EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:139:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 139, 29 maj 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 139
45 årgången
29 maj 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningRättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 maj 2002 om Nigeria och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2001/373/GUSP 1
*Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 maj 2002 om restriktiva åtgärder mot Usama bin Ladin, medlemmar av al Qaida-organisationen, talibanerna och andra personer, grupper, företag och enheter associerade med dem och om upphävande av de gemensamma ståndpunkterna 96/746/GUSP, 1999/727/GUSP, 2001/154/GUSP och 2001/771/GUSP 4
*Rådets gemensamma åtgärd av den 27 maj 2002 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan 6
I Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 880/2002 av den 27 maj 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden 7
*Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan 9
Kommissionens förordning (EG) nr 882/2002 av den 28 maj 2002 om ändring av förordning (EG) nr 2441/2001 om inledandet av en stående anbudsinfordran för råg från skördar 2001 som innehas av det tyska interventionsorganet för export till zon VII 23
Kommissionens förordning (EG) nr 883/2002 av den 28 maj 2002 om ändring av förordning (EG) nr 668/2001 och om höjning till 2500093 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet 24
Kommissionens förordning (EG) nr 884/2002 av den 28 maj 2002 om ändring av förordning (EG) nr 1500/2001 och om höjning till 129995 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det finska interventionsorganet 26
Kommissionens förordning (EG) nr 885/2002 av den 28 maj 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 28
*Kommissionens förordning (EG) nr 886/2002 av den 27 maj 2002 om undantag från förordning (EG) nr 2535/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter, och om ändring av den förordningen 30
Kommissionens förordning (EG) nr 887/2002 av den 28 maj 2002 om tilldelning av exportlicenser för vissa mjölkprodukter, som skall exporteras till Dominikanska Republiken inom den kvot som anges i artikel 20a i förordning (EG) nr 174/1999 37

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/404/EC
*Kommissionens beslut av den 24 maj 2002 om systemet för långsiktigt statligt stöd till jordbruket i de nordliga områdena i Finland [delgivet med nr K(2002) 1903] 38

Rättelser
Rättelse till kommissionens beslut 2002/380/EG av den 22 maj 2002 om godtagande av, och återkallande av godtagandet av, åtaganden i samband med antidumpningsförfarandet beträffande import av flata lastpallar av trä med ursprung i Republiken Polen (EGT L 135 av den 23.5.2002) 47
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top