EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:116:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 116, 2007. gada 04. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 116

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

50. sējums
2007. gada 4. maijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 490/2007 (2007. gada 3. maijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 491/2007 (2007. gada 3. maijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1947/2005 attiecībā uz datu paziņošanu par sēklām

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 492/2007 (2007. gada 3. maijs), ar kuru 75. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar ko nosaka konkrētus, īpašus, ierobežojošus, pret noteiktām personām un organizācijām, kuras saistītas ar Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida tīklu un Taliban, vērstus pasākumus un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001

5

 

 

II   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2007/275/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 17. aprīlis) par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1547)  (1)

9

 

 

2007/276/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 19. aprīlis), ar ko groza Lēmumu 2001/881/EK un Lēmumu 2002/459/EK attiecībā uz robežkontroles punktu sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1681)  (1)

34

 

 

2007/277/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 20. aprīlis), ar ko principā atzīst tās dokumentācijas pilnīgumu, kas iesniegta sīkākai izskatīšanai saistībā ar iespējamo piroksulāma iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1698)  (1)

59

 

 

2007/278/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2007. gada 23. aprīlis), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka piešķiramā dažādošanas atbalsta un papildu dažādošanas atbalsta summas saskaņā ar Kopienas pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai (izziņots ar dokumenta numuru K(2007) 1717)  (1)

62

 

 

Eiropas Centrālā banka

 

 

2007/279/EK

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2007. gada 17. aprīlis), ar ko pieņem datu aizsardzības Eiropas Centrālajā bankā īstenošanas noteikumus (ECB/2007/1)

64

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top