EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1374

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/1374 af 25. juli 2017 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

OJ L 194, 26.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1374/oj

26.7.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1374

af 25. juli 2017

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR—

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1 og 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 17. marts 2014 forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Rådet har gennemgået en individuel opførelse på listen i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014. Oplysningerne om denne person bør ændres.

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juli 2017.

På Rådets vegne

M. MAASIKAS

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

I bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014, i afsnittet »Personer«, affattes nr. 92 således:

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Opført på listen den

»92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Fødselsdato: 15.12.1951

Fødested: Leningrad (Sankt Petersborg)

Arkady Rotenberg er en fremtrædende russisk forretningsmand, der har tætte personlige forbindelser til præsident Putin. Siden marts 2014 har Rotenberg eller dennes virksomheder modtaget offentlige kontrakter på over 7 mia. dollar. I 2015 førte Rotenberg den årlige liste over offentlige kontrakter med hensyn til værdi efter at være blevet tildelt kontrakter til en værdi af 555 mia. rubler fra den russiske regering. Mange af disse kontrakter blev tildelt uden formelle konkurrenceprocesser. Den 30. januar 2015 underskrev premierminister Dmity Medvedev et dekret, der tildelte Rotenbergs virksomhed Stroygazmontazh en offentlig kontrakt om bygningen af Kertjbroen fra Rusland til den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim. Gennem disse kontrakter har han draget økonomisk fordel af russiske beslutningstagere, der er ansvarlige for annekteringen af Krim eller destabiliseringen af det østlige Ukraine.

Han er ejer af selskabet Stroygazmontazh, der har fået tildelt en statskontrakt om bygningen af Kertjbroen fra Rusland til den ulovligt annekterede Autonome Republik Krim og således konsoliderer Krims integration i Den Russiske Føderation, hvilket er med til at underminere Ukraines territoriale integritet yderligere. På samme måde fik Stroygazmontazh i januar 2017 tildelt en offentlig kontrakt til en værdi af 17 mia. rubler om bygning af en jernbanelinje på Kertjbroen, hvilket igen underminerer Ukraines territoriale integritet yderligere.

Han er formand for bestyrelsen for forlaget Prosvescheniye, der navnlig har gennemført projektet »Til Ruslands børn: Adresse — Krim«, en reklamekampagne, der havde til formål at overbevise børn på Krim om, at de nu er russiske borgere, der bor i Rusland, og derved støtter den russiske regerings politik om at integrere Krim i Rusland.

30.7.2014«


Top