EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:325:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 325, 12. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 325
46. vuosikerta
12. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2160/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 1
Komission asetus (EY) N:o 2161/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16
*Komission asetus (EY) N:o 2162/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, palkoviljoista markkinointivuonna 2003/2004 maksettavasta lopullisesta tuesta 18
Komission asetus (EY) N:o 2163/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 19
Komission asetus (EY) N:o 2164/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 21
Komission asetus (EY) N:o 2165/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 16. osittaista tarjouskilpailua varten 23
Komission asetus (EY) N:o 2166/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 2167/2003, annettu 11 päivänä joulukuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1814/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 30
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/99/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta 31
*Komission direktiivi 2003/119/EY, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta mesosulfuronin, propoksikarbatsonin ja tsoksamidin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina (1) 41

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/861/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä 44
2003/862/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, väärennettyjen eurometallirahojen analysoinnista ja niihin liittyvästä yhteistyöstä tehdyn neuvoston päätöksen 2003/861/EY vaikutusten laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltioita, jotka eivät ole ottaneet euroa yhtenäisvaluutakseen 45
Komissio
2003/863/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 2003, Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4444) (1) 46
2003/864/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Ruotsin esittämää broilereissa esiintyvän kampylobakteerin valvontaohjelmaa varten vuodeksi 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4532) 59
2003/865/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2003, koristekasvien Pelargonium l'Hérit. ja Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ja Rosa L. lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4626) 62
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top