EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:116:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 116, 04 май 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 116

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
4 май 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 490/2007 на Комисията от 3 май 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 491/2007 на Комисията oт 3 май 2007 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EO) № 1947/2005 на Съвета по отношение на предаването на информация относно семена

3

 

*

Регламент (ЕО) № 492/2007 на Комисията от 3 май 2007 година за изменение за 75-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета

5

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/275/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 април 2007 година относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1547)  (1)

9

 

 

2007/276/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 април 2007 година за изменение на решения 2001/881/ЕО и 2002/459/ЕО по отношение на списъка на граничните инспекционни пунктове (нотифицирано под номер C(2007) 1681)  (1)

34

 

 

2007/277/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 20 април 2007 година за признаване по принцип на пълнотата на досието, представено за подробна проверка с оглед на възможното включване на пироксулам в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1698)  (1)

59

 

 

2007/278/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 април 2007 година за определяне за пазарната 2007/2008 година на размера на помощта за диверсификация и на допълнителната помощ за диверсификация, които ще бъдат отпускани в рамките на временната схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността (нотифицирано под номер C(2007) 1717)  (1)

62

 

 

Европейска централна банка

 

 

2007/279/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 17 април 2007 година за приемане на правила за прилагане на защита на данните в Европейската централна банка (ЕЦБ/2007/1)

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top