EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:116:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 116, 04. maj 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 116

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
4. maj 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 490/2007 af 3. maj 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 491/2007 af 3. maj 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1947/2005 for så vidt angår meddelelse af oplysninger om frø

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 492/2007 af 3. maj 2007 om 75. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001

5

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2007/275/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (meddelt under nummer K(2007) 1547)  (1)

9

 

 

2007/276/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. april 2007 om ændring af beslutning 2001/881/EF og 2002/459/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder (meddelt under nummer K(2007) 1681)  (1)

34

 

 

2007/277/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 20. april 2007 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af pyroxsulam i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (meddelt under nummer K(2007) 1698)  (1)

59

 

 

2007/278/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 23. april 2007 om fastsættelse for produktionsåret 2007/08 af beløbene for den diversificeringsstøtte og supplerende diversificeringsstøtte, der ydes i henhold til den midlertidige ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (meddelt under nummer K(2007) 1717)  (1)

62

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2007/279/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. april 2007 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende databeskyttelse i Den Europæiske Centralbank (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top