EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:228:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 228, 31. juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 228

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
31. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko

1

 

*

Meddelelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Unionen Comorerne om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

1

 

*

Meddelelse om datoen for ikrafttrædelsen af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne

1

 

*

Meddelelse om den midlertidige anvendelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 827/2014 af 23. juli 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse af euroen i Litauen

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014 af 30. juli 2014 om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer ( 1 )

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 830/2014 af 30. juli 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1890/2005, Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 2/2012 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2013 for så vidt angår varedækningen for de gældende antidumpingforanstaltninger vedrørende skruer, bolte, møtrikker og lignende varer af rustfrit stål og for så vidt angår anmodninger om fornyede undersøgelser (ny eksportør) samt om mulighed for godtgørelse af eller fritagelse for told i visse tilfælde

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 831/2014 af 30. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 832/2014 af 30. juli 2014 om fastsættelse af tildelingskoefficienten for ansøgninger om importlicens indgivet under de toldkontingenter, der ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 416/2014 blev åbnet for visse kornarter med oprindelse i Ukraine

27

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/509/EU

 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 2014 om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

29

 

 

2014/510/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. juli 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/88/EU om midlertidig suspension af importen fra Bangladesh af fødevarer, der indeholder eller består af betelblade (blade af Piper betle), for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2014) 5327)  ( 1 )

33

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top