EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:139:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 139, 29. maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 139
45. årgang
29. maj 2002
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdRetsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
*Rådets fælles holdning af 27. maj 2002 vedrørende Nigeria og ophævelse af fælles holdning 2001/373/FUSP 1
*Rådets fælles holdning af 27. maj 2002 om restriktive foranstaltninger over for Usama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og om ophævelse af fælles holdning 96/746/FUSP, 1999/727/FUSP, 2001/154/FUSP og 2001/771/FUSP 4
*Rådets fælles aktion af 27. maj 2002 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Afghanistan 6
I Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 880/2002 af 27. maj 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse 7
*Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan 9
Kommissionens forordning (EF) nr. 882/2002 af 28. maj 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2441/2001 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af rug fra høstår 2001, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse, til destinationszone VII 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 883/2002 af 28. maj 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 668/2001 og om forhøjelse til 2500093 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse 24
Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2002 af 28. maj 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1500/2001 og om forhøjelse til 129995 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det finske interventionsorgans besiddelse 26
Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2002 af 28. maj 2002 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 28
*Kommissionens forordning (EF) nr. 886/2002 af 27. maj 2002 om fravigelse og ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 887/2002 af 28. maj 2002 om tildeling af eksportlicenser for visse mejeriprodukter, der skal eksporteres til Den Dominikanske Republik som del af det kontingent, der omhandles i artikel 20a i forordning (EF) nr. 174/1999 37

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2002/404/EC
*Kommissionens beslutning af 24. maj 2002 om langsigtet national støtte til landbrug i Finlands nordlige områder (meddelt under nummer K(2002) 1903) 38

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2002/380/EF af 22. maj 2002 og godtagelse og tilbagetrækning af tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende importen af flade paller af træ med oprindelse i Republikken Polen (EFT L 135 af 23.5.2002) 47
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top