EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:325:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 325, 12. december 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 325
46. årgang
12. december 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2161/2003 af 11. december 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2162/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse for produktionsåret 2003/04 af den endelige støtte for visse bælgplanter 18
Kommissionens forordning (EF) nr. 2163/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2164/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2165/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 16. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2003 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2166/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 2167/2003 af 11. december 2003 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1814/2003 omhandlede licitation 30
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF 31
*Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktive stoffer (1) 41

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/861/EC
*Rådets beslutning af 8. december 2003 om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter 44
2003/862/EC
*Rådets beslutning af 8. december 2003 om udvidelse af virkningerne af beslutning 2003/861 om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter til også at omfatte de medlemsstater, der ikke har indført euroen som fælles valuta 45
Kommissionen
2003/863/EC
*Kommissionens beslutning af 2. december 2003 om sundhedscertifikater for import af animalske produkter fra USA (meddelt under nummer K(2003) 4444) (1) 46
2003/864/EC
*Kommissionens beslutning af 5. december 2003 om særlig finansiel støtte fra Fællesskabet i forbindelse med programmet for overvågning af Campylobacter i slagtekyllinger, fremlagt af Sverige, for 2004 (meddelt under nummer K(2003) 4532) 59
2003/865/EC
*Kommissionens beslutning af 11. december 2003 om ordningen for sammenlignende EF-prøver på og -analyser af formeringsmateriale af Pelargonium l'Hérit. og Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch og Rosa L. efter Rådets direktiv 98/56/EF (meddelt under nummer K(2003) 4626) 62
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top