EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1994:148:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 148, 30. maj 1994


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-7001

C 148
37. årgang
30. maj 1994Dansk udgave

 

Meddelelser og oplysninger

  

Informationsnummer

Indhold

Side

 
  

Meddelelser

 

......

 
  

II Forberedende retsakter

 
  

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

  

Forsamling af marts 1994

94/C 148/01

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om standarder for transmission af tv-signaler (og om ophævelse af direktiv 92/38/EØF)

1

94/C 148/02

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 90/685/EØF om iværksættelse af et handlingsprogram til fremme af udviklingen af den europæiske audiovisuelle industri (MEDIA) (1991-1995)

3

94/C 148/03

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om et handlingsprogram for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab

5

94/C 148/04

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af tredje fase af "Ungdom for Europa" - programmet til fremme af ungdomsudvekslinger og aktiviteter på ungdomsområdet i Fællesskabet

9

94/C 148/05

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om mulige udviklinger i jordudtagningspolitikken (Kommissionens overvejelser)

12

94/C 148/06

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om betingelser og bestemmelser for godkendelse af visse foderstofvirksomheder og om ændring af direktiv 70/524/EØF og 74/63/EØF

21

94/C 148/07

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet

23

94/C 148/08

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

24

94/C 148/09

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om kommissionens forslag til Rådets direktiv om genstande af ædle metaller

28

94/C 148/10

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag til Grønbog om Europæisk Socialpolitik Unionens valgmuligheder - Meddelelse fra P. Flynn

35

94/C 148/11

UDTALELSE FRA DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om Kommissionens forslag om fastsættelse af priser for landbrugsprodukter og dertil knyttede foranstaltninger (1994/1995)

49
DA


Top