EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:043:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 43, 14. februar 1997


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 43
40. årgang
14. februar 1997Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser

1

 

*

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN AD ARTIKEL 2

7

 

*

Kommissionens Forordning (EF) nr. 259/97 af 13. februar 1997 om ophævelse af forordning (EF) nr. 1482/95 om fastsættelse af de omregningskurser, der skal anvendes i en overgangsperiode i forbindelse med den fælles toldtarif for landbrugsprodukter og visse varer, der er fremstillet ved forarbejdning af disse produkter

8

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 260/97 af 13. februar 1997 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af enkeltblomstrede nelliker (standard) med oprindelse i Israel

9

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 261/97 af 13. februar 1997 om genindførelse af præferencetolden ved indførsel af mangeblomstrede nelliker (spray) med oprindelse i Israel

11

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 262/97 af 13. februar 1997 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 263/97 af 13. februar 1997 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter

15

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 264/97 af 13. februar 1997 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

17

  

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 265/97 af 13. februar 1997 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

19

 

*

Europa-Parlamentets OG Rådets Direktiv 97/4/EF af 27. januar 1997 om ændring af direktiv 79/112/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler

21

 

*

KOMMISSIONENS ERKLÆRING

24

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/5/EF af 27. januar 1997 om grænseoverskridende pengeoverførsler

25

 

*

FÆLLES ERKLÆRING - EUROPA_+PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

31

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

97/117/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 3/96 truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles Forsendelse« af 5. december 1996 om ændring af artikel 50 i tillæg II til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

32

  

97/118/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 4/96 truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles Forsendelse« af 5. december 1996 om ændring af tillæg I, II og III til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure

33

  

97/119/EF:

 
 

*

Afgørelse nr. 5/96 truffet af Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles Forsendelse« af 5. december 1996 vedrørende forlængelse af forbud mod anvendelse af samlet kaution, fastsat ved afgørelse nr. 1/96 og 2/96 fra Den Blandede Kommission EF-EFTA - »Fælles forsendelse«

44
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top