EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:194:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 194, 26 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 194

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

60 årgången
26 juli 2017


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2017/1374 av den 25 juli 2017 om genomförande av förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1375 av den 25 juli 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1191/2014 om fastställande av formatet och metoden för inlämning av den rapport som avses i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser

4

 

*

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2017/1376 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av warfarin som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1377 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av klorofacinon som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1378 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av kumatetralyl som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

21

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1379 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av difenakum som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

27

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1380 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av bromadiolon som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1381 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av brodifakum som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1382 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av difetialon som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1383 av den 25 juli 2017 om förnyelse av godkännandet av flokumafen som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 14 ( 1 )

51

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1384 av den 25 juli 2017 om utfärdande av importlicenser för ris inom ramen för de tullkvoter som öppnats för delperioden juli 2017 genom genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011

57

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1385 av den 25 juli 2017 om ändring av beslut (Gusp) 2015/778 om Europeiska unionens militära insats i södra centrala Medelhavsområdet (Insatsen Eunavfor MED Sophia)

61

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2017/1386 av den 25 juli 2017 om ändring av beslut 2014/145/Gusp om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

63

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1387 av den 24 juli 2017 om tillstånd för utsläppande på marknaden av ett enzympreparat av prolyloligopeptidas framställt med en genetiskt modifierad stam av Aspergillus niger som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 [delgivet med nr C(2017) 4975]

65

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top