EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:139:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 139, 29 mei 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 139
45e jaargang
29 mei 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudBesluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 mei 2002 betreffende Nigeria en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/373/GBVB 1
*Gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 27 mei 2002 betreffende beperkende maatregelen tegen Osama bin Laden, de leden van de Al-Qa'ida-organisatie, de Taliban en andere daarmee verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, en tot intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 96/746/GBVB, 1999/727/GBVB, 2001/154/GBVB en 2001/771/GBVB 4
*Gemeenschappelijk optreden van de Raad van 27 mei 2002 tot verlenging van het mandaat van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie in Afghanistan 6
I Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 880/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik 7
*Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan 9
Verordening (EG) nr. 882/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2441/2001 inzake de opening van een permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van rogge van de oogst 2001 die in het bezit is van het Duitse interventiebureau, naar zone VII 23
Verordening (EG) nr. 883/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 2500093 ton te verhogen 24
Verordening (EG) nr. 884/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1500/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Finse interventievoorraden betrekking heeft, tot 129995 ton te verhogen 26
Verordening (EG) nr. 885/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 28
*Verordening (EG) nr. 886/2002 van de Commissie van 27 mei 2002 houdende afwijking en wijziging van Verordening (EG) nr. 2535/2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten 30
Verordening (EG) nr. 887/2002 van de Commissie van 28 mei 2002 houdende toewijzing van uitvoercertificaten voor uitvoer van bepaalde zuivelproducten naar de Dominicaanse Republiek in het kader van het in artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 bedoelde contingent 37

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/404/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 mei 2002 inzake de regeling voor de verlening van nationale steun op lange termijn aan de landbouw in de noordelijke gebieden van Finland (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1903) 38

Rectificaties
Rectificatie op Besluit 2002/380/EG van de Commissie van 22 mei 2002 tot aanvaarding en intrekking van verbintenissen in verband met de antidumpnngsprocedure ten aanzien van de invoer van bepaalde vlakke houten laadborden van oorsprong uit de Republiek Polen (PB L 135 van 23.5.2002) 47
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top