το αργότερο.

Άρθρο 110

Κανόνες εφαρμογής

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, και ιδίως αυτές που:

- αφορούν τη θέσπιση και τη διαχείριση των βασικών εκτάσεων,

- αφορούν την κατάρτιση των περιφερειακών σχεδίων παραγωγής,

- αφορούν το χόρτο ενσίρωσης,

- αφορούν τη χορήγηση ενίσχυσης βάσει της έκτασης,

- αφορούν την ελάχιστη επιλέξιμη για ενίσχυση έκταση· οι εν λόγω λεπτομέρειες εφαρμογής λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τις απαιτήσεις ελέγχου και την επιδιωκομένη αποτελεσματικότητα του εν λόγω καθεστώτος,

- καθορίζουν τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για την καταβολή συμπληρωματικής ενίσχυσης βάσει της έκτασης για τον σκληρό σίτο και τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας για την ειδική ενίσχυση, και ιδίως τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών,

- αφορούν την προσωρινή παύση καλλιέργειας, και ειδικά αυτές που αφορούν το άρθρο 107 παράγραφος 3· οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζουν τα ψυχανθή χορτονομής που δύνανται να καλλιεργούνται σε εκτάσεις υπό προσωρινή παύση καλλιέργειας και, όσον αφορά την πρώτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου της εν λόγω παραγράφου, μπορεί να προβλέπουν την καλλιέργεια προϊόντων χωρίς την καταβολή ενισχύσεων,

Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται:

- είτε να εξαρτήσει τη χορήγηση των ενισχύσεων από τη χρήση:

i) συγκεκριμένων σπόρων προς σπορά,

ii) πιστοποιημένων σπόρων, στην περίπτωση του σκληρού σίτου καθώς και του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών,

iii) ορισμένων ποικιλιών, στην περίπτωση των ελαιούχων σπόρων, του σκληρού σίτου, των λιναρόσπορων καθώς και του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την παραγωγή ινών,

- είτε να προβλέψει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εξαρτήσουν τη χορήγηση ενισχύσεων από παρόμοιες προϋποθέσεις,

- επιτρέπουν οι ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 109 να είναι διαφορετικές για ορισμένες ζώνες όπου οι έκτακτες κλιματολογικές συνθήκες καθιστούν ανεφάρμοστες τις κανονικές ημερομηνίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΝ

Άρθρο 111

Πεδίο εφαρμογής

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 67, τα κράτη μέλη χορηγούν, ετησίως, πριμοδοτήσεις ή πρόσθετες ενισχύσεις σε γεωργούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως.

Άρθρο 112

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) "προβατίνα": κάθε θηλυκό προβατοειδών το οποίο έχει γεννήσει τουλάχιστον μία φορά ή έχει ηλικία τουλάχιστον ενός έτους·

β) "αίγα": κάθε θηλυκό αιγοειδών το οποίο έχει γεννήσει τουλάχιστον μία φορά ή έχει ηλικία τουλάχιστον ενός έτους.

Άρθρο 113

Πριμοδότηση για τις προβατίνες και τις αίγες

1. Ο γεωργός που κατέχει στην εκμετάλλευσή του προβατίνες μπορεί να λάβει, κατόπιν αιτήσεώς του, πριμοδότηση για διατήρηση προβατίνων (πριμοδότηση για τις προβατίνες).

2. Ο γεωργός που κατέχει στην εκμετάλλευσή του αίγες μπορεί να λάβει, κατόπιν αιτήσεώς του, πριμοδότηση για διατήρηση αιγών (πριμοδότηση για τις αίγες). Η πριμοδότηση αυτή χορηγείται στους γεωργούς συγκεκριμένων περιοχών, όπου η παραγωγή πληροί τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

α) η εκτροφή αιγών κατά κύριο λόγο προσανατολίζεται προς την παραγωγή αιγείου κρέατος·

β) οι τεχνικές εκτροφής αιγοειδών και προβατοειδών είναι οι ίδιες.

Κατάλογος των περιοχών αυτών καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

3. Η πριμοδότηση για τις προβατίνες και η πριμοδότηση για τις αίγες χορηγούνται με την μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο ζώο, ανά ημερολογιακό έτος και ανά γεωργό εντός των ατομικών ανωτάτων ορίων. Ο ελάχιστος αριθμός ζώων για τα οποία υποβάλλεται αίτηση πριμοδότησης ορίζεται από το οικείο κράτος μέλος. Αυτός ο ελάχιστος αριθμός δεν πρέπει να είναι κατώτερος των 10 ή ανώτερος των 50.

4. Ανά προβατίνα, το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 21 ευρώ. Εντούτοις, για τους γεωργούς που διαθέτουν στο εμπόριο πρόβειο γάλα ή προϊόντα με βάση το πρόβειο γάλα, η πριμοδότηση ανά προβατίνα ανέρχεται σε 16,8 EUR.

5. Ανά αίγα το ποσό της πριμοδότησης ανέρχεται σε 16,8 EUR.

Άρθρο 114

Συμπληρωματική πριμοδότηση

1. Σε περιοχές όπου η παραγωγή αιγοειδών και προβατοειδών αποτελεί παραδοσιακή δραστηριότητα ή συνεισφέρει σημαντικά στην αγροτική οικονομία, καταβάλλεται συμπληρωματική πριμοδότηση στους γεωργούς. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις περιοχές αυτές. Σε κάθε περίπτωση η συμπληρωματική πριμοδότηση χορηγείται μόνο σε γεωργό, στην εκμετάλλευση του οποίου το 50 % τουλάχιστον της χρησιμοποιούμενης για τη γεωργία έκτασης βρίσκεται σε μειονεκτικές περιοχές που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

2. Η συμπληρωματική πριμοδότηση χορηγείται επίσης σε γεωργό που μετακινεί εποχιακώς την αγέλη του, υπό τον όρο ότι:

α) τουλάχιστον το 90 % των ζώων για τα οποία ζητεί πριμοδότηση βόσκει επί 90 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες σε επιλέξιμη περιοχή που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 και

β) η έδρα της γεωργικής εκμετάλλευσης βρίσκεται σε επακριβώς οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, στην οποία, όπως έχει διαπιστώσει το κράτος μέλος, η εποχιακή μετακίνηση των ζώων αποτελεί παραδοσιακή πρακτική της εκτροφής προβατοειδών ή/και αιγοειδών και ότι οι μετακινήσεις αυτές είναι απαραίτητες διότι κατά την περίοδο της μετακίνησης οι υπάρχοντες βοσκότοποι δεν επαρκούν.

3. Το ποσό της συμπληρωματικής πριμοδότησης ορίζεται σε 7 EUR ανά προβατίνα και ανά αίγα. Η συμπληρωματική πριμοδότηση χορηγείται υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους για τη χορήγηση της πριμοδότησης για τις προβατίνες και τις αίγες.

Άρθρο 115

Κοινές διατάξεις

1. Οι πριμοδοτήσεις καταβάλλονται στο δικαιούχο γεωργό ανάλογα με τον αριθμό των προβατίνων ή/και των αιγών που διατηρεί στην εκμετάλλευση για μια ελάχιστη χρονική περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2.

2. Αφότου τεθεί σε εφαρμογή κανονισμός με νέους κανόνες για την ταυτοποίηση και καταγραφή προβατοειδών και αιγοειδών, για να δικαιολογεί ένα ζώο πριμοδότηση πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί και καταγραφεί σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες.

Άρθρο 116

Ατομικά όρια

1. Την 1η Ιανουαρίου 2005 το ατομικό ανώτατο όριο για κάθε γεωργό που αναφέρεται στο άρθρο 113 παράγραφος 3, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ισούται με τον αριθμό των δικαιωμάτων πριμοδότησης που κατείχε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 σύμφωνα με τους σχετικούς κοινοτικούς κανόνες.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το σύνολο των δικαιωμάτων πριμοδότησης στην επικράτειά τους δεν υπερβαίνει τα εθνικά ανώτατα όρια που ορίζονται στην παράγραφο 4 και ότι μπορούν να διατηρηθούν τα εθνικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 118.

3. Τα δικαιώματα πριμοδότησης, τα οποία έχουν ανακληθεί δυνάμει του μέτρου που έχει ληφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, καταργούνται.

4.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 117

Μεταβίβαση των δικαιωμάτων πριμοδότησης

1. Όταν ένας γεωργός πωλεί ή μεταβιβάζει με άλλο τρόπο την εκμετάλλευσή του, μπορεί να μεταβιβάσει όλα του τα δικαιώματα πριμοδότησης σε αυτόν που αναλαμβάνει την εκμετάλλευσή του.

2. Ένας γεωργός μπορεί επίσης να μεταβιβάσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, τα δικαιώματά του σε άλλους γεωργούς χωρίς να μεταβιβάσει την εκμετάλλευσή του.

Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων πριμοδότησης χωρίς μεταβίβαση της εκμετάλλευσης, ένα μέρος των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15 %, εκχωρείται. χωρίς αντιστάθμιση στο εθνικό απόθεμα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εκμετάλλευσή του, προκειμένου να αναδιανεμηθεί δωρεάν.

Τα κράτη μέλη μπορούν ν' αποκτούν δικαιώματα πριμοδότησης από γεωργούς που συμφωνούν εθελουσίως να τα εκχωρήσουν εν όλω ή εν μέρει. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να καταβάλλονται στους εν λόγω γεωργούς, για την εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων, χρηματικά ποσά είτε από τον εθνικό προϋπολογισμό είτε κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 119 παράγραφος 2 πέμπτη περίπτωση.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης με πώληση ή άλλον τρόπο, η μεταβίβαση των δικαιωμάτων πραγματοποιείται μέσω του εθνικού αποθέματος.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε τα δικαιώματα πριμοδότησης να μη μεταβιβάζονται εκτός των ευαίσθητων ζωνών ή περιφερειών όπου η εκτροφή προβάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, πριν από μια ημερομηνία που καθορίζουν, την προσωρινή μεταβίβαση του μέρους των δικαιωμάτων πριμοδότησης που δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο γεωργός που τα κατέχει.

Άρθρο 118

Εθνικό απόθεμα

1. Κάθε κράτος μέλος διατηρεί εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων πριμοδότησης.

2. Τα δικαιώματα πριμοδότησης που ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 2 ή σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις προστίθενται στο εθνικό απόθεμα.

3. Τα κράτη μπορούν να κατανέμουν σε γεωργούς δικαιώματα πριμοδότησης, εντός των ορίων των εθνικών τους αποθεμάτων. Κατά την κατανομή αυτή, αποδίδουν προτεραιότητα ιδίως στους νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, στους νέους σε ηλικία γεωργούς ή σε άλλους γεωργούς με προτεραιότητα.

Άρθρο 119

Πρόσθετες ενισχύσεις

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, τα κράτη πραγματοποιούν σε ετήσια βάση πρόσθετες ενισχύσεις, συμποσούμενες στα συνολικά ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συμπληρώσουν τα συνολικά ποσά που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου μειώνοντας τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 113. Η μείωση των ποσών που μπορεί να εφαρμοσθεί σε περιφερειακή βάση δεν υπερβαίνει το ένα ευρώ.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, όπου συμπεριλαμβάνονται ιδίως οι οικείες διαρθρώσεις και συνθήκες παραγωγής, και κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των παραγωγών και να μην προκαλεί στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Επιπλέον οι ενισχύσεις αυτές δεν πρέπει να συνδέονται με διακυμάνσεις στις τιμές της αγοράς. Μπορούν να πραγματοποιούνται σε περιφερειακή βάση.

2. Οι ενισχύσεις μπορούν ειδικότερα να περιλαμβάνουν τα εξής:

- ενισχύσεις προς γεωργούς επιδιδόμενους σε συγκεκριμένες μορφές παραγωγής, ιδίως σε σχέση με την ποιότητα, οι οποίες είναι σημαντικές για την τοπική οικονομία ή την προστασία του περιβάλλοντος,

- αύξηση της πριμοδότησης που ορίζεται στο άρθρο 113. Τα πρόσθετα ποσά μπορούν να υπόκεινται στην εφαρμογή απαιτήσεων ως προς την πυκνότητα των ζώων, προσδιοριζόμενων από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες,

- υποστήριξη για την αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων των γεωργών ή για την ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών,

- στρεμματικές ενισχύσεις προς γεωργούς, ανά εκτάριο βοσκήσιμης έκτασης διαθέσιμης στον γεωργό κατά το οικείο ημερολογιακό έτος, για την οποία δεν ζητούνται για το ίδιο έτος πληρωμές δυνάμει του συστήματος στήριξης των γεωργών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, του συστήματος ενισχύσεων για τις αποξηραμένες χορτονομές και των κοινοτικών συστημάτων ενισχύσεων για άλλες πολυετείς ή κηπευτικές καλλιέργειες,

- ενισχύσεις προς γεωργούς που εκχωρούν εθελουσίως τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 117 παράγραφος 2,

- υποστήριξη για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της μεταποίησης και εμπορίας πρόβειου και αιγείου κρέατος.

3.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 120

Ανώτατα όρια

Το άθροισμα των ποσών κάθε ζητούμενης πριμοδότησης ή πρόσθετης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το όριο που καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2.

Όταν το συνολικό ποσό της ζητούμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό μειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Άρθρο 121

Πεδίο εφαρμογής

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 68, τα κράτη μέλη χορηγούν υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, εκτός εάν προβλέπεται άλλως, την ενίσχυση ή τις ενισχύσεις που επιλέγει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 122

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, νοούνται ως:

α) "περιφέρεια": κράτος μέλος ή περιφέρεια κράτους μέλους κατ' επιλογή του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

β) "ταύρος": το μη ευνουχισμένο αρσενικό βοοειδές·

γ) "βόδι": το ευνουχισμένο αρσενικό βοοειδές·

δ) "θηλάζουσα αγελάδα": αγελάδα που ανήκει σε κρεοπαραγωγική φυλή ή που προέρχεται από διασταύρωση με ζώο κρεοπαραγωγικής φυλής και ανήκει σε αγέλη η οποία προορίζεται για εκτροφή μόσχων κρεοπαραγωγής·

ε) "δαμαλίδα": θηλυκό βοοειδές από την ηλικία των 8 μηνών το οποίο δεν έχει γεννήσει ακόμη,

Άρθρο 123

Ειδική πριμοδότηση

1. Ο γεωργός ο οποίος στην εκμετάλλευσή του έχει αρσενικά βοοειδή, έχει τη δυνατότητα να λάβει, μετά από αίτησή του, ειδική πριμοδότηση. Η πριμοδότηση αυτή χορηγείται υπό μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά ημερολογιακό έτος και εκμετάλλευση εντός των περιφερειακών ανωτάτων ορίων για 90 ζώα κατ' ανώτατο όριο, για καθεμία από τις ομάδες ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2. Η ειδική πριμοδότηση χορηγείται κατ' ανώτατο όριο:

α) μια φορά κατά τη διάρκεια της ζωής ταύρων από την ηλικία των 9 μηνών· ή

β) δύο φορές κατά τη διάρκεια της ζωής κάθε βοδιού:

- την πρώτη φορά σε ηλικία 9 μηνών,

- τη δεύτερη φορά αφού φθάσει στην ηλικία των 21 μηνών.

3. Για να υπάρχει δικαίωμα για ειδική πριμοδότηση:

α) κάθε ζώο για το οποίο υποβάλλεται αίτηση πρέπει να βρίσκεται στην κατοχή του γεωργού για πάχυνση επί χρονικό διάστημα που θα καθορισθεί·

β) κάθε ζώο πρέπει να καλύπτεται μέχρι τη σφαγή ή την εξαγωγή από διαβατήριο που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας(35) και το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία σχετικά με την κατάστασή του από άποψη πριμοδότησης ή, εάν δεν υπάρχει, ισοδύναμο διοικητικό έγγραφο.

4. Όταν σε μια περιφέρεια ο συνολικός αριθμός ταύρων ηλικίας τουλάχιστον 9 μηνών και βοδιών ηλικίας από 9 έως 20 μηνών, για τα οποία υποβάλλεται αίτηση και που πληρούν τους όρους για τη χορήγηση της ειδικής πριμοδότησης, υπερβαίνει το περιφερειακό ανώτατο όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 8, τότε ο αριθμός όλων των επιλέξιμων βάσει της παραγράφου 2 στοιχεία α) και β) ζώων, ανά γεωργό για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται αναλόγως.

Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ως "περιφερειακό ανώτατο όριο" νοείται ο αριθμός των ζώων για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί, σε μια περιφέρεια και ανά ημερολογιακό έτος, η ειδική πριμοδότηση.

5. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 4, τα κράτη μέλη μπορούν:

- βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που είναι μέρος μιας πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και μόνο υπό τον όρο ότι λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικές πτυχές καθώς και πτυχές απασχόλησης, να τροποποιούν ή να μην εφαρμόζουν το όριο κεφαλών των 90 ζώων ανά εκμετάλλευση και ομάδα ηλικίας και

- όταν ασκούν το δικαίωμα αυτό, να αποφασίζουν να εφαρμόζουν την παράγραφο 4 κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται το επίπεδο μειώσεων που απαιτείται για την τήρηση του εφαρμοστέου περιφερειακού ανώτατου ορίου, χωρίς να εφαρμόζουν τις μειώσεις αυτές σε μικρογεωργούς οι οποίοι, όσον αφορά το συγκεκριμένο έτος, δεν υποβάλλουν αιτήσεις ειδικής πριμοδότησης για αριθμό ζώων ο οποίος υπερβαίνει τον κατώτατο αριθμό που ορίζει το οικείο κράτος μέλος.

6. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν ότι θα χορηγούν ειδική πριμοδότηση κατά τη σφαγή. Στην περίπτωση αυτή, για τα μη ευνουχισμένα αρσενικά ζώα, το κριτήριο ηλικίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), αντικαθίσταται από το κατώτατο βάρος σφαγίου των 185 χιλιογράμμων.

Η πριμοδότηση καταβάλλεται ή καταβάλλεται εκ νέου στο γεωργό.

Επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο να εφαρμόσει στη Βόρεια Ιρλανδία σύστημα χορήγησης της ειδικής πριμοδότησης διαφορετικό από την υπόλοιπη επικράτειά του.

7. Το ποσό της ειδικής πριμοδότησης καθορίζεται σε:

α) 210 EUR ανά επιλέξιμο ταύρο·

β) 150 EUR ανά επιλέξιμο βόδι και κατηγορία ηλικίας.

8.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 124

Πριμοδότηση για σφαγή εκτός εποχής

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, όταν σε ένα κράτος μέλος ο αριθμός των βοδιών:

α) που εσφάγησαν κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους υπερβαίνει το 60 % του συνόλου των σφαγών αρσενικών βοοειδών ετησίως και

β) που εσφάγησαν κατά την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου ενός δεδομένου έτους είναι μεγαλύτερος από το 35 % του συνόλου των ετησίων σφαγών βοδιών,

μπορεί να χορηγείται στους γεωργούς, μετά από αίτησή τους, πρόσθετη πριμοδότηση επί της ειδικής πριμοδότησης που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 4 (πριμοδότηση λόγω σφαγής εκτός εποχής). Ωστόσο, εάν και τα δύο προαναφερόμενα ποσοστά ενεργοποίησης σημειώνονται στην Ιρλανδία ή τη Βόρειο Ιρλανδία, η πριμοδότηση εφαρμόζεται στην Ιρλανδία και τη Βόρειο Ιρλανδία.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Βόρειος Ιρλανδία λαμβάνεται υπόψη ως ξεχωριστή ενότητα.

2. Το ύψος αυτής της πριμοδότησης καθορίζεται σε:

- 72,45 EUR ανά ζώο που σφάζεται κατά τις πρώτες 15 εβδομάδες του χρόνου,

- 54,34 EUR ανά ζώο που σφάζεται από την 16η έως τη 17η εβδομάδα του χρόνου,

- 36,23 EUR ανά ζώο που σφάζεται από την 18η έως τη 21η εβδομάδα του χρόνου, και

- 18,11 EUR ανά ζώο που σφάζεται από την 22η έως τη 23η εβδομάδα του χρόνου.

3. Στην περίπτωση που το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεν επιτυγχάνεται, λαμβάνοντας υπόψη την προτελευταία φράση της εν λόγω παραγράφου, τα κράτη μέλη, των οποίων οι γεωργοί έχουν προηγουμένως λάβει πριμοδότηση για σφαγή εκτός εποχής, μπορούν να αποφασίζουν να χορηγήσουν αυτή την πριμοδότηση σε ποσοστό 60 % των ποσών που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

Στην περίπτωση αυτή, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος:

α) μπορεί να αποφασίζει να χορηγήσει την πριμοδότηση αυτή μόνον για τις πρώτες δύο ή τρεις από τις περιόδους αυτές·

β) εξασφαλίζει ότι το μέτρο είναι οικονομικά ουδέτερο στο πλαίσιο του ίδιου δημοσιονομικού έτους, μειώνοντας ανάλογα:

- το ποσό της ειδικής πριμοδότησης για τη δεύτερη κατηγορία ηλικίας βοδιών που χορηγείται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, ή/και

- τις πρόσθετες ενισχύσεις που πρέπει να καταβληθούν βάσει του τμήματος 2 και ενημερώνει την Επιτροπή για το μέτρο μείωσης της πριμοδότησης το οποίο εφαρμόσθηκε.

Για την εφαρμογή του παρόντος μέτρου, τα εδάφη της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας λαμβάνονται υπόψη ως μία ενότητα για τον υπολογισμό του ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και, κατά συνέπεια, για την πριμοδότηση.

4. Για τη διαπίστωση της υπέρβασης των ποσοστών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται υπόψη οι σφαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο έτος που προηγείται του έτους της σφαγής του ζώου για το οποίο μπορεί να χορηγηθεί η πριμοδότηση.

Άρθρο 125

Πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες

1. Στον γεωργό που έχει στην εκμετάλλευση του θηλάζουσες αγελάδες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν αιτήσεώς του, πριμοδότηση διατήρησης αγέλης θηλαζουσών αγελάδων (πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες). Η πριμοδότηση αυτή χορηγείται υπό μορφή ετήσιας πριμοδότησης ανά έτος και ανά γεωργό εντός των ανωτάτων ατομικών ορίων.

2. Η πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες χορηγείται σε κάθε γεωργό ο οποίος:

α) δεν παραδίδει γάλα, ούτε γαλακτοκομικά προϊόντα προερχόμενα από την εκμετάλλευσή του επί 12 μήνες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης.

Ωστόσο, η απευθείας διάθεση γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων από τον γεωργό στον καταναλωτή δεν εμποδίζει τη χορήγηση της πριμοδότησης·

β) παραδίδει γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα και του οποίου η συνολική ατομική ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 4 κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 δεν υπερβαίνει τα 120000 χιλιόγραμμα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που καθορίζουν, να τροποποιούν ή να μην εφαρμόζουν το ποσοτικό αυτό όριο,

εφόσον διατηρεί τουλάχιστον επί έξι συναπτούς μήνες από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης αριθμό θηλαζουσών αγελάδων ίσο με 60 %, τουλάχιστον, και αριθμό δαμαλίδων ίσο με 40 %, το πολύ, του αριθμού των ζώων για τα οποία ζητήθηκε πριμοδότηση.

Ο προσδιορισμός του αριθμού επιλέξιμων ζώων στο πλαίσιο των στοιχείων α) και β) του πρώτου εδαφίου, της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, είτε οι αγελάδες ανήκουν σε αγέλη θηλαζουσών αγελάδων είτε σε αγέλη γαλακτοπαραγωγής, πραγματοποιείται βάσει της ατομικής ποσότητας αναφοράς του δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 95 παράγραφος 2 και της μέσης απόδοσης σε γάλα.

3. Το δικαίωμα του γεωργού για πριμοδότηση περιορίζεται από την εφαρμογή ατομικού ανωτάτου ορίου όπως ορίζεται στο άρθρο 126.

4. Ανά επιλέξιμο ζώο, το ύψος της πριμοδότησης καθορίζεται σε 200 EUR.

5. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 68 στοιχείο α) στοιχείο i, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν πρόσθετη εθνική πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες, μέχρι 50 EUR ανά ζώο, υπό τον όρον ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις μεταξύ κτηνοτρόφων του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

Όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε περιφέρεια που ορίζεται στα άρθρα 3 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21 Ιουνίου 1999, περί των γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία(36), τα πρώτα 24,15 EUR ανά ζώο της πρόσθετης αυτής πριμοδότησης χρηματοδοτούνται από το Τμήμα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ).

Όσον αφορά εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους, εάν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ο πληθυσμός βοοειδών περιλαμβάνει υψηλό ποσοστό θηλαζουσών αγελάδων, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού αριθμού αγελάδων, και εάν τουλάχιστον το 30 % των σφαζόμενων αρσενικών βοοειδών ανήκουν στις κατηγορίες διάπλασης S και E, το Τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ χρηματοδοτεί το σύνολο της πρόσθετης πριμοδότησης. Η τυχόν υπέρβαση των ποσοστών αυτών καθορίζεται βάσει του μέσου όρου των δύο ετών που προηγούνται του έτους κατά το οποίο χορηγείται η πριμοδότηση.

6. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δαμαλίδες που ανήκουν σε φυλή με προσανατολισμό "κρέας" ή προέρχονται από διασταύρωση με τέτοια φυλή και ανήκουν σε αγέλη που προορίζεται για την εκτροφή μόσχων για την παραγωγή κρέατος.

Άρθρο 126

Ατομικό ανώτατο όριο για θηλάζουσες αγελάδες

1. Ενίσχυση χορηγείται σε κάθε γεωργό με θηλάζουσα αγελάδα εντός των ατομικών ανώτατων ορίων που καθορίστηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το σύνολο των δικαιωμάτων πριμοδότησης στην επικράτειά τους δεν υπερβαίνει τα εθνικά ανώτατα όρια, που καθορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και ότι μπορούν να διατηρηθούν τα εθνικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 128.

3. Όταν για την προσαρμογή κατά την παράγραφο 2 απαιτείται μείωση των ατομικών ορίων των γεωργών, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς αντισταθμιστική ενίσχυση και να αποφασίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων ιδίως:

- του ποσοστού χρησιμοποίησης από τους γεωργούς των ατομικών ανωτάτων ορίων κατά τα τρία προ του 2000 έτη αναφοράς,

- της εφαρμογής προγράμματος επενδύσεων ή εκτατικοποίησης στον τομέα του βοείου κρέατος,

- των ειδικών φυσικών συνθηκών ή της επιβολής κυρώσεων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη καταβολή ή την καταβολή μειωμένης πριμοδότησης επί τουλάχιστον ένα έτος αναφοράς,

- πρόσθετων εξαιρετικών περιστάσεων που είχαν ως αποτέλεσμα οι ενισχύσεις κατά τουλάχιστον ένα έτος αναφοράς να μην αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση όπως αυτή είχε διαπιστωθεί τα προηγούμενα έτη.

4. Τα δικαιώματα πριμοδότησης που έχουν αποσυρθεί δυνάμει του μέτρου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καταργούνται.

5.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 127

Μεταβίβαση δικαιωμάτων πριμοδότησης για τις θηλάζουσες αγελάδες

1. Όταν ένας γεωργός πωλεί ή μεταβιβάζει με άλλο τρόπο την εκμετάλλευσή του, μπορεί να μεταβιβάζει όλα του τα δικαιώματα πριμοδότησης θηλαζουσών αγελάδων σε αυτόν που αναλαμβάνει την εκμετάλλευσή του. Μπορεί επίσης να μεταβιβάσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, αυτά τα δικαιώματα σε άλλους γεωργούς χωρίς να μεταβιβάσει την εκμετάλλευσή του.

Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων πριμοδότησης χωρίς μεταβίβαση της εκμετάλλευσης ένα μέρος των μεταβιβαζόμενων δικαιωμάτων, το οποίο δεν υπερβαίνει το 15 %, εκχωρείται χωρίς αντισταθμιστική ενίσχυση στο εθνικό απόθεμα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εκμετάλλευσή του προκειμένου να αναδιανεμηθεί δωρεάν.

2. Τα κράτη μέλη:

α) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της μεταβίβασης των δικαιωμάτων πριμοδότησης εκτός των ευαίσθητων ζωνών ή των περιοχών στις οποίες η παραγωγή βοείου κρέατος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική οικονομία·

β) μπορούν να προβλέπουν ότι η μεταβίβαση των δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση της εκμετάλλευσης πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ γεωργών ή μέσω του εθνικού αποθέματος.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, πριν από κάποια ημερομηνία που πρόκειται να καθοριστεί, την προσωρινή μεταβίβαση μέρους των δικαιωμάτων πριμοδότησης που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τον γεωργό που τα κατέχει.

Άρθρο 128

Εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων πριμοδότησης για τις θηλάζουσες αγελάδες

1. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων πριμοδότησης για τις θηλάζουσες αγελάδες.

2. Τα δικαιώματα πριμοδότησης τα οποία αποσύρονται σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 1 ή σύμφωνα με άλλες κοινοτικές διατάξεις πρέπει να προστίθενται στο εθνικό απόθεμα με την επιφύλαξη του άρθρου 126 παράγραφος 4.

3. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν, εντός των ορίων των αποθεμάτων αυτών, τα εθνικά τους αποθέματα για την κατανομή δικαιωμάτων πριμοδότησης ιδίως στους νεοεισερχόμενους στον τομέα γεωργούς, στους νέους σε ηλικία γεωργούς και σε άλλους κατά προτεραιότητα γεωργούς.

Άρθρο 129

Δαμαλίδες

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 125 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη, στα οποία άνω του 60 % των θηλαζουσών αγελάδων και δαμαλίδων διατηρούνται σε ορεινές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 μπορούν να αποφασίζουν να διαχειρίζονται τη χορήγηση της πριμοδότησης θηλαζουσών αγελάδων για δαμαλίδες χωριστά από την πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες εντός των ορίων ενός χωριστού εθνικού ανώτατου ορίου που θα καθοριστεί από το οικείο κράτος μέλος.

Το χωριστό αυτό εθνικό ανώτατο όριο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % του εθνικού ανώτατου ορίου του συγκεκριμένου κράτους μέλους το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 126 παράγραφος 5. Το εθνικό αυτό ανώτατο όριο μειώνεται κατά ποσό ίσο προς το χωριστό εθνικό ανώτατο όριο. Όταν, σε ένα κράτος μέλος που ασκεί το δικαίωμα που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο, ο συνολικός αριθμός δαμαλίδων, για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση και οι οποίες πληρούν τους όρους για τη χορήγηση της πριμοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες, υπερβαίνει το χωριστό ανώτατο όριο, ο αριθμός των επιλέξιμων δαμαλίδων ανά γεωργό για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται κατ' αναλογία.

2. Για το σκοπό του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δαμαλίδες κρεατοπαραγωγού φυλής ή οι δαμαλίδες που προέρχονται από διασταύρωση με κρεατοπαραγωγό φυλή.

Άρθρο 130

Πριμοδότηση σφαγής

1. Ένας γεωργός που διατηρεί βοοειδή στην εκμετάλλευσή του μπορεί να δικαιούται, κατόπιν αιτήσεως, πριμοδότησης σφαγής. Η πριμοδότηση αυτή χορηγείται κατά τη σφαγή των επιλέξιμων ζώων ή κατά την εξαγωγή τους σε τρίτη χώρα και εντός εθνικών ανώτατων ορίων που θα καθοριστούν.

Για την πριμοδότηση σφαγής είναι επιλέξιμα:

α) οι ταύροι, τα βόδια, οι αγελάδες και οι δαμαλίδες από την ηλικία των οκτώ μηνών·

β) οι μόσχοι ηλικίας τουλάχιστον ενός μηνός και το πολύ οκτώ μηνών και βάρους σφαγίου έως 185 kg,

εφόσον έχουν διατηρηθεί από τον γεωργό επί διάστημα που θα καθοριστεί.

2. Το ποσό της πριμοδότησης καθορίζεται σε:

α) 80 EUR ανά επιλέξιμο ζώο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β) 50 EUR ανά επιλέξιμο ζώο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3. Τα εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ανά κράτος μέλος και χωριστά για τις δύο ομάδες ζώων που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) της προαναφερόμενης παραγράφου. Κάθε ανώτατο όριο ισούται προς τον αριθμό των αντίστοιχων ζώων κάθε μιας των δύο ομάδων τα οποία, το 1995, εσφάγησαν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, στον οποίο προστίθενται τα ζώα που εξήχθησαν σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωστάτ ή με οποιαδήποτε άλλα δημοσιευμένα επίσημα στατιστικά στοιχεία για το έτος αυτό τα οποία αποδέχεται η Επιτροπή.

4. Όταν, σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, ο συνολικός αριθμός ζώων, για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση όσον αφορά μία από τις δύο ομάδες ζώων που ορίζονται στην παράγραφο 1 σημείο α) ή β), και τα οποία πληρούν τους όρους για τη χορήγηση της πριμοδότησης σφαγής, υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο στην κατηγορία αυτή, ο αριθμός όλων των επιλέξιμων ζώων της ομάδας αυτής ανά γεωργό για το συγκεκριμένο έτος μειώνεται κατ' αναλογία.

Άρθρο 131

Δείκτης πυκνότητας

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, ο συνολικός αριθμός των ζώων για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί η ειδική πριμοδότηση και η πριμοδότηση για τις θηλάζουσες αγελάδες περιορίζεται από την εφαρμογή δείκτη πυκνότητας των ζώων στην εκμετάλλευση, ο οποίος ανέρχεται σε 2 μονάδες μεγάλων ζώων (ΜΜΖ) ανά εκτάριο και ημερολογιακό έτος. Ο δείκτης πυκνότητας είναι 1,8 ΜΜΖ από 1ης Ιανουαρίου 2003. Αυτός ο δείκτης εκφράζεται σε ΜΜΖ, σε σχέση με την διαθέσιμη για την παραγωγή ζωοτροφών έκταση της εν λόγω εκμετάλλευσης, που διατίθεται για τη διατροφή των ζώων της εκμετάλλευσης. Ωστόσο, οι γεωργοί απαλλάσσονται από την εφαρμογή του δείκτη πυκνότητας στην περίπτωση που ο αριθμός των ζώων της εκμετάλλευσής τους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του δείκτη πυκνότητας, δεν υπερβαίνει τις 15 ΜΜΖ.

2. Για τον καθορισμό του δείκτη πυκνότητας στην εκμετάλλευση λαμβάνονται υπόψη:

α)

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

β) ως καλλιεργούμενη για την παραγωγή ζωοτροφών έκταση νοείται η έκταση της εκμετάλλευσης που χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για την εκτροφή βοοειδών ή/και αιγοπροβάτων. Η κτηνοτροφική έκταση δεν περιλαμβάνει:

- κτήρια, δάση, λίμνες, μονοπάτια,

- εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για άλλες καλλιέργειες επιλέξιμες για κοινοτική ενίσχυση ή για μόνιμες καλλιέργειες ή για καλλιέργειες κηπευτικών, εξαιρουμένων των μόνιμων λειμώνων για τους οποίους πραγματοποιούνται πληρωμές για εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 136 ή, ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 96,

- εκτάσεις που μπορούν να υπαχθούν στο σύστημα στήριξης που καθορίζεται για τους γεωργούς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, που χρησιμοποιούνται για το καθεστώς ενίσχυσης για αποξηραμένες χορτονομές ή που υπόκεινται σε εθνικά ή κοινοτικά καθεστώτα παύσης καλλιέργειας.

Η καλλιεργούμενη για την παραγωγή ζωοτροφών έκταση περιλαμβάνει τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται από κοινού και τις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για μεικτές καλλιέργειες.

Άρθρο 132

Ενίσχυση εκτατικοποίησης

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, στους γεωργούς που λαμβάνουν ειδική πριμοδότηση ή/και πριμοδότηση θηλάζουσας αγελάδας είναι δυνατόν να χορηγείται ενίσχυση εκτατικοποίησης.

2. Η ενίσχυση εκτατικοποίησης ισούται προς 100 EUR ανά χορηγούμενη ειδική πριμοδότηση και πριμοδότηση θηλάζουσας αγελάδας, υπό την προϋπόθεση ότι, για το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, ο δείκτης πυκνότητας της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνει τις 1,4 ΜΜΖ ανά εκτάριο.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να χορηγούν την ενίσχυση εκτατικοποίησης σε ποσό 40 EUR για δείκτη πυκνότητας τουλάχιστον 1,4 ΜΜΖ ανά εκτάριο και το πολύ 1,8 ΜΜΖ ανά εκτάριο, και ποσό 80 EUR για δείκτη πυκνότητας κάτω των 1,4 ΜΜΖ ανά εκτάριο.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2:

α) κατά παρέκκλιση του άρθρου 131 παράγραφος 2 στοιχείο α), ο δείκτης πυκνότητας των εκμεταλλεύσεων προσδιορίζεται λαμβανομένων υπόψη των αρσενικών βοοειδών, των αγελάδων και των δαμαλίδων που υπάρχουν στην εκμετάλλευση κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, καθώς και των αιγοπροβάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις πριμοδότησης για το ίδιο ημερολογιακό έτος. Ο αριθμός των ζώων μετατρέπεται σε ΜΜΖ βάσει του πίνακα μετατροπής που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2, στοιχείο α).

β) με την επιφύλαξη της τρίτης περίπτωσης του άρθρου 131 παράγραφος 2 στοιχείο β), οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΧ δεν θεωρούνται "εκτάσεις καλλιεργούμενες για την παραγωγή ζωοτροφών",

γ) οι καλλιεργούμενες για την παραγωγή ζωοτροφών εκτάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δείκτη πυκνότητας αποτελούνται κατά 50 % τουλάχιστον από βοσκότοπους.

Οι "λειμώνες" καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Ο ορισμός πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το κριτήριο ότι ο βοσκότοπος είναι χορτολίβαδο το οποίο, σύμφωνα με την τοπική γεωργική πρακτική, αναγνωρίζεται ως προοριζόμενο για τη βόσκηση βοοειδών ή/και προβάτων. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη μεικτή χρήση των βοσκοτόπων κατά το ίδιο έτος (βόσκηση, παραγωγή σανού, παραγωγή χορτονομής προς ενσίρωση).

4. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων δείκτη πυκνότητας που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι γεωργοί των κρατών μελών όπου άνω του 50 % της παραγωγής γάλακτος πραγματοποιείται σε ορεινές περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις περιοχές αυτές, μπορούν να λαμβάνουν την ενίσχυση εκτατικοποίησης που προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες που διατηρούνται εκεί.

5. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2, η Επιτροπή προσαρμόζει. εάν χρειάζεται, τα ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τον αριθμό των ζώων για τα οποία υπάρχει δικαίωμα ενίσχυσης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 133

Πρόσθετες ενισχύσεις

1. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, τα κράτη μέλη καταβάλλουν ετησίως, στους γεωργούς της επικράτειάς τους, πρόσθετες ενισχύσεις των οποίων το σύνολο ισούται προς τα συνολικά ποσά που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να καταβάλλονται με αντικειμενικά κριτήρια συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των σχετικών παραγωγικών διαρθρώσεων και συνθηκών, και έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ γεωργών και να αποφεύγονται στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Επιπλέον, οι ενισχύσεις αυτές δεν πρέπει να συνδέονται με διακυμάνσεις στις τιμές της αγοράς.

2. Μπορούν να καταβάλλονται πρόσθετες ενισχύσεις υπό μορφή ενισχύσεων κατά κεφαλή ή/και ενισχύσεων σχετικών με την έκταση.

3.

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Άρθρο 134

Ενισχύσεις κατά κεφαλή

1. Ενισχύσεις κατά κεφαλήν μπορούν να χορηγούνται για

α) αρσενικά βοοειδή·

β) θηλάζουσες αγελάδες·

γ) αγελάδες γαλακτοπαραγωγής·

δ) δαμαλίδες.

2. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν μπορούν να χορηγούνται ως συμπληρωματικά ποσά ανά μονάδα πριμοδότησης σφαγής όπως ορίζεται στο άρθρο 130, εκτός από την περίπτωση των μόσχων. Στις λοιπές περιπτώσεις, η χορήγηση ενισχύσεων κατά κεφαλήν εξαρτώνται από:

α) τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 135·

β) τις ειδικές απαιτήσεις για τον δείκτη πυκνότητας που θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη.

3. Οι ειδικές απαιτήσεις για τον δείκτη πυκνότητας καθορίζονται:

- βάσει της καλλιεργούμενης για την παραγωγή ζωοτροφών έκτασης που αναφέρεται στο άρθρο 131 παράγραφος 2 στοιχείο β), με εξαίρεση τις εκτάσεις για τις οποίες χορηγούνται ενισχύσεις σχετικά με την έκταση σύμφωνα με το άρθρο 136,

- λαμβάνοντας υπόψη, ιδιαίτερα, την περιβαλλοντική επίπτωση του συγκεκριμένου είδους παραγωγής, την περιβαλλοντική ευαισθησία της γης που χρησιμοποιείται για κτηνοτροφία και τα μέτρα που έχουν εφαρμοσθεί με σκοπό τη σταθεροποίηση ή τη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης της εν λόγω γης.

Άρθρο 135

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις κατά κεφαλή

1. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για τα αρσενικά βοοειδή μπορούν να χορηγούνται ανά ημερολογιακό έτος το πολύ για αριθμό ζώων ενός κράτους μέλους ο οποίος ισούται προς:

- το περιφερειακό ανώτατο όριο του συγκεκριμένου κράτους μέλους το οποίο καθορίζεται στο άρθρο 123 παράγραφος 8, ή

- τον αριθμό αρσενικών βοοειδών για τα οποία χορηγήθηκαν πριμοδοτήσεις κατά το 1997, ή

- το μέσο αριθμό των αρσενικών βοοειδών που εσφάγησαν κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωστάτ για τα έτη αυτά ή από οποιαδήποτε άλλα δημοσιευμένα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τα έτη αυτά τα οποία αποδέχεται η Επιτροπή.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι το κράτος μέλος καθορίζει εθνικό ή περιφερειακό όριο αριθμού αρσενικών βοοειδών ανά εκμετάλλευση.

Μόνον αρσενικά βοοειδή ηλικίας τουλάχιστον οκτώ μηνών είναι επιλέξιμα. Εάν οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν καταβάλλονται κατά τη σφαγή, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να αντικαθιστούν την προϋπόθεση αυτή από ελάχιστο βάρος σφαγίου τουλάχιστον 180 χιλιογράμμων.

2. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για θηλάζουσες αγελάδες και δαμαλίδες που είναι επιλέξιμες για πριμοδότηση θηλάζουσας αγελάδας σύμφωνα με το άρθρο 125 παράγραφος 4 και το άρθρο 129 μπορούν να χορηγούνται μόνον ως συμπληρωματικό ποσό ανά μονάδα πριμοδότησης θηλάζουσας αγελάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 125 παράγραφος 4.

3. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής μπορούν να χορηγούνται μόνον ως ποσό ανά τόνο ποσότητας αναφοράς επιλέξιμης για πριμοδότηση η οποία υπάρχει στην εκμετάλλευση, που θα καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 2.

Το άρθρο 134 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεν εφαρμόζεται.

4. Οι ενισχύσεις κατά κεφαλήν για δαμαλίδες εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορούν να χορηγούνται ανά κράτος μέλος και ημερολογιακό έτος το πολύ για αριθμό δαμαλίδων ίσο προς το μέσο αριθμό των δαμαλίδων που εσφάγησαν κατά τα έτη 1997, 1998 και 1999, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωστάτ για τα έτη αυτά ή από οποιαδήποτε άλλα δημοσιευμένα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τα έτη αυτά τα οποία αποδέχεται η Επιτροπή.

Άρθρο 136

Ενισχύσεις με βάση την έκταση

1. Οι ενισχύσεις με βάση την έκταση χορηγούνται ανά εκτάριο μόνιμου λειμώνα:

α) που είχε στη διάθεσή του ο γεωργός κατά το εν λόγω ημερολογιακό έτος·

β) που δεν χρησιμοποιείται λόγω των ειδικών απαιτήσεων δείκτη πυκνότητας που αναφέρονται στο άρθρο 134 παράγραφος 3 και

γ) για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος στήριξης που έχει θεσπιστεί για τους γεωργούς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών, και για το οποίο δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις για ενίσχυση, για το ίδιο έτος, στο πλαίσιο του συστήματος ενίσχυσης για τις αποξηραμένες χορτονομές και στο πλαίσιο συστήματος κοινοτικών ενισχύσεων για άλλες μόνιμες ή κηπευτικές καλλιέργειες.

2. Η έκταση μόνιμου λειμώνα σε περιφέρεια για την οποία μπορεί να χορηγούνται ενισχύσεις με βάση την έκταση δεν υπερβαίνει τη σχετική περιφερειακή βασική έκταση.

Οι περιφερειακές βασικές εκτάσεις πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη ως ο μέσος αριθμός εκταρίων μόνιμου λειμώνα διαθέσιμων για τη βοοτροφία κατά τα έτη 1995, 1996 και 1997.

3. Η μέγιστη ενίσχυση με βάση την έκταση που μπορεί να χορηγηθεί ανά εκτάριο, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, ενισχύσεων με βάση την έκταση σύμφωνα με το άρθρο 96, δεν υπερβαίνει τα 350 EUR.

Άρθρο 137

Διαβίβαση πληροφοριών

Οι τροποποιήσεις εθνικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χορήγηση πρόσθετων ενισχύσεων ανακοινώνονται στην Επιτροπή εντός ενός μηνός από τη θέσπισή τους.

Άρθρο 138

Κοινές διατάξεις

Για να υπάρχει δικαίωμα για άμεσες ενισχύσεις δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, το ζώο πρέπει να εξατομικεύεται και να καταχωρείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000.

Άρθρο 139

Ανώτατα όρια

Το άθροισμα των ποσών κάθε αιτούμενης άμεσης ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο το οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα κάθε μιας από αυτές τις άμεσες ενισχύσεις στο ανώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Όταν το συνολικό ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό μειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό.

Άρθρο 140

Ουσίες απαγορευμένες δυνάμει της οδηγίας 96/22/ΕΚ

1. Εάν κατάλοιπα ουσιών απαγορευμένων δυνάμει της οδηγίας 96/22/ΕΚ(37), ή κατάλοιπα ουσιών που επιτρέπονται μεν δυνάμει της ως άνω οδηγίας, αλλά χρησιμοποιήθηκαν παράνομα, ανιχνευθούν, κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της οδηγίας 96/23/ΕΚ(38), σε ζώο που ανήκει στην αγέλη βοοειδών ενός γεωργού ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε μορφή στην εκμετάλλευση του γεωργού μη επιτρεπόμενη ουσία ή προϊόν ή επιτρεπόμενη δυνάμει της οδηγίας 96/22/ΕΚ ουσία ή προϊόν που όμως κατέχεται παράνομα, ο γεωργός αποκλείεται, κατά το ημερολογιακό έτος της εν λόγω διαπίστωσης, από την είσπραξη ποσών που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο.

Σε περίπτωση υποτροπής, η διάρκεια της περιόδου εξαίρεσης μπορεί, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, να ανέλθει σε πέντε έτη από το έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε η υποτροπή.

2. Σε περίπτωση κωλυσιεργίας εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή κατόχου των ζώων κατά την διενέργεια των επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή εάν διεξάγονται εθνικά σχέδια επιτήρησης των καταλοίπων ή κατά την εκτέλεση των εργασιών έρευνας και ελέγχου που προβλέπονται από την οδηγία 96/23/ΕΚ εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣΠΡΙΝ

Άρθρο 141

Πεδίο εφαρμογής

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 71, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη χορηγούν ενίσχυση για την παραγωγή των ακόλουθων οσπρίων:

α) φακές, πλην των προοριζόμενων για σπορά, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0713 40 00·

β) ρεβίθια, πλην των προοριζόμενων για σπορά, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0713 20 00·

γ) λαθούρια των ειδών Vicia sativa L. και Vicia ervilla Willd., που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0713 90 90 (άλλα).

Άρθρο 142

Ενίσχυση

1. Η ενίσχυση χορηγείται για την παραγωγή των οσπρίων που αναφέρονται στο άρθρο 141, ανά περίοδο εμπορίας. Η εν λόγω περίοδος εμπορίας αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επομένου έτους.

Ένα καλλιεργούμενο αγροτεμάχιο για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ανά εκτάριο στο πλαίσιο καθεστώτος που χρηματοδοτείται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999, αποκλείεται του ευεργετήματος της πληρωμής της ενισχύσεως την οποία προβλέπει το παρόν καθεστώς.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 143, το ποσό της ενίσχυσης ανά εκτάριο σπαρθείσας και συγκομισθείσας έκτασης, καθορίζεται σε 181 EUR ανά εκτάριο.

Άρθρο 143

Ανώτατο όριο

Το άθροισμα της αιτούμενης ενίσχυσης δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο το οποίο καθορίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 και το οποίο αντιστοιχεί στη συνιστώσα των ενισχύσεων οσπρίων που αναφέρεται στο παράρτημα VI του εθνικού ανώτατου ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 41.

Όταν το συνολικό ποσό της αιτούμενης ενίσχυσης υπερβαίνει το καθορισθέν ανώτατο όριο, η ενίσχυση ανά γεωργό μειώνεται αναλογικά για το έτος αυτό.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 144

Επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων, η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 145

Κανόνες εφαρμογής

Σύμφωνα με την διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2, θεσπίζονται λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:

α) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη δημιουργία του συστήματος παροχής συμβουλών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

β) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για την κατανομή των ποσών που διατίθενται από την εφαρμογή της διαφοροποίησης·

γ) λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των όρων επιλεξιμότητας, των ημερομηνιών υποβολής αίτησης και πληρωμής και των διατάξεων ελέγχου καθώς και σχετικά με τον έλεγχο και τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ανταλλαγών δεδομένων με τα κράτη μέλη, και της πρόβλεψης των υπερβάσεων των βασικών εκτάσεων ή των μέγιστων εγγυημένων εκτάσεων, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για την απόσυρση και την ανακατανομή αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων πριμοδότησης που θεσπίζονται δυνάμει των κεφαλαίων 11 και 12·

δ) για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, λεπτομερείς κανόνες σχετικά κυρίως με την δημιουργία του εθνικού αποθέματος, την μεταβίβαση των δικαιωμάτων, τον καθορισμό των μόνιμων καλλιεργειών, των μόνιμων βοσκοτόπων, της γεωργικής γης και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, τις δυνατότητες που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 5 του Τίτλου ΙΙΙ και τον κατάλογο των καλλιεργειών που επιτρέπονται σε γη στην οποία εφαρμόζεται παύση καλλιέργειας, καθώς επίσης λεπτομερείς κανόνες που αφορούν τη συμμόρφωση προς το Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στα πλαίσια του GATT για τους ελαιούχους σπόρους, που εγκρίθηκε με την απόφαση 93/355/ΕΟΚ(39)·

ε) για το σκληρό σιτάρι, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις ποσότητες πιστοποιημένων σπόρων και αναγνωρισμένων ποικιλιών·

στ) για τις ενεργειακές καλλιέργειες, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των καλλιεργειών που καλύπτονται από το καθεστώς, ελάχιστες απαιτήσεις για τη σύμβαση, μέτρα ελέγχου για την ποσότητα που υφίσταται επεξεργασία και την επεξεργασία στον χώρο της εκμετάλλευσης·

ζ) για την κάνναβη που καλλιεργείται για ίνες, λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα ειδικά μέτρα ελέγχου και τις μεθόδους καθορισμού του ποσοστού τετραϋδροκανναβινόλης συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων για τις συμβάσεις και τις αναλήψεις υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 52·

η) τις τροποποιήσεις στο παράρτημα Ι εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίστηκαν στο άρθρο 1·

θ) τις τροποποιήσεις στα παραρτήματα II, VI, VII, IX, X και XI εφόσον κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένης υπόψη κυρίως της νέας κοινοτικής νομοθεσίας και, στο βαθμό που αφορά το παράρτημα VIII, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 62 και, εφόσον συντρέχει λόγος, ανάλογα με τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με το μέρος των ποσών αναφοράς που αντιστοιχεί στις ενισχύσεις για αροτραίες καλλιέργειες, καθώς και σχετικά με τα ίδια τα ποσά του ανώτατου ορίου, προσαυξημένα ανάλογα με τη διαφορά μεταξύ της όντως καθοριζόμενης έκτασης και της έκτασης για την οποία καταβλήθηκαν, το 2000 και το 2001, πριμοδοτήσεις για αροτραίες καλλιέργειες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 της Επιτροπής(40), εντός του ορίου των βασικών εκτάσεων (ή της μέγιστης εγγυημένης έκτασης για το σκληρό σιτάρι) και λαμβανομένης υπόψη της μέσης εθνικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του παραρτήματος VIII·

ι) τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος αναγνώρισης των αγροτεμαχίων·

ια) τις τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν στην αίτηση παροχής ενίσχυσης και στις εξαιρέσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής αίτησης ενίσχυσης·

ιβ) τους κανόνες για τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στις αιτήσεις ενίσχυσης·

ιγ) τους κανόνες για τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και τους ελέγχους με τηλεπισκόπιση·

ιδ) τους κανόνες για την εφαρμογή των μειώσεων και εξαιρέσεων από ενισχύσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 24, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων μη εφαρμογής μειώσεων και εξαιρέσεων·

ιε) τις τροποποιήσεις στο παράρτημα V που κρίνονται απαραίτητες λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που καθορίστηκαν στο άρθρο 26·

ιστ) τις ανακοινώσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής·

ιζ) τα μέτρα τα οποία είναι αφενός αναγκαία και αφετέρου δεόντως δικαιολογημένα για την επίλυση, σε περίπτωση επείγοντος, πρακτικών και ιδιαίτερων προβλημάτων, ιδίως εκείνων που αφορούν την εφαρμογή του κεφαλαίου 4 του τίτλου II και του κεφαλαίου 5 του τίτλου III. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να παρεκκλίνουν από ορισμένα τμήματα του παρόντος κανονισμού, αλλά μόνον στο βαθμό, και για την περίοδο, που είναι απολύτως απαραίτητο.

Άρθρο 146

Διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή λεπτομερώς για τα μέτρα που λαμβάνουν προκειμένου να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό, και ιδίως τα μέτρα που αφορούν τα άρθρα 5, 13, 42 και 58.

Άρθρο 147

Τροποποιήσεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, αριθ. 1453/2001, αριθ. 1454/2001

1. Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 6

1. Σε περίπτωση εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(41), η Ελληνική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή πρόγραμμα για την υποβοήθηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων, εντός των ορίων των καταναλωτικών αναγκών των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται και εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές που ορίζει το κράτος μέλος.

2. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα μέχρις ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισμα των πριμοδοτήσεων που όντως καταβάλλονται το 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999(42), τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001(43) για τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειμένου να λάβει υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις πριμοδοτήσεις βοείου κρέατος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πολλαπλασιασμένο επί τη βασική και τη συμπληρωματική πριμοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003 και το άθροισμα όλων των δικαιωμάτων πριμοδοτήσεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στα μικρά νησιά του Αιγαίου στις 30 Ιουνίου 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού αποθέματος, πολλαπλασιαζόμενο επί τις πριμοδοτήσεις και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρίνει και τροποποιεί το πρόγραμμα και καθορίζει και αυξάνει το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι ελληνικές αρχές υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος."

2) Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 9

1. Σε περίπτωση εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(44), η Γαλλία υποβάλλει στην Επιτροπή προγράμματα για την υποβοήθηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, εντός των ορίων των καταναλωτικών αναγκών των Γαλλικών Υπερπόντιων Διαμερισμάτων.

Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται και εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές που ορίζει το κράτος μέλος.

2. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί τα προγράμματα μέχρις ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισμα των πριμοδοτήσεων που όντως καταβάλλονται το 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999(45), τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001(46) για τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειμένου να λάβει υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις πριμοδοτήσεις βοείου κρέατος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πολλαπλασιασμένο επί τη βασική και τη συμπληρωματική πριμοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003 και το άθροισμα όλων των δικαιωμάτων πριμοδοτήσεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στα Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα στις 30 Ιουνίου 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού αποθέματος, πολλαπλασιαζόμενο επί τις πριμοδοτήσεις και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρίνει και τροποποιεί τα προγράμματα και καθορίζει και αυξάνει το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι γαλλικές αρχές υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων."

3. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1453/2001 τροποποιείται ως εξής:

α) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 13

1. Σε περίπτωση εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(47), η Πορτογαλική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή πρόγραμμα για την υποβοήθηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, εντός των ορίων των καταναλωτικών αναγκών της Μαδέρας.

Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται και εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές που ορίζει το κράτος μέλος.

2. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα μέχρις ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισμα των πριμοδοτήσεων που όντως καταβάλλονται το 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999(48), τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001(49) για τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στη Μαδέρα.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειμένου να λάβει υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις πριμοδοτήσεις βοοειδών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πολλαπλασιασμένο επί τη βασική και τη συμπληρωματική πριμοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003 και το άθροισμα όλων των δικαιωμάτων πριμοδοτήσεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στη Μαδέρα στις 30 Ιουνίου 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού αποθέματος,πολλαπλασιαζόμενου επί τις πριμοδοτήσεις και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρίνει και τροποποιεί το πρόγραμμα και καθορίζει και αυξάνει το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Με την ίδια διαδικασία η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί το ανώτατο όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι αρχές της Πορτογαλικής Δημοκρατίας υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος."

β) Το άρθρο 22 παράγραφοι 2 έως 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"2. Σε περίπτωση εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, η Πορτογαλική Δημοκρατία υποβάλλει στην Επιτροπή πρόγραμμα για την υποβοήθηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται και εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές που ορίζει το κράτος μέλος.

3. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα μέχρις ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισμα των πριμοδοτήσεων που όντως καταβάλλονται το 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 για τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις Αζόρες.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειμένου να λάβει υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις πριμοδοτήσεις βοοειδών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πολλαπλασιασμένο επί τη βασική και τη συμπληρωματική πριμοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003 και το άθροισμα όλων των δικαιωμάτων πριμοδοτήσεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις Αζόρες στις 30 Ιουνίου 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 για τις πριμοδοτήσεις θηλάζουσας αγελάδας, και το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού αποθέματος, πολλαπλασιαζόμενο επί τις πριμοδοτήσεις και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 68 στοιχείο α) στοιχείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι αρχές της Πορτογαλικής Δημοκρατίας δύνανται να αυξάνουν το ανώτατο όριο για θηλάζουσες αγελάδες όσον αφορά τις Αζόρες, μεταφέροντας δικαιώματα πριμοδότησης για θηλάζουσες αγελάδες από το εθνικό ανώτατο όριο. Στην περίπτωση αυτήν, το αντίστοιχο ποσό μεταφέρεται από το ανώτατο όριο που καθορίζεται κατ' εφαρμογήν του άρθρου 68 στοιχείο α) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 στο ανώτατο όριο που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

4. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρίνει και τροποποιεί το πρόγραμμα και καθορίζει και αυξάνει το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

5. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι αρχές της Πορτογαλικής Δημοκρατίας υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος."

γ) Στο άρθρο 22, η παράγραφος 6 καταργείται.

δ) Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 23

Για μεταβατικό διάστημα που καλύπτει τις περιόδους εμπορίας 1999/2000 έως 2004/05, με σκοπό την κατανομή της συμπληρωματικής εισφοράς μεταξύ των παραγωγών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερη φράση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92(50), θεωρούνται ότι συνέβαλαν στην υπέρβαση μόνο οι παραγωγοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 στοιχείο γ) του ανωτέρω κανονισμού, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και αναπτύσσουν δραστηριότητα στις Αζόρες και θέτουν σε εμπορία ποσότητες που υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς τους, προσαυξημένη κατά το ποσοστό που καθορίζεται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο.

Η συμπληρωματική εισφορά οφείλεται για τις ποσότητες που υπερβαίνουν την ποσότητα αναφοράς προσαυξημένη κατά τον τρόπο αυτόν μετά την ανακατανομή, μεταξύ των παραγωγών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και ανάλογα με την ποσότητα αναφοράς που ο καθένας από τους παραγωγούς αυτούς διαθέτει, των αχρησιμοποίητων ποσοτήτων που ευρίσκονται εντός του ορίου που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή.

Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου ισούται προς το λόγο της ποσότητας, αντιστοίχως, των 73000 τόνων για την περίοδο εμπορίας 1999/2000 έως 2003/2004 και 61500 τόνων για την περίοδο εμπορίας 2004/2005, προς το άθροισμα των ποσοτήτων αναφοράς που ήταν διαθέσιμες σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση στις 31 Μαρτίου 2000. Εφαρμόζεται για κάθε παραγωγό μόνο στις ποσότητες αναφοράς που διέθετε στις 31 Μαρτίου 2000."

4. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1454/2001 τροποποιείται ως εξής:

α) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 5

1. Σε περίπτωση εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(51), το Βασίλειο της Ισπανίας υποβάλλει στην Επιτροπή πρόγραμμα για την υποβοήθηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή βοείου κρέατος και αιγοπροβάτων και μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, εντός των ορίων των καταναλωτικών αναγκών των Καναρίων Νήσων.

Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται και εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές που ορίζει το κράτος μέλος.

2. Η Κοινότητα χρηματοδοτεί το πρόγραμμα μέχρις ετησίου ποσού ίσου προς το άθροισμα των πριμοδοτήσεων που όντως καταβάλλονται το 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999(52), τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001(53) για τους παραγωγούς που είναι εγκατεστημένοι στις Κανάριες Νήσους.

Η Επιτροπή αυξάνει το ποσό αυτό προκειμένου να λάβει υπόψη την ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το ετήσιο ποσό δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ανώτατων ορίων που ισχύουν για το 2003 για τις πριμοδοτήσεις βοοειδών σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πολλαπλασιασμένο επί τη βασική και τη συμπληρωματική πριμοδότηση και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003 και το άθροισμα όλων των δικαιωμάτων πριμοδοτήσεων που κατέχουν οι παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι στις Καναρίους Νήσους στις 30 Ιουνίου 2003 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 και το αντίστοιχο ποσοστό του εθνικού αποθέματος, πολλαπλασιαζόμενου επί τις πριμοδοτήσεις και τις ενισχύσεις που ισχύουν για το 2003.

3. Η Επιτροπή εκδίδει τις εκτελεστικές διατάξεις, εγκρίνει και τροποποιεί το πρόγραμμα και καθορίζει και αυξάνει το ποσό που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, με τη διαδικασία του άρθρου 144 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να αναθεωρεί το όριο που καθορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.

4. Πριν από τις 15 Απριλίου κάθε έτους, οι αρχές του Βασιλείου της Ισπανίας υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος."

β) Το άρθρο 6 καταργείται.

Άρθρο 148

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1868/94 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

"Άρθρο 4α

Η ελάχιστη τιμή για γεώμηλα προοριζόμενα για την παρασκευή αμύλου ορίζεται στα 178,31 EUR ανά τόνο από την περίοδο εμπορίας 2004/2005 και εξής.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται στην ποσότητα γεωμήλων η οποία παραδίδεται στη βιομηχανία και η οποία είναι αναγκαία για να παραχθεί ένας τόνος αμύλου.

Η ελάχιστη τιμή προσαρμόζεται ανάλογα με την περιεκτικότητα των γεωμήλων σε άμυλο."

2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Άρθρο 5

Καταβάλλεται πριμοδότηση 22,25 EUR ανά τόνο παραγόμενου αμύλου στις επιχειρήσεις που παράγουν άμυλο γεωμήλων για την ποσότητα αμύλου γεωμήλων μέχρι του ορίου της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει στους παραγωγούς γεωμήλων την ελάχιστη τιμή, που αναφέρεται στο άρθρο 4α, για όλα τα γεώμηλα που απαιτούνται για την παραγωγή αμύλου μέχρι αυτού του ορίου ποσόστωσης."

3. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

"Άρθρο 7

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν καλύπτουν την παραγωγή αμύλου γεωμήλων από επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπάγονται στην παράγραφος 2 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού και οι οποίες αγοράζουν γεώμηλα για τα οποία οι παραγωγοί δεν επωφελούνται από την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(54)."

Άρθρο 149

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 4 παράγραφος 3, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

"για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες:

- 63,00 EUR/τόνο από την περίοδο εμπορίας 2004/2005 και εξής".

2. Στο άρθρο 4, παράγραφος 4, το ποσό "19 EUR ανά τόνο" αντικαθίσταται από το ποσό "24 EUR ανά τόνο".

3. Στο άρθρο 5:

α) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Καταβάλλεται συμπληρωματική ενίσχυση βάσει της έκτασης, ύψους 313 EUR ανά εκτάριο για την περίοδο εμπορίας 2004/2005, για την έκταση που καλλιεργείται με σκληρό σίτο στις παραδοσιακές ζώνες παραγωγής που αναφέρονται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, εντός του ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα III."·

β) το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"Στις περιοχές με παραδοσιακή παραγωγή σκληρού σίτου, πλην των περιοχών που αναφέρονται στο παράρτημα II, χορηγείται ειδική ενίσχυση ύψους 93 EUR ανά εκτάριο, για την περίοδο εμπορίας 2004/2005, εντός του ορίου του αριθμού εκταρίων που προσδιορίζεται στο παράρτημα IV."

Άρθρο 150

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 10, παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, το ποσοστό "20 %" αντικαθίσταται από το ποσοστό "40 %".

2. Στο παράρτημα I, στον πίνακα που αφορά την ειδική πριμοδότηση, ο αριθμός για την Αυστρία αντικαθίσταται από τον αριθμό "373400".

3. Στο παράρτημα II, στον πίνακα που αφορά την πριμοδότηση για θηλάζουσες αγελάδες, οι αριθμοί για την Αυστρία και την Πορτογαλία αντικαθίστανται από τους αριθμούς "375000" και "416539", αντιστοίχως.

Άρθρο 151

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α) Στην παράγραφο 2, το σημείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"α) 'γεωργός' είναι ο γεωργός όπως ορίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς(55)."

β) Στην παράγραφο 3, οι λέξεις "κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/1999" αντικαθίστανται από τις λέξεις άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003,

2. Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση οι λέξεις "άρθρο 5α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999" αντικαθίστανται από τις λέξεις "άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003".

Άρθρο 152

Τροποποιήσεις άλλων κανονισμών

Οι ακόλουθες διατάξεις διαγράφονται:

α) άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71·

β) άρθρα 3 έως 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999·

γ) άρθρα 3 έως 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.

Άρθρο 153

Καταργήσεις

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 καταργείται. Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε αιτήσεις για άμεσες ενισχύσεις σε σχέση με τα ημερολογιακά έτη που προηγούνται του 2005.

2. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1017/94 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2005.

3. Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1577/96 και (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 καταργούνται. Ωστόσο, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην περίοδο εμπορίας 2004/2005.

4. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 καταργείται από την 1η Μαΐου 2004. Ωστόσο, τα άρθρα 2α και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, καθώς και, για την εφαρμογή των εν λόγω άρθρων, το παράρτημα του εν λόγω κανονισμού εξακολουθεί να εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Επιπλέον, τα άρθρα 3, 4, 5 και, για την εφαρμογή των άρθρων αυτών, το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

5. Οι αναφορές που γίνονται στους καταργούμενους κανονισμούς θεωρούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 154

Μεταβατικές διατάξεις για το απλουστευμένο καθεστώς

Στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος εφαρμόζει το απλουστευμένο καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 2α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

α) το 2003 είναι το τελευταίο έτος κατά το οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις·

β) οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να λαμβάνουν το ποσόν που καθορίσθηκε στα πλαίσια του απλουστευμένου καθεστώτος μέχρι το 2005·

γ) τα κεφάλαια 1 και 2 του τίτλου II του παρόντος κανονισμού δεν ισχύουν για τα ποσά που χορηγούνται στα πλαίσια του απλουστευμένου καθεστώτος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο καθεστώς αυτό·

δ) οι γεωργοί που συμμετέχουν στο απλουστευμένο καθεστώς δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για την ενιαία ενίσχυση για όσο διάστημα συμμετέχουν στο απλουστευμένο καθεστώς. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για την ενιαία ενίσχυση, το ποσό που χορηγείται στα πλαίσια του απλουστευμένου καθεστώτος συμπεριλαμβάνεται στο ποσό αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 37 του παρόντος κανονισμού και υπολογίζεται και προσαρμόζεται με βάση το κεφάλαιο 2 του τίτλου III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 155

Άλλες μεταβατικές διατάξεις

Τα περαιτέρω μέτρα που απαιτούνται για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τις ρυθμίσεις των κανονισμών που αναφέρονται στα άρθρα 152 και 153, σε εκείνες που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, κυρίως όσες σχετίζονται με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999, του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και εκείνες που σχετίζονται με τα σχέδια βελτίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 86 του παρόντος κανονισμού, μπορούν να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 144 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Οι κανονισμοί και τα άρθρα που αναφέρονται στα άρθρα 152 και 153 εξακολουθούν να ισχύουν για τους σκοπούς του καθορισμού των ποσών αναφοράς που προβλέπονται από το παράρτημα VII.

Άρθρο 156

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εβδόμη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α) Ο τίτλος II κεφάλαια 4 και 5 εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται σε σχέση με το ημερολογιακό έτος 2005 και εξής. Ωστόσο, το άρθρο 28 παράγραφος 2 εφαρμόζεται στην αίτηση για ενισχύσεις δυνάμει του τίτλου IV κεφάλαια 1 έως 7 από 1ης Ιανουαρίου 2004.

β) Ο τίτλος IV κεφάλαια 1, 2, 3, 6, και το άρθρο 149 εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 2004/2005.

γ) Ο τίτλος IV κεφάλαια 4, 5, 7 και το άρθρο 150 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2004.

δ) Ο τίτλος II κεφάλαιο 1, το άρθρο 20, ο τίτλος III, ο τίτλος IV κεφάλαια 8, 10, 11, 12 και 13 και το άρθρο 147 ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2005, εκτός από το άρθρο 147, παράγραφος 3, στοιχείο δ) που ισχύει από 1ης Απριλίου 2003.

ε) Ο τίτλος IV κεφάλαιο 9 ισχύει από την περίοδο εμπορίας 2005/2006.

στ) Τα άρθρα 151 και 152 εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2005, πλην του άρθρου 152 στοιχείο α) που ισχύει από την περίοδο εμπορίας 2005/2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2003.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. Alemanno

(1) Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 5 Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2) ΕΕ C 208 της 3.9.2003, σ. 64.

(3) Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 2 Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 113· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1244/2001 (ΕΕ L 173 της 27.6.2001, σ. 1).

(5) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.

(6) ΕΕ L 335 της 5.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 495/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 72 της 14.3.2001, σ. 6).

(7) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80.

(8) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 651/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 101 της 17.4.2002, σ. 3).

(9) ΕΕ L 197 της 30.7.1994, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 962/2002 (ΕΕ L 149 της 7.6.2002, σ. 1).

(10) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 26.

(11) ΕΕ L 112 της 3.5.1994, σ. 2· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2582/2001 (ΕΕ L 345 της 29.12.2001, σ. 5).

(12) ΕΕ L 206 της 16.8.1996, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκ τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 811/2000 (ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 1).

(13) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1038/2001 (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 16).

(14) ΕΕ L 246 της 5.11.1971, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 154/2002 (ΕΕ L 25 της 29.1.2002, σ. 18).

(15) ΕΕ L 184 της 27.7.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2002 (ΕΕ L 68 της 12.3.2002, σ. 4).

(16) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(17) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 11.

(18) ΕΕ L 198 της 21.7.2001, σ. 45· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2002 (ΕΕ L 293 της 29.10.2002, σ. 11).

(19) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.

(20) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(21) ΕΕ L 355 της 15.12.1992, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(22) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.

(23) ΕΕ. 172, 30.9.1966, σ. 3025· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4).

(24) ΕΕ L 215 της 30.7.1992, σ. 85· κανονισμός όπως έχει καταργηθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80).

(25) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2419/2001, της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου για ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 (ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 11)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2550/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 105).

(26) ΕΕ L 132, 23.5.1990, σ. 17. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (ΕΕ L 341, 22.12.2001, σ. 3).

(27) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(28) ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 453/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 72 της 14.3.2002, σ. 9).

(29) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(30) ΕΕ L 118 της 20.5.1972, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1363/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 132 της 16.6.1995, σ. 8).

(31) ΕΕ L 123 της 17.5.2003, σ. 42.

(32) ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 572/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 20).

(33) Βλέπε σελίδα 123 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(34) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2316/1999 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 1999, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών (ΕΕ L 280 της 30.10.1999, σ. 43)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1035/2003 (ΕΕ L 150 της 18.6.2003, σ. 24).

(35) ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1.

(36) ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1105/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 3).

(37) Οδηγία 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, για την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους και κατάργησης των οδηγιών 81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και 88/299/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3).

(38) Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10)· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(39) ΕΕ L 147, 18.6.1993, σ. 25..

(40) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3887/92 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 1992, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με ορισμένα καθεστώτα κοινοτικών ενισχύσεων (ΕΕ L 391 της 31.12.1992, σ. 36)· κανονισμός όπως καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2419/2001 (ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 11).

(41) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

(42) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(43) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.

(44) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

(45) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(46) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.

(47) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

(48) ΕΕ L 160, 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(49) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.

(50) ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 572/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 20).

(51) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

(52) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(53) ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3.

(54) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

(55) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος καθεστώτων στήριξης που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 1

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εθνικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές πρακτικές που αναφέρονται στο άρθρο 5

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Συμβατά καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο άρθρο 26

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με την ενιαία ενίσχυση που αναφέρονται στο άρθρο 33

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Υπολογισμός του ποσού αναφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 37

Α. Ενισχύσεις με βάση την έκταση

1. Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει ενισχύσεις με βάση την έκταση, ο αριθμός των εκταρίων με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων για τον οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση πολλαπλασιάζεται με τα ακόλουθα ποσά για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα:

1.1. Για τα σιτηρά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται το σκληρό σιτάρι, οι ελαιούχοι σπόροι, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ο λιναρόσπορος, ο λίνος και η κάνναβη που προορίζονται για την παραγωγή ινών, το χόρτο ενσίρωσης, και η παύση καλλιέργειας:

- επί 63 EUR/τόνο πολλαπλασιαζόμενα με την απόδοση όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 όπως αυτή καθορίζεται στο σχέδιο περιφερειοποίησης της σχετικής περιοχής που εφαρμόζεται κατά το ημερολογιακό έτος 2002.

Το σημείο αυτό ισχύει υπό την επιφύλαξη των διατάξεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σε εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 38, για τον λίνο και την κάνναβη, ο μέσος όρος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό εκταρίων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση κατά το ημερολογιακό έτος 2001 και 2002.

1.2. Για το ρύζι:

-

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

1.3. Για τα όσπρια:

- για φακές και ρεβίθια επί 181 EUR/εκτάριο,

- για βίκο και ρόβη επί 175,02 EUR/εκτάριο για το 2000, 176,60 EUR/εκτάριο για το 2001 και 150,52 EUR/εκτάριο για το 2002.

2. Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει συμπλήρωμα για σκληρό σιτάρι ή ειδική ενίσχυση, ο αριθμός των εκταρίων, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων, για τα οποία έχει χορηγηθεί η ενίσχυση πολλαπλασιάζεται με τα ακόλουθα ποσά για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα:

Για τις ζώνες που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999:

- επί 291 EUR/εκτάριο για την ενιαία ενίσχυση που χορηγείται για το ημερολογιακό έτος 2005,

- επί 285 EUR/εκτάριο για την ενιαία ενίσχυση που χορηγείται για το ημερολογιακό έτος 2006 και τα επόμενα ημερολογιακά έτη.

Στις ζώνες που αναφέρονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2316/1999:

- επί 46 EUR/εκτάριο για την ενιαία ενίσχυση που χορηγείται για το ημερολογιακό έτος 2005.

3. Για τους σκοπούς των παραπάνω σημείων, "αριθμός εκταρίων" σημαίνει τον καθορισμένο αριθμό των εκταρίων που αντιστοιχούν σε κάθε διαφορετικό τύπο στρεμματικής ενίσχυσης που αναφέρεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού, για τον οποίο πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις τις οποίες θέτουν οι κανόνες για τη χορήγηση της ενίσχυσης, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 4 και του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999. Στην περίπτωση του ρυζιού, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95, σε όσες περιπτώσεις οι εκτάσεις που δόθηκαν στο ρύζι σε κάποιο κράτος μέλος κατά την περίοδο αναφοράς υπερέβησαν τη μέγιστη εγγυημένη έκταση για το κράτος αυτό και τη συγκεκριμένη περίοδο, το ποσό ανά εκτάριο μειώνεται αναλογικά.

Β. Ενίσχυση για το άμυλο γεωμήλων

Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει ενίσχυση για άμυλο γεωμήλων, το ποσό υπολογίζεται αφού πολλαπλασιασθούν ο αριθμός των τόνων για τον οποίο έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση, επί 44,22 EUR ανά τόνο αμύλου γεωμήλων για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς αντίστοιχα. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τον αριθμό των εκταρίων που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ενιαίας ενίσχυσης κατ' αναλογία προς τον αριθμό των τόνων αμύλου γεωμήλων που παρήχθη και για τον οποίο χορηγήθηκε η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, και εντός των ορίων της βασικής έκτασης που καθορίζεται από την Επιτροπή με βάση τον αριθμό των εκταρίων, και η οποία καλύπτεται από σύμβαση καλλιέργειας για την περίοδο αναφοράς, με βάση τις πληροφορίες που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη.

Γ. Πριμοδοτήσεις και συμπληρώματα κτηνοτροφίας

Στην περίπτωση που ο γεωργός έχει λάβει πριμοδοτήσεις ή/και συμπληρώματα κτηνοτροφίας, το ποσό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό καθορισμένων ζώων για τον οποίο έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση, για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, με τα ποσά ανά κεφαλή που καθορίζονται για το ημερολογιακό έτος 2002 από τα αντίστοιχα άρθρα που αναφέρονται στο παράρτημα VI, λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 4, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 ή του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 38, όσον αφορά τις πρόσθετες ενισχύσεις για αιγοπρόβατα οι οποίες χορηγούνται βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2, πρώτη, δεύτερη και τέταρτη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2429/2001, ο μέσος όρος υπολογίζεται βάσει του αριθμού των ζώων για τα οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση κατά το ημερολογιακό έτος 2002.

Εντούτοις, δεν λαμβάνονται υπόψη ενισχύσεις κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

Επίσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 38, σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 32 παράγραφοι 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2342/1999 της Επιτροπής και του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2001 της Επιτροπής, ο αριθμός των ζώων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος κατά το οποίο εφαρμόζονταν τα μέτρα αυτά και ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού αναφοράς, δεν πρέπει να υπερβαίνει τον μέσο αριθμό ζώων για τα οποία χορηγήθηκε ενίσχυση το έτος/τα έτη κατά τα οποία δεν εφαρμόζονταν τα μέτρα αυτά.

Δ. Αποξηραμένες χορτονομές

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τον αριθμό των εκταρίων που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ενιαίας ενίσχυσης κατ' αναλογία με τον αριθμό των τόνων αποξηραμένων χορτονομών που παρήχθησαν και για την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 603/95, για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς και εντός των ορίων της βασικής έκτασης που καθορίζει η Επιτροπή με βάση τον αριθμό των εκταρίων που καλύπτονται από σύμβαση καλλιέργειας ή δήλωση εκτάσεων κατά την περίοδο αναφοράς που κοινοποιούν τα κράτη μέλη.

Ε. Περιφερειακές ενισχύσεις

Στις σχετικές περιφέρειες, τα ακόλουθα ποσά συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του ποσού αναφοράς:

- 24 ευρώ/τόνο πολλαπλασιαζόμενο με τις αποδόσεις που χρησιμοποιούνται για τις στρεμματικές ενισχύσεις για τα σιτηρά, τους ελαιούχους σπόρους, το λινόσπορο, και τον λίνο και κάνναβη που καλλιεργείται για ίνες στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999,

- το ποσό ανά κεφαλή όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, στα άρθρα 13 παράγραφοι 2 και 3, 22 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, στα άρθρα 5 παράγραφοι 2 και 3, 6 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των ζώων για τα οποία έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση το 2002,

- το ποσό ανά κεφαλή όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των ζώων για τα οποία χορηγήθηκε τέτοια ενίσχυση το 2002.

ΣΤ. Ενισχύσεις στον τομέα των σπόρων για σπορά

Στην περίπτωση που ο γεωργός λαμβάνει ενίσχυση για παραγωγή σπόρων για σπορά το ποσό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των τόνων για τον οποίο έχει χορηγηθεί τέτοια ενίσχυση, κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, με το ποσό ανά τόνο που καθορίζεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71. Τα κράτη μέλη υπολογίζουν τον αριθμό των εκταρίων που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της ενιαίας ενίσχυσης κατ' αναλογία προς την έκταση που έχει γίνει αποδεκτή για πιστοποίηση για την οποία έχει χορηγηθεί, αντιστοίχως, η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 για κάθε έτος της περιόδου αναφοράς, και εντός των ορίων βασικής έκτασης που καθορίζει η Επιτροπή με βάση τη συνολική έκταση που έχει γίνει δεκτή για πιστοποίηση που κοινοποιείται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3083/73. Η συνολική αυτή έκταση δεν περιλαμβάνει την έκταση που έχει γίνει αποδεκτή για πιστοποίηση για το ρύζι (Oryza sativa L.), για το σίτο σπέλτα (Triticum spelta L.), κλωστικό λινάρι και ελαιούχο λινάρι (Linum usitatissimum L.) και κάνναβη (Cannabis sativa L.) που έχει ήδη δηλωθεί ότι χρησιμοποιείται για αρόσιμες καλλιέργειες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Εθνικά ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 41

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Κατάλογος αροτραίων καλλιεργειών που αναφέρονται στο άρθρο 66

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Ζώνες παραδοσιακής παραγωγής για σκληρό σιτάρι που αναφέρονται στο άρθρο 74

ΕΛΛΑΔΑ

Νομοί στις ακόλουθες περιφέρειες

Κεντρική Ελλάδα

Πελοπόννησος

Νησιά Ιονίου

Θεσσαλία

Μακεδονία

Νησιά Αιγαίου

Θράκη

ΙΣΠΑΝΙΑ

Επαρχίες

Almería

Badajoz

Burgos

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Navarra

Salamanca

Sevilla

Toledo

Zamora

Zaragoza

ΑΥΣΤΡΙΑ

Pannonia:

1. Gebiete der Bezirksbauernkammern (Περιοχές που καλύπτονται από τα περιφερειακά γεωργικά ταμεία)

2046 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2054 Baden

2062 Bruck/Leitha-Schwechat

2089 Baden

2101 Gänserndorf

2241 Hollabrunn

2275 Tullnerfeld-Klosterneuburg

2305 Korneuburg

2321 Mistelbach

2330 Krems/Donau

2364 Gänserndorf

2399 Mistelbach

2402 Mödling

2470 Mistelbach

2500 Hollabrunn

2518 Hollabrunn

2551 Bruck/Leitha-Schwechat

2577 Korneuburg

2585 Tullnersfeld-Klosterneuburg

2623 Wr. Neustadt

2631 Mistelbach

2658 Gänserndorf

2. Gebiete der Bezirksreferate (Περιοχές που καλύπτονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες)

3018 Neusiedl/See

3026 Eisenstadt

3034 Mattersburg

3042 Oberpullendorf

3. Gebiete der Landwirtschaftskammer (Περιοχές που καλύπτονται από το γεωργικό επιμελητήριο)

1007 Wien.

ΓΑΛΛΙΑ

Περιφέρειες

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Διαμερίσματα(1)

Ardèche

Drôme

ΙΤΑΛΙΑ

Περιφέρειες

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Marches

Molise

Umbria

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Περιφέρειες

Santarém

Lisboa

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro.

(1) Καθένα από αυτά τα διαμερίσματα μπορεί να συνδέεται με μια από τις προαναφερθείσες περιφέρειες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Κατάλογος ποικιλιών σπόρων προς σπορά που αναφέρονται στο άρθρο 99

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

Top