EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1997:043:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 43, 14. helmikuuta 1997


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 43
40. vuosikerta
14. helmikuuta 1997Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista

1

 

*

KOMISSION JULKILAUSUMA - 2 ARTIKLA

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 259/97, annettu 13 päivänä helmikuuta 1997, maatalousalojen tuotteiden ja kyseisistä tuotteista jalostuksessa saatujen tiettyjen tavaroiden osalta yhteisessä tullitariffissa väliaikaisesti sovellettavista muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 1482/95 kumoamisesta

8

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 260/97, annettu 13 päivänä helmikuuta 1997, Israelista peräisin olevien yksikukkaisten (vakiotyyppisten) neilikoiden tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta

9

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 261/97, annettu 13 päivänä helmikuuta 1997, Israelista peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta

11

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 262/97, annettu 13 päivänä helmikuuta 1997, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 263/97, annettu 13 päivänä helmikuuta 1997, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta

15

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 264/97, annettu 13 päivänä helmikuuta 1997, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

17

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 265/97, annettu 13 päivänä helmikuuta 1997, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

19

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/4/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, kuluttajalle myytäviksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiiviin 79/112/ETY muuttamisesta

21

 

*

KOMISSION JULKILAUSUMA

24

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/5/ETY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, rajojen yli suoritettavista tilisiirroista

25

 

*

EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION YHTEINEN JULISTUS

31

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Komissio

  

97/117/EY:

 
 

*

Yhteistä passitusta käsittelevän EY-EFTA-sekakomitean päätös N:o 3/96, tehty 5 päivänä joulukuuta 1996, yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen liitteessä II olevan 50 artiklan muuttamisesta

32

  

97/118/EY:

 
 

*

Yhteistä passitusta käsittelevän EY-EFTA-sekakomitean päätös N:o 4/96, tehty 5 päivänä joulukuuta 1996, yhteisestä passitusmenettelystä 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen I, II ja III liitteiden muuttamisesta

33

  

97/119/EY:

 
 

*

Yhteistä passitusta käsittelevän EY-EFTA-sekakomitean päätös N:o 5/96, tehty 5 päivänä joulukuuta 1996, koskien EY-EFTA-sekakomitean päätöksillä N:o 1/96 ja 2/96 tehtyjen yleisvakuuden käyttöä koskevien kieltojen uudistamista

44
FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top