EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_049_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 49

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 049

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 164

8

 

 

32003R1175

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1175/2003 al Comisiei din 1 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2001, respectiv a Regulamentului (CE) nr. 2805/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind comerțul cu produse vitivinicole cu țările terțe și de stabilire a restituirilor la export în sectorul vitivinicol

3

2003

L 218

14

 

 

32003R1535

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1535/2003 al Comisiei din 29 august 2003 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului în ceea ce privește sistemul de ajutor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe și legume

7

2003

L 221

42

 

 

32003D0636

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 septembrie 2003 de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise spre examinare detaliată în vederea includerii fosfitului de potasiu, a acequinocilului și a ciflufenamidei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(2003) 3128] (1)

24

2003

L 224

17

 

 

32003R1571

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1571/2003 al Comisiei din 5 septembrie 2003 de modificare a elementelor din caietul de sarcini al unui produs a cărui denumire figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 (Parmigiano Reggiano)

27

2003

L 224

29

 

 

32003L0081

 

 

 

Directiva 2003/81/CE a Comisiei din 5 septembrie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active molinat, tiram și ziram (1)

29

2003

L 227

3

 

 

32003R1582

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1582/2003 al Comisiei din 10 septembrie 2003 de rectificare a Regulamentului (CE) nr. 1433/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului în ceea ce privește fondurile operaționale, programele operaționale și asistența financiară

32

2003

L 228

11

 

 

32003L0082

 

 

 

Directiva 2003/82/CE a Comisiei din 11 septembrie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind frazele standard care indică riscurile specifice și măsurile de protecție care trebuie luate în legătură cu produsele fitosanitare (1)

33

2003

L 228

29

 

 

32003D0644

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 septembrie 2003 de stabilire a garanțiilor suplimentare privind salmonella pentru transporturile către Finlanda și Suedia de păsări de reproducție și de pui de o zi destinați introducerii în efective de păsări de reproducție sau în efective de păsări pentru producție [notificată cu numărul C(2003) 3190] (1)

51

2003

L 230

44

 

 

32003D0654

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 septembrie 2003 de stabilire a codului și a regulilor tip privind transcrierea într-o formă prelucrabilă electronic a datelor privind anchetele statistice intermediare referitoare la suprafețele viticole [notificată cu numărul C(2003) 3191] (1)

58

2003

L 234

10

 

 

32003R1660

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1660/2003 al Comisiei din 19 septembrie 2003 de modificare a caietului de sarcini al unui produs a cărui denumire figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 (Ossau-Iraty)

69

2003

L 235

6

 

 

32003R1665

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1665/2003 al Comisiei din 22 septembrie 2003 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto, Mela Val di Non și Clementinas de las Tierras del Ebro sau Clementines de les Terres de l'Ebre)

71

2003

L 243

92

 

 

32003R1709

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1709/2003 al Comisiei din 26 septembrie 2003 privind declarațiile de recoltă și de stocuri de orez

73

2003

L 243

98

 

 

32003R1710

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1710/2003 al Comisiei din 26 septembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

79

2003

L 245

28

 

 

32003R1650

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1650/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 de instituire a unui regim de protecție comunitară a soiurilor de plante

80

2003

L 247

20

 

 

32003L0084

 

 

 

Directiva 2003/84/CE a Comisiei din 25 septembrie 2003 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, p-dimetenamidă, picoxistrobină, fostiazat și siltiofam (1)

82

2003

L 251

19

 

 

32003D0688

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 octombrie 2003 de modificare a Deciziei 92/452/CEE de stabilire a listelor cu echipele de colectare și de producție a embrionilor aprobate în țările terțe pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină către Comunitate, în ceea ce privește lista Canadei [notificată cu numărul C(2003) 3427] (1)

88

2003

L 252

11

 

 

32003R1757

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1757/2003 al Comisiei din 3 octombrie 2003 de stabilire a standardului de comercializare pentru dovlecei și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1292/81

90

2003

L 254

7

 

 

32003L0090

 

 

 

Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (1)

96

2003

L 254

11

 

 

32003L0091

 

 

 

Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume (1)

101

2003

L 258

11

 

 

32003D0708

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 octombrie 2003 de modificare a anexei E la Directiva 91/68/CEE a Consiliului și a anexelor I și II la Decizia 93/198/CEE în ceea ce privește actualizarea modelelor de certificat de sănătate pentru ovine și caprine [notificată cu numărul C(2003) 3511] (1)

105

2003

L 260

21

 

 

32003D0721

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 septembrie 2003 de modificare a Directivei 92/118/CEE a Consiliului privind condițiile aplicabile colagenului destinat consumului uman și de abrogare a Deciziei 2003/42/CE [notificată cu numărul C(2003) 3393] (1)

129

2003

L 260

36

 

 

32003D0724

 

 

 

Decizia Comisiei din 10 octombrie 2003 de derogare temporară de la Directiva 82/894/CEE în ceea ce privește frecvența de notificare a focarelor primare de encefalopatie spongiformă bovină [notificată cu numărul C(2003) 3561] (1)

140

2003

L 262

13

 

 

32003R1795

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1795/2003 al Comisiei din 13 octombrie 2003 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului în ceea ce privește vinurile de calitate produse în regiuni determinate

141

2003

L 262

17

 

 

32003L0074

 

 

 

Directiva 2003/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2003 de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor beta-agoniste în creșterea animalelor

142

2003

L 264

16

 

 

32003R1801

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1801/2003 al Comisiei din 14 octombrie 2003 privind autorizarea temporară a unei noi utilizări a unui microorganism în hrana animalelor (1)

147

2003

L 265

5

 

 

32003R1805

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1805/2003 al Consiliului din 13 octombrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2596/97 de prelungire a perioadei prevăzute la articolul 149 alineatul (1) din Actul de aderare a Austriei, Finlandei și Suediei

150

2003

L 265

10

 

 

32003R1809

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1809/2003 al Comisiei din 15 octombrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru importul de bovine vii și de produse de origine bovină, ovină și caprină care provin din Costa Rica și Noua Caledonie (1)

151

2003

L 265

23

 

 

32003R1813

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1813/2003 al Comisiei din 15 octombrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

153

2003

L 268

29

 

 

32003R1831

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (1)

155

2003

L 268

58

 

 

32003R1841

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1841/2003 al Comisiei din 17 octombrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1227/2000 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole, cu privire la potențialul de producție

171

2003

L 269

3

 

 

32003R1847

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1847/2003 al Comisiei din 20 octombrie 2003 privind autorizarea temporară a unei utilizări noi a unui aditiv și autorizarea permanentă a unui aditiv deja autorizat în hrana animalelor (1)

173

2003

L 270

1

 

 

32003R1782

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001

177

2003

L 270

70

 

 

32003R1783

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1783/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 privind ajutorul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA)

246

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top