EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0211

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011 , σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

OJ L 65, 11.3.2011, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 31 - 52

In force. Latest consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/211/oj

11.3.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 65/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Φεβρουαρίου 2011

σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 24 πρώτο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ενισχύει την ιθαγένεια της Ένωσης και βελτιώνει περαιτέρω τη δημοκρατική λειτουργία της Ένωσης προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή της Ένωσης μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών. Η διαδικασία αυτή παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας τη να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών, δυνατότητα παρόμοια με το δικαίωμα που εκχωρείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του άρθρου 225 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 241 της ΣΛΕΕ.

(2)

Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να είναι σαφείς, απλές, εύχρηστες και ανάλογες με τον χαρακτήρα της πρωτοβουλίας πολιτών, ώστε να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και να καθιστούν την Ένωση περισσότερο προσιτή. Θα πρέπει, ακόμη, να επιτυγχάνουν μια συνετή ισορροπία ανάμεσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(3)

Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι πολίτες της Ένωσης υπόκεινται σε παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλίας πολιτών ανεξάρτητα από το κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται.

(4)

Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες, ύστερα από σχετικό αίτημα, πληροφορίες και άτυπες συμβουλές σχετικά με πρωτοβουλίες πολιτών, κυρίως όσον αφορά τα κριτήρια καταχώρισης.

(5)

Επιβάλλεται ο καθορισμός του ελάχιστου αριθμού κρατών μελών από τα οποία πρέπει να προέρχονται οι πολίτες. Προκειμένου να κατοχυρωθεί ότι μία πρωτοβουλία πολιτών είναι αντιπροσωπευτική ενός συμφέροντος της Ένωσης και παράλληλα να διασφαλίζεται η εύκολη προσφυγή στο μέσο αυτό, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να οριστεί στο ένα τέταρτο των κρατών μελών.

(6)

Προς τούτο, κρίνεται επίσης ενδεδειγμένο να καθοριστεί ο ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων που θα προέρχονται από το καθένα από αυτά τα κράτη μέλη. Προκειμένου να εξασφαλιστούν παρόμοιες προϋποθέσεις για την υποστήριξη πρωτοβουλίας πολιτών από πολίτες, οι ελάχιστοι αυτοί αριθμοί θα πρέπει να είναι αναλογικοί κατά φθίνουσα τάξη. Χάριν σαφήνειας, οι ελάχιστοι αυτοί αριθμοί θα πρέπει να οριστούν για κάθε κράτος μέλος σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Ο ελάχιστος απαιτούμενος σε κάθε κράτος μέλος αριθμός υπογραφόντων θα πρέπει να είναι ίσος προς τον αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος επί 750. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί το παράρτημα αυτό για να αντικατοπτρίζει οιαδήποτε τροποποίηση στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(7)

Κρίνεται ενδεδειγμένος ο καθορισμός ελάχιστου ορίου ηλικίας για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας πολιτών. Το όριο αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ηλικία απόκτησης δικαιώματος ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(8)

Για να υλοποιηθεί επιτυχώς μια πρωτοβουλία πολιτών απαιτείται κάποιο κατ’ ελάχιστο ποσοστό οργανωμένης δομής. Αυτό θα πρέπει να έχει τη μορφή επιτροπής πολιτών, την οποία απαρτίζουν φυσικά πρόσωπα (διοργανωτές) προερχόμενα από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, για να ενθαρρυνθεί η εμφάνιση θεμάτων ευρωπαϊκού βεληνεκούς και να προωθηθεί ο σχετικός προβληματισμός. Για λόγους διαφάνειας και ομαλής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, η επιτροπή πολιτών θα πρέπει να ορίσει εκπροσώπους που θα λειτουργούν ως σύνδεσμος ανάμεσα σε αυτήν και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη διαδικασία.

(9)

Οι οντότητες, ιδίως οι οργανώσεις οι οποίες δυνάμει της Συνθήκης συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής πολιτικής συνειδητοποίησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης, θα πρέπει να μπορούν να προωθούν πρωτοβουλίες πολιτών, υπό τον όρο να το πράττουν με πλήρη διαφάνεια.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η διαφάνεια σε σχέση με τις προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών και να αποφευχθεί η περίπτωση συλλογής υπογραφών για πρόταση πρωτοβουλίας πολιτών που δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η καταχώριση των πρωτοβουλιών αυτών σε δικτυακό τόπο που θα διαθέσει για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή πριν από τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από τους πολίτες. Όλες οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών που είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταχωρίζονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιλαμβάνεται της καταχώρισης σύμφωνα με τις γενικές αρχές της χρηστής διοίκησης.

(11)

Μόλις καταχωρισθεί μια προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές μπορούν να συγκεντρώσουν δηλώσεις υποστήριξης από τους πολίτες.

(12)

Είναι σκόπιμο να οριστεί η μορφή του εντύπου δήλωσης υποστήριξης σε παράρτημα του παρόντος κανονισμού, με το οποίο να προσδιορίζονται τα απαιτούμενα για τους σκοπούς επαλήθευσης από τα κράτη μέλη στοιχεία. Θα πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η εξουσία να τροποποιεί το παράρτημα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που της διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

(13)

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή σύμφωνα με την οποία τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, η παροχή προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ή αριθμού προσωπικού εγγράφου αναγνώρισης από τους υπογράφοντες προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών απαιτείται στον βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την εθνική πρακτική.

(14)

Για να τεθεί η σύγχρονη τεχνολογία σε χρήση ως εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας, θα πρέπει να προβλέπεται η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης τόσο επιγραμμικά, όσο και σε έντυπη μορφή. Τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χαρακτηριστικά ασφαλείας ώστε να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια. Προς τούτο, θα πρέπει η Επιτροπή να θεσπίσει αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης.

(15)

Ενδείκνυται η επαλήθευση από τα κράτη μέλη της συμμόρφωσης των επιγραμμικών συστημάτων συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού πριν από οποιαδήποτε συλλογή δηλώσεων υποστήριξης.

(16)

Η Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα, που ενσωματώνει τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης.

(17)

Είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται εντός καθορισμένης προθεσμίας η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης για τις πρωτοβουλίες πολιτών. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών παραμένουν επίκαιρες και να λαμβάνεται παράλληλα υπόψη η πολυπλοκότητα της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης σε ολόκληρη την Ένωση, η εν λόγω προθεσμία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας.

(18)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, εφόσον μια πρωτοβουλία πολιτών έχει λάβει τις απαραίτητες δηλώσεις υποστήριξης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση και την πιστοποίηση των δηλώσεων υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν από υπογράφοντες που προέρχονται από το εν λόγω κράτος μέλος. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιορισμού του διοικητικού τους φόρτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή αίτησης πιστοποίησης, να διενεργήσουν τις εν λόγω επαληθεύσεις βάσει κατάλληλων ελέγχων, ενδεχομένως βασισμένων σε τυχαία δειγματοληψία, και να εκδώσουν έγγραφο που να πιστοποιεί τον αριθμό των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που έχουν λάβει.

(19)

Πριν υποβάλουν πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(20)

Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει μια πρωτοβουλία πολιτών και να εκθέτει χωριστά τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της. Θα πρέπει επίσης να εκθέτει τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ανταποκρινόμενη σε αυτήν, εντός τριών μηνών. Για να καταδεικνύει ότι εξετάζονται προσεκτικά τόσο μια πρωτοβουλία πολιτών που έχει την υποστήριξη τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου πολιτών της Ένωσης, όσο και η συνέχεια που μπορεί να δοθεί σε αυτήν, η Επιτροπή θα πρέπει να εξηγεί σαφώς, κατανοητώς και λεπτομερώς τους λόγους για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και θα πρέπει επίσης να δηλώνει τους λόγους για τους οποίους δεν προτίθεται να αναλάβει οποιαδήποτε δράση. Όταν η Επιτροπή δέχεται πρωτοβουλία πολιτών η οποία υποστηρίζεται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφόντων και πληροί τις άλλες απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να την παρουσιάσουν σε δημόσια ακρόαση σε επίπεδο Ένωσης.

(21)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εμπίπτει στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (4). Στο πλαίσιο αυτό, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ και να καθοριστεί το μέγιστο χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας πολιτών. Οι διοργανωτές, υπό την ιδιότητα των υπευθύνων της επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλει η οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως εκείνων που αφορούν τη νομιμότητα της επεξεργασίας, την ασφάλεια των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, την παροχή πληροφοριών και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την πρόσβασή τους στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν, καθώς και όσον αφορά την εξασφάλιση της διόρθωσης και απάλειψης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.

(22)

Οι διατάξεις του κεφαλαίου III της οδηγίας 95/46/ΕΚ περί ένδικων μέσων, ευθύνης και κυρώσεων εφαρμόζονται πλήρως όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων η οποία διενεργείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών θα πρέπει να υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για τις βλάβες που προκαλούν. Εξάλλου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι διοργανωτές να υπόκεινται σε κατάλληλες κυρώσεις για τυχόν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού.

(23)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5), εφαρμόζεται πλήρως στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(24)

Για την αντιμετώπιση μελλοντικών αναγκών προσαρμογής, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(25)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εγκριθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(26)

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στο άρθρο 8, κατά το οποίο κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

(27)

Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος εξέδωσε γνωμοδότηση (7),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών όπως προβλέπει το άρθρο 11 ΣΕΕ και το άρθρο 24 ΣΛΕΕ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1.

ως «πρωτοβουλία πολιτών» νοείται πρωτοβουλία η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με την οποία η Επιτροπή καλείται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλει οποιαδήποτε κατάλληλη πρόταση επί θεμάτων στα οποία οι πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Επιτροπής για την εφαρμογή των συνθηκών και την οποία υποστηρίζουν έγκυρα τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογράφοντες προερχόμενοι από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών·

2.

ως «υπογράφοντες» νοούνται οι πολίτες της Ένωσης οι οποίοι έχουν υποστηρίξει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών με τη συμπλήρωση εντύπου δήλωσης υποστήριξης της εν λόγω προωτοβουλίας·

3.

ως «διοργανωτές» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα τα οποία σχηματίζουν μια επιτροπή πολιτών υπεύθυνη για την κατάρτιση και υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις για τους διοργανωτές και για τους υπογράφοντες

1.   Οι διοργανωτές πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.   Οι διοργανωτές συγκροτούν επιτροπή πολιτών που αποτελείται από τουλάχιστον επτά πρόσωπα τα οποία είναι κάτοικοι τουλάχιστον επτά διαφορετικών κρατών μελών.

Οι διοργανωτές ορίζουν έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή («πρόσωπα επικοινωνίας»), οι οποίοι επέχουν ρόλο συνδέσμου ανάμεσα στην επιτροπή πολιτών και στα θεσμικά όργανα της Ένωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και στους οποίους δίδεται η εντολή να ομιλούν και να ενεργούν εξ ονόματος της επιτροπής πολιτών.

Διοργανωτές που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν υπολογίζονται όσον αφορά την επίτευξη του ελάχιστου αριθμού που απαιτείται για τον σχηματισμό επιτροπής πολιτών.

Για την καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 4, μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τα επτά μέλη της επιτροπής πολιτών που χρειάζονται για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παρούσας παραγράφου εξετάζονται από την Επιτροπή.

3.   Η Επιτροπή δύναται να ζητά από τους διοργανωτές να παρέχουν τις δέουσες αποδείξεις περί του ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2.

4.   Για να μπορούν να υποστηρίξουν προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι υπογράφοντες πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης και να βρίσκονται σε ηλικία που να τους παρέχει δικαίωμα ψήφου στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 4

Καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών

1.   Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης των δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών, οι διοργανωτές οφείλουν να καταχωρίσουν την πρωτοβουλία στην Επιτροπή, παρέχοντας τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το παράρτημα II, ιδίως σχετικά με το αντικείμενο και τους στόχους της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, σε επιγραμμικό μητρώο το οποίο διατίθεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από την Επιτροπή («μητρώο»).

Οι διοργανωτές παρέχουν, για το μητρώο και, όταν κρίνεται σκόπιμο, στον δικτυακό τόπο τους, τακτική ενημέρωση των πληροφοριών σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

Μετά την επικύρωση της καταχώρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι διοργανωτές μπορούν να καταθέσουν στο μητρώο το κείμενο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η μετάφραση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ένωσης αποτελεί ευθύνη των διοργανωτών.

Η Επιτροπή δημιουργεί σημείο επαφής για την παροχή πληροφοριών και συνδρομής.

2.   Εντός δύο μηνών από την παραλαβή των πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται το παράρτημα II, η Επιτροπή καταχωρίζει προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών με μοναδικό αριθμό μητρώου και αποστέλλει βεβαίωση της καταχώρισης στους διοργανωτές, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

έχει συσταθεί η επιτροπή πολιτών και έχουν ορισθεί τα πρόσωπα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2·

β)

η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν ευρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής να υποβάλλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης της Ένωσης για την εφαρμογή των συνθηκών·

γ)

η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαια ή κακόβουλη και

δ)

η προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών δεν αντίκειται προφανώς στις αξίες της Ένωσης όπως αυτές ορίζονται με το άρθρο 2 ΣΕΕ.

3.   Η Επιτροπή απορρίπτει την καταχώριση εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2.

Εφόσον αρνηθεί την καταχώριση προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, η Επιτροπή αναφέρει στους διοργανωτές τους λόγους της άρνησης, καθώς και όλα τα πιθανά ένδικα και εξώδικα μέσα που τίθενται στη διάθεσή τους.

4.   Προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί δημοσιεύεται στο μητρώο. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων τους από το μητρώο μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.

5.   Οιαδήποτε στιγμή πριν από την υποβολή δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 8, οι διοργανωτές μπορούν να αποσύρουν μια προταθείσα πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, εγγράφεται στο μητρώο σχετική ένδειξη.

Άρθρο 5

Διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης

1.   Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες σχετικά με προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 4.

Μόνον έντυπα που ακολουθούν τα υποδείγματα του παραρτήματος III και διατίθενται σε μία από τις γλωσσικές αποδόσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο για την εν λόγω προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης. Οι διοργανωτές συμπληρώνουν τα έντυπα όπως αναφέρεται στο παράρτημα III πριν ξεκινήσει η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες. Οι πληροφορίες που παρέχονται στα έντυπα αντιστοιχούν στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο.

2.   Οι διοργανωτές μπορούν να συγκεντρώσουν τις δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επιγραμμικά, εφαρμόζεται το άρθρο 6.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της οδηγίας 1999/93/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (8), αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις δηλώσεις υποστήριξης σε έντυπη μορφή.

3.   Οι υπογράφοντες πρέπει να συμπληρώνουν τα έντυπα των δηλώσεων υποστήριξης που θέτουν στη διάθεσή τους οι διοργανωτές. Αναφέρουν μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για τους σκοπούς επαλήθευσης από τα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στο παράρτημα III.

Οι υπογράφοντες μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών μόνο μία φορά.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή όποιες αλλαγές επιφέρουν στις πληροφορίες του παραρτήματος III. Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω αλλαγές, η Επιτροπή δύναται να θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 17 και υπό τους όρους των άρθρων 18 και 19, τροποποιήσεις του παραρτήματος III.

5.   Όλες οι δηλώσεις υποστήριξης συγκεντρώνονται μετά την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών και εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Στο τέλος της προθεσμίας αυτής, το μητρώο αναγράφει ότι η προθεσμία έληξε και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ότι δεν έχει συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός δηλώσεων υποστήριξης.

Άρθρο 6

Επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης

1.   Εφόσον η συγκέντρωση των δηλώσεων υποστήριξης γίνεται επιγραμμικά, τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στο έδαφος κράτους μέλους.

Το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης πιστοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 στο κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να αποθηκευθούν τα συλλεγόμενα μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δεδομένα. Οι διοργανωτές μπορούν να χρησιμοποιούν επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης για να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης σε περισσότερα ή και σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα υποδείγματα των εντύπων των δηλώσεων υποστήριξης μπορούν να προσαρμόζονται προς τον σκοπό της επιγραμμικής συγκέντρωσης.

2.   Οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης να είναι συμβατό με την παράγραφο 4.

Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης δηλώσεων υποστήριξης, οι διοργανωτές ζητούν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους να πιστοποιήσει ότι το επιγραμμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 4.

Οι διοργανωτές μπορούν να αρχίσουν να συγκεντρώνουν δηλώσεις υποστήριξης μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης μόνο αφού λάβουν το κατά την παράγραφο 3 πιστοποιητικό. Οι διοργανωτές δημοσιεύουν αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού στον ιστότοπο που χρησιμοποιείται για το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή καταρτίζει και στη συνέχεια διατηρεί λογισμικό ανοικτού πηγαίου κώδικα που ενσωματώνει τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης. Το λογισμικό τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων δωρεάν.

3.   Εφόσον το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης είναι συμβατό με την παράγραφο 4, η οικεία αρμόδια αρχή εκδίδει εντός μηνός πιστοποιητικό προς αυτόν τον σκοπό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IV.

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

4.   Τα επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης διαθέτουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ασφαλείας, καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να διασφαλίζουν ότι:

α)

μόνο φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν έντυπο δήλωσης υποστήριξης επιγραμμικά·

β)

τα δεδομένα που παρέχονται επιγραμμικά συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ούτε να χρησιμοποιηθούν για σκοπό άλλο πέραν της αναφερόμενης υποστήριξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών και να προστατεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση·

γ)

το σύστημα μπορεί να δημιουργεί δηλώσεις υποστήριξης σε μορφή σύμφωνη με τα υποδείγματα του παραρτήματος III, ώστε να επιτρέπει την επαλήθευση από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

5.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή θεσπίζει τεχνικές προδιαγραφές για την εφαρμογή της παραγράφου 4, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων ανά κράτος μέλος

1.   Οι υπογράφοντες πρωτοβουλία πολιτών προέρχονται από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών.

2.   Στο ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών, οι υπογράφοντες πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στον ελάχιστο αριθμό πολιτών που προβλέπεται, κατά τη στιγμή της καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, στο παράρτημα I. Αυτοί οι ελάχιστοι αριθμοί αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750.

3.   Η Επιτροπή, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 17 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18 και 19, εγκρίνει τις δέουσες αναπροσαρμογές του παραρτήματος I προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη οιαδήποτε τροποποίηση στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

4.   Θεωρείται ότι οι υπογράφοντες προέρχονται από το κράτος μέλος το οποίο είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της δήλωσης υποστήριξής τους σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 8

Επαλήθευση και πιστοποίηση από τα κράτη μέλη των δηλώσεων υποστήριξης

1.   Μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δηλώσεων υποστήριξης από τους υπογράφοντες σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7, οι διοργανωτές υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, προς επαλήθευση και πιστοποίηση στις οικείες αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 15. Για τον σκοπό αυτόν, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν το έντυπο του παραρτήματος V και διαχωρίζουν αυτές τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υποβληθεί εντύπως, εκείνες που έχουν υπογραφεί ηλεκτρονικά με τη βοήθεια προηγμένου συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής και εκείνες που έχουν συγκεντρωθεί μέσω επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης.

Οι διοργανωτές υποβάλλουν τις δηλώσεις υποστήριξης στο οικείο κράτος μέλος ως εξής:

α)

στο κράτος μέλος στο οποίο διαμένει ή του οποίου έχει την ιθαγένεια ο υπογράφων, όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα III μέρος Γ σημείο 1, ή

β)

στο κράτος μέλος που εξέδωσε τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης ή το προσωπικό έγγραφο αναγνώρισης που παρέχεται στη δήλωση υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Γ σημείο 2.

2.   Οι αρμόδιες αρχές, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την παραλαβή της αίτησης, επαληθεύουν τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν υποβληθεί βάσει κατάλληλων ελέγχων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Βάσει αυτού του ελέγχου παραδίδουν στους διοργανωτές πιστοποιητικό σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VI, στο οποίο πιστοποιείται ο αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Για τον σκοπό της επαλήθευσης των δηλώσεων υποστήριξης δεν απαιτείται επικύρωση της γνησιότητας των υπογραφών.

3.   Το πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εκδίδεται δωρεάν.

Άρθρο 9

Υποβολή πρωτοβουλίας πολιτών στην Επιτροπή

Μετά την παραλαβή των πιστοποιητικών που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 2 και εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις κατά τον παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές μπορούν να υποβάλουν την πρωτοβουλία πολιτών στην Επιτροπή, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τυχόν στήριξη και χρηματοδότηση της οποίας έτυχε η πρωτοβουλία. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στο μητρώο.

Το ποσόν της στήριξης και χρηματοδότησης από οποιαδήποτε πηγή πέρα από το οποίο απαιτείται η παροχή πληροφοριών είναι ίδιο με το προβλεπόμενο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (9).

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι διοργανωτές χρησιμοποιούν το έντυπο του παραρτήματος VII και υποβάλλουν το συμπληρωμένο έντυπο μαζί με αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Διαδικασία για την εξέταση πρωτοβουλίας πολιτών από την Επιτροπή

1.   Σε περίπτωση που η Επιτροπή λάβει πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 9:

α)

δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση την πρωτοβουλία πολιτών στο μητρώο·

β)

συναντά τους διοργανωτές σε κατάλληλο επίπεδο για να τους δώσει την ευκαιρία να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία πολιτών·

γ)

εντός τριών μηνών, εκθέτει σε ανακοίνωση τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τις ενδεχόμενες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και τους λόγους για τους οποίους θα προβεί ή δεν θα προβεί στις εν λόγω ενέργειες.

2.   Η ανακοίνωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) κοινοποιείται στους διοργανωτές, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, και δημοσιεύεται.

Άρθρο 11

Δημόσια ακρόαση

Όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) και εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχείο γ), δίδεται στους διοργανωτές η ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία πολιτών σε δημόσια ακρόαση. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διασφαλίζουν ότι αυτή η ακρόαση διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εάν κρίνεται σκόπιμο από κοινού με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν, και ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδο.

Άρθρο 12

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1.   Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους τηρούν την οδηγία 95/46/ΕΚ, καθώς και τις εθνικές διατάξεις που εκδόθηκαν μετά την ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο.

2.   Για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι διοργανωτές πρωτοβουλίας πολιτών και οι αρμόδιες αρχές που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 θεωρούνται οι υπεύθυνοι της επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

3.   Οι διοργανωτές μεριμνούν ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών να μη χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό πλην της υποστήριξής τους της εν λόγω πρωτοβουλίας και καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που έχουν λάβει σχετικά με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και κάθε αντίγραφό τους το αργότερο έναν μήνα από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9 ή 18 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ανάλογα με το ποια πράξη προηγείται χρονικά.

4.   Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών αποκλειστικά και μόνο για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 και καταστρέφει όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο έναν μήνα από την έκδοση του αναφερόμενου στο εν λόγω άρθρο πιστοποιητικού.

5.   Οι δηλώσεις υποστήριξης για δεδομένη πρωτοβουλία πολιτών και τα αντίγραφά τους μπορούν να διατηρούνται πέραν των χρονικών ορίων που τίθενται στις παραγράφους 3 και 4, εάν χρειάζεται για σκοπούς δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με προτεινόμενη πρωτοβουλία πολιτών. Οι διοργανωτές και η αρμόδια αρχή καταστρέφουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης και τα αντίγραφά τους το αργότερο μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των ανωτέρω διαδικασιών με τελική απόφαση.

6.   Οι διοργανωτές λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση, ιδίως αν η επεξεργασία περιλαμβάνει διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Άρθρο 13

Ευθύνη

Οι διοργανωτές υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο για όποιες βλάβες προξενούν κατά τη διοργάνωση πρωτοβουλίας πολιτών.

Άρθρο 14

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διοργανωτές να υπόκεινται σε κυρώσεις για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, και ιδίως για:

α)

ψευδείς δηλώσεις εκ μέρους των διοργανωτών·

β)

την απατηλή χρησιμοποίηση των δεδομένων.

2.   Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 οφείλουν να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 15

Αρμόδιες αρχές εντός των κρατών μελών

1.   Με σκοπό την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη ορίζουν αρμόδιες αρχές υπεύθυνες για την έκδοση του προβλεπόμενου πιστοποιητικού.

2.   Για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2, κάθε κράτος μέλος διορίζει μια αρμόδια αρχή υπεύθυνη για τον συντονισμό της διαδικασίας επαλήθευσης δηλώσεων υποστήριξης και για τη χορήγηση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών.

3.   Το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2012, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των αρμόδιων αρχών.

Άρθρο 16

Τροποποίηση των παραρτημάτων

Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει, διά πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 17 και με την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18 και 19, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού, εντός του πεδίου εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 16 ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον.

2.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.   Οι εξουσίες για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις των άρθρων 18 και 19.

Άρθρο 18

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.   Η κατά το άρθρο 16 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

2.   Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία προκειμένου να αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση καταβάλλει προσπάθεια να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις υπό εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης, καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

3.   Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία καθορίζεται. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

2.   Αν, κατά την εκπνοή της προθεσμίας της παραγράφου 1, δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο, αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία που προβλέπεται στις διατάξεις της.

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν αντιρρήσεις.

3.   Αν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Άρθρο 20

Επιτροπή

1.   Για τον σκοπό της εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 5, η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 21

Κοινοποίηση εθνικών διατάξεων

Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 22

Επανεξέταση

Έως την 1η Απριλίου 2015 και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 16 Φεβρουαρίου 2011.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

MARTONYI J.


(1)  ΕΕ C 44 της 11.2.2011, σ. 182.

(2)  ΕΕ C 267 της 1.10.2010, σ. 57.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2011.

(4)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(5)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ C 323 της 30.11.2010, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.

(9)  ΕΕ L 297 της 15.11.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

Βέλγιο

16 500

Βουλγαρία

12 750

Τσεχική Δημοκρατία

16 500

Δανία

9 750

Γερμανία

74 250

Εσθονία

4 500

Ιρλανδία

9 000

Ελλάδα

16 500

Ισπανία

37 500

Γαλλία

54 000

Ιταλία

54 000

Κύπρος

4 500

Λετονία

6 000

Λιθουανία

9 000

Λουξεμβούργο

4 500

Ουγγαρία

16 500

Μάλτα

3 750

Κάτω Χώρες

18 750

Αυστρία

12 750

Πολωνία

37 500

Πορτογαλία

16 500

Ρουμανία

24 750

Σλοβενία

5 250

Σλοβακία

9 750

Φινλανδία

9 750

Σουηδία

13 500

Ηνωμένο Βασίλειο

54 000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται με σκοπό την καταχώριση μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών στο επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής:

1.

Ο τίτλος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες.

2.

Το αντικείμενο, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 200 χαρακτήρες.

3.

Περιγραφή των στόχων της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών για την οποία καλείται να αναλάβει δράση η Επιτροπή, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 500 χαρακτήρες.

4.

Οι διατάξεις των συνθηκών που θεωρούνται από τους διοργανωτές σχετικές με την προτεινόμενη δράση.

5.

Τα πλήρη ονόματα, οι ταχυδρομικές διευθύνσεις, οι υπηκοότητες και οι ημερομηνίες γεννήσεως των επτά μελών της επιτροπής πολιτών, με ειδική αναφορά του εκπροσώπου και του αναπληρωτή, καθώς και των ηλεκτρονικών διευθύνσεών τους (1).

6.

Όλες οι πηγές στήριξης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών κατά τον χρόνο της καταχώρισης (1).

Οι διοργανωτές δύνανται να παραθέσουν σε παράρτημα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους και το πλαίσιο της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. Μπορούν επίσης, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν σχέδιο νομικής πράξης.


(1)  Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σε σχέση με τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Image

Image

Image

Image

ΜΕΡΟΣ Γ

1.

Κατάλογος κρατών μελών που δεν απαιτούν την παροχή προσωπικού αριθμού ταυτότητας/αριθμού προσωπικού εγγράφου ταυτότητας (έντυπο δήλωσης υποστήριξης — Μέρος Α):

Κράτος μέλος

Υπογράφοντες που υποβάλλουν το έντυπο δήλωσης υποστήριξης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος

Βέλγιο

διαμένοντες στο Βέλγιο

Βέλγοι πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές για τον τόπο διαμονής τους

Δανία

διαμένοντες στη Δανία

Δανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές τους για τον τόπο διαμονής τους

Γερμανία

διαμένοντες στη Γερμανία

Γερμανοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν εκτός της χώρας, εφόσον έχουν ενημερώσει τις εθνικές αρχές τους για τον τόπο διαμονής τους

Εσθονία

διαμένοντες στην Εσθονία

Εσθονοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας

Ιρλανδία

διαμένοντες στην Ιρλανδία

Κάτω Χώρες

διαμένοντες στις Κάτω Χώρες

Σλοβακία

διαμένοντες στη Σλοβακία

Σλοβάκοι πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας

Φινλανδία

διαμένοντες στη Φινλανδία

Φινλανδοί πολίτες διαμένοντες εκτός της χώρας

Ηνωμένο Βασίλειο

διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο

2.

Κατάλογος κρατών μελών που απαιτούν την παροχή προσωπικών αριθμών ταυτότητας/αριθμών προσωπικού εγγράφου ταυτότητας, όπως προσδιορίζεται κατωτέρω, στο έντυπο δήλωσης υποστήριξης — Μέρος Β:

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Единен граждански номер (προσωπικός αριθμός)

 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Občanský průkaz (δελτίο ταυτότητας)

Cestovní pas (διαβατήριο)

 

ΕΛΛΑΔΑ

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Διαβατήριο

Βεβαίωση εγγραφής πολιτών ΕΕ/Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη ΕΕ

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

Documento Nacional de Identidad (εθνικό δελτίο ταυτότητας)

Pasaporte (διαβατήριο)

 

ΓΑΛΛΙΑ

Passeport (διαβατήριο)

Carte nationale d'identité (εθνικό δελτίο ταυτότητας)

Titre de séjour (τίτλος διαμονής)

Permis de conduire (άδεια οδήγησης)

Autre (άλλα):

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (δελτίο ταυτότητας βουλευτή με φωτογραφία, εκδιδόμενο από τον πρόεδρο κοινοβουλευτικής συνέλευσης)

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (δελτίο ταυτότητας αιρετού αξιωματούχου τοπικής αυτοδιοίκησης με φωτογραφία, εκδιδόμενο από τον εκπρόσωπο του κράτους)

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (δελτίο ταυτότητας παλαιού πολεμιστή, καφέ ανοιχτή ή τρίχρωμη)

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (δελτίο ταυτότητας αναπήρου πολέμου ή ειρηνικής περιόδου με φωτογραφία)

Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie (δελτίο ταυτότητας δημόσιου υπαλλήλου με φωτογραφία)

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (δελτίο ταυτότητας ή δελτίο κυκλοφορίας με φωτογραφία, εκδιδόμενο από τις στρατιωτικές αρχές)

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État (άδεια κυνηγιού με φωτογραφία, εκδιδόμενη από τον εκπρόσωπο του κράτους)

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (βιβλιάριο κυκλοφορίας, εκδιδόμενο από τον νομάρχη κατ’ εφαρμογή του νόμου 69-3 της 3ης Ιανουαρίου 1969)

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale (απόδειξη παραλαβής χορηγούμενη σε αντάλλαγμα εγγράφων ταυτότητας κατακρατούμενων σε περίπτωση δικαστικού ελέγχου, κατ’ εφαρμογή του ένατου εδαφίου (7o) του άρθρου 138 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας)

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (βεβαίωση παραλαβής αίτησης εθνικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, εκδοθείσα πριν από τρεις το πολύ μήνες από δημοτική αρχή και περιέχουσα φωτογραφία ταυτότητας του αιτούντος θεωρημένη με σφραγίδα του δήμου)

 

ΙΤΑΛΙΑ

Passaporto (διαβατήριο), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη της εκδούσας αρχής

Carta d’identità (δελτίο ταυτότητας), με συμπεριλαμβανόμενη την ένδειξη της εκδούσας αρχής

 

ΚΥΠΡΟΣ

Δελτίο Ταυτότητας (ημεδαπού ή μόνιμου κατοίκου)

Διαβατήριο

 

ΛΕΤΟΝΙΑ

Personas kods (ΕΚΑΜ)

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Asmens kodas (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (ο εθνικός αριθμός μητρώου που αναγράφεται στο βιβλιάριο κοινωνικών ασφαλίσεων)

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Szémelyazonosító igazolvány (δελτίο ταυτότητας)

Útlevél (διαβατήριο)

Személyi azonosító szám (személyi szám) (προσωπικός αριθμός μητρώου)

 

ΜΑΛΤΑ

Karta tal-Identità (δελτίο ταυτότητας)

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

Reisepass (διαβατήριο)

Personalausweis (δελτίο ταυτότητας)

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

Numer ewidencyjny PESEL (αριθμός μητρώου PESEL)

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Bilhete de identidaded (δελτίο ταυτότητας)

Passaporte (διαβατήριο)

Cartão de Cidadão (δελτίο πολίτη)

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

carte de identitate (δελτίο ταυτότητας)

pasaport (διαβατήριο)

certificat de înregistrare (πιστοποιητικό εγγραφής)

cartea de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (άδεια μόνιμης διαμονής πολίτη ΕΕ)

Cod Numeric Personal (προσωπικός αριθμός μητρώου)

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Osebna izkaznica (δελτίο ταυτότητας)

Potni list (διαβατήριο)

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

Personnummer (ΕΚΑΜ) στο δελτίο ταυτότητας

Personnummer (ΕΚΑΜ) στο διαβατήριο


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 211/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 16ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

… (όνομα της αρμόδιας αρχής) της/του … (όνομα κράτους μέλους) με την παρούσα βεβαιώνει ότι το επιγραμμικό σύστημα συγκέντρωσης … (διεύθυνση ιστοτόπου) που χρησιμοποιείται για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης για … (τίτλος προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών) πληροί τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011.

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1.

Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας:

2.

Τίτλος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών:

3.

Αριθμός μητρώου της Επιτροπής:

4.

Ημερομηνία καταχώρισης:

5.

Αριθμός υπογραφόντων προερχόμενων από (όνομα κράτους μέλους):

6.

Παραρτήματα:

(Επισυνάψτε όλες τις δηλώσεις υποστήριξης από υπογράφοντες προς επαλήθευση από το οικείο κράτος μέλος.

Επισυνάψτε, κατά περίπτωση, τα σχετικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών)

7.

Ημερομηνία και υπογραφή των προσώπων επικοινωνίας:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΥΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ … (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ)

… (όνομα της αρμόδιας αρχής) της/του … (ονομασία κράτους μέλους), μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων επαληθεύσεων που ορίζει το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, διά της παρούσης πιστοποιεί ότι … δηλώσεις υποστήριξης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών με αριθμό μητρώου … είναι έγκυρες σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Ημερομηνία, υπογραφή και επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Τίτλος της πρωτοβουλίας πολιτών:

2.

Αριθμός μητρώου της Επιτροπής:

3.

Ημερομηνία καταχώρισης:

4.

Αριθμός των έγκυρων δηλώσεων υποστήριξης που ελήφθησαν (πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε ένα εκατομμύριο):

5.

Αριθμός υπογραφόντων που πιστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Αριθμός υπογραφόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός υπογραφόντων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας (1).

7.

Δηλώστε όλες τις πηγές υποστήριξης και χρηματοδότησης που έλαβε η πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της χρηματοδοτικής υποστήριξης κατά τον χρόνο της υποβολής (1):

8.

Δηλώνουμε ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν έντυπο είναι ορθές.

Ημερομηνία και υπογραφή των προσώπων επικοινωνίας:

9.

Παραρτήματα:

(Περιλάβετε όλα τα πιστοποιητικά)


(1)  Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται σχετικά με το ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται από την Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας των πολιτών. Μόνο τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα τίθενται στη διάθεση του κοινού μέσω του επιγραμμικού μητρώου της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση και να ζητούν τη διόρθωση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.


Top