Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0745

2014/745/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. marts 2014 om ændring af beslutning 98/536/EF for så vidt angår listen over nationale referencelaboratorier (meddelt under nummer C(2014) 1920)

OJ L 308, 29.10.2014, p. 104–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/745/oj

29.10.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 308/104


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 28. marts 2014

om ændring af beslutning 98/536/EF for så vidt angår listen over nationale referencelaboratorier

(meddelt under nummer C(2014) 1920)

(2014/745/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til direktivet omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer.

(2)

I henhold til artikel 14, stk. 1, i direktiv 96/23/EF skal hver medlemsstat udpege mindst ét nationalt referencelaboratorium, som skal være ansvarligt for bestemte opgaver, som er fastlagt i nævnte direktiv. I samme artikel bestemmes det også, at Kommissionen skal udarbejde en liste over disse udpegede laboratorier.

(3)

Listen over nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer findes i øjeblikket i bilaget til Kommissionens beslutning 98/536/EF (2).

(4)

Nogle medlemsstater har udpeget yderligere nationale referencelaboratorier eller har udskiftet de udpegede laboratorier med andre laboratorier. Desuden er kontaktoplysningerne og de grupper af restkoncentrationer, der overvåges af bestemte laboratorier, der i øjeblikket er anført i bilaget til beslutning 98/536/EF, blevet ændret. Af hensyn til EU-rettens klarhed og konsekvens bør listen over nationale referencelaboratorier i bilaget til nævnte beslutning derfor ajourføres.

(5)

Beslutning 98/536/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 98/536/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. marts 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  Kommissionens beslutning 98/536/EF af 3. september 1998 om fastsættelse af listen over nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer (EFT L 251 af 11.9.1998, s. 39).


BILAG

»BILAG

NATIONALE REFERENCELABORATORIER

Medlemsstat

Referencelaboratorier

Gruppe af restkoncentrationer

Belgien

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f og B3e

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la Santé Publique

Rue J. Wytsman/J. Wytsmanstraat 14

1050 Brussel/Bruxelles

B2c, B3a (organiske klorerede pesticider), B3b

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

B3a (NDL-PCB)

Centre of Analytical Research and Technology (CART), Université de Liège

Allee de la Chimie 3, B6C (Sart-Tilman)

4000 Liège

Federaal Laboratorium voor de Veiligheid van de Voedselketen — FLVVT/Laboratoire fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — FLVVT

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3a (dioxiner og DL-PCB)

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgarien

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. »Искърско шосе« 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e, B3f

Tjekkiet

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

CZ-621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

CZ-165 03 Praha

B3a, B3b

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

CZ-767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

CZ-586 05 Jihlava

B1, B2 (undtagen B2d), B3d, B3e

Danmark

DTU Fødevareinstituttet

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Kemiske metoder for gruppe A1, A2, A3, A4, A5, A6

Fødevarestyrelsen

Afdelingen for restkoncentrationer

Søndervang 4

DK-4100 Ringsted

Kemiske metoder for gruppe B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f

DTU Fødevareinstituttet

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

B3

Tyskland

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 110260

10832 Berlin

Alle grupper

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

Tartu 51006

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c, B3e

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

Tartu 50303

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

Harjumaa 75501

B3d

Irland

State Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A1, A3, A4, A6 (nitromidazoler og chlorpromazin), B2b (kun nitromidazoler), B2d, B2e, B2f (corticosteroider), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

A2, A5, A6 (undtagen chlorpromazin, nitrofuraner og nitromidazoler), B1, B2f (kun carbadox), B3c

Teagasc Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofuraner), B2a (anthelmintika undtagen emamectin), B2b (coccidiosemidler), B2c

Marine Institute

Rinville,

Oranmore

Galway

B2a, (emamectin), B2f (teflubenzuron og diflubenzuron), B3e (kun MG og LMG)

Pesticide Control Laboratory

Young's Cross

Celbridge

Co Kildare

B3a (organiske klorerede pesticider og 7 PCB'er), B3b, B3f

Grækenland

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6, (dapson), B2f, (carbadox, olaquindox), B3a

Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Food Hygiene of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6, (chlorpromazin, nitromidazoler), B1 (undtagen honning), B2a, B2b, B2d, B2e, B3b, B3c, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (chloramphenicol og nitrofuraner), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 i honning

Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής των Ζώων

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

B3d

Spanien

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphenicol, nitrofuraner og dapson), B1, B2f (corticosteroider, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitromidazoler), B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (undtagen corticosteroider, carbadox og olaquindox), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)

Carretera de La Coruña, km 10,700

28023 Madrid

B3c, B3f

Frankrig

LABERCA — ONIRIS

Atlanpôle — Site de la Chantrerie — BP 50707

44307 NANTES Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoider), B3a (PCB), B3f

ANSES — Laboratoire de Fougères

La Haute Marche — Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (undtagen glucocorticoider), B3e

ANSES — Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23, avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (undtagen PCB'er), B3b, B3c, B3d

Kroatien

Hrvatski veterinarski institut, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Croatian veterinary institute, Savska cesta 143, 10000 Zagreb, Republic of Croatia

Alle grupper

Italien

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (undtagen dioxiner og PCB'er), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise »G. Caporale«

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB'er, dioxiner og DL-PCB'er)

Cypern

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Alle grupper

Letland

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts »BIOR«

Lejupes iela 3

LV-1076 Rīga

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment »BIOR«, Lejupes Street 3, LV-1076 Riga)

Alle grupper (undtagen B3d akvakultur)

Litauen

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J.Kairiūkščio 10,

LT-08409 Vilnius

Alle grupper

Luxembourg

Association momentanée ILVO-CER

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding) — CER Groupe (Département Santé)

ILVO (Eenheid Technologie en Voeding)

Brusselsesteenweg 370

9090 MELLE

CER (Département Santé)

Rue du Point du Jour 8

6900 MARLOIE

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Institut scientifique de la Santé publique

Rue J. Wytsman 14

1050 Bruxelles

B3c

Ungarn

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

UNGARN

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

(National Food Chain Safety Office, Food and Feed Safety Directorate, Food Toxicological NRL, Mester u. 81., Hungary, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3a (kun dioxiner og PCB'er), B3c, B3d, B3e, B3f

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Budaörsi út 141-145

Ungarn

H-1118

Budapest

(National Food Chain Safety Office, Directorate of Plant Protection and Soil Conservation, Budaörsi út 141-145, Hungary, H-1118, Budapest)

B2c, B3a (undtagen dioxiner og PCB'er), B3b

Μalta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Direttorat ghar-regolazzjoni Veterinarja

Ministeru ghall-Izvilupp Sostenibbli l-Ambjent u Tibdil fil-Klima

Albertown, Marsa MRS1123

Μalta

National Veterinary Laboratory

Veterinary Regulation Directorate

Ministry for Sustainable Development the Environment and Climate change.

Albertown, Marsa MRS1123

Μalta

Alle grupper undtagen B3a (dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB'er), B3c (kemiske grundstoffer) og B3d (mykotoksiner)

Public Health Laboratory Evans Building

Lower Merchants Street

Valletta VLT1179

Malta

Food and Environment Research Agency

Sand Hutton

York YO41 1LZ

UK

B3a (dioxiner, PCB'er og dioxinlignende PCB'er), B3c (kemiske grundstoffer) og B3d (mykotoksiner)

Nederlandene

Wageningen UR

RIKILT Institute of food safety

Akkermaalsbos 2

Wageningen 6708WB

Alle grupper

Østrig

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Wien

Abteilung Tierarzneimittel, Hormone und Kontaminanten (THKS)

Spargelfeldstraße 191

1220 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoider, carbadox og olaquindox)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit

Abteilung Pestizid- und Lebensmittelanalytik (PLMA)

Technikerstraße 70

A-6020 Innsbruck

B2c, B2f (amitraz), B3a (undtagen dioxiner og PCB'er), B3b, B3f (neonicotinoider)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioxiner og PCB'er)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Geschäftsfeld Ernährungssicherheit

Institut für Tierernährung und Futtermittel

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Institut für Lebensmittelsicherheit Linz

Abteilung Kontaminantenanalytik (KONA)

Wieningerstraße 8

4020 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Polen

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Alle grupper

Portugal

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV)

Quinta do Marquês, Av. da Republica

2780-157 Oeiras

Alle grupper (undtagen B3a dioxiner og B3c akvakultur)

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Av. de Brasília, 6

1449-006 Lisboa

B3c (akvakultur)

DRAL — Laboratório de Físico — Química (LFQ)

Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar, 22

Edifício F — 1.o andar

1649-038 Lisboa

B3a (dioxiner)

Rumænien

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sect. 2,

021201 București

A1, A4, A6 (nitromidazoler, nitrofuraner), B1 (antibiotika), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticider indeholdende organiske chlorforbindelser og ndl-PCB'er), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4,

300858 Timișoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Șos. Mangaliei nr. 78,

900111Constanța

A3, A6 (chloramphenicol)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piața Mărăști nr.1,

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapson), B1 (sulfonamider)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate Str. Ilioarei nr 16E, sect. 3,

032125București

B3a (dioxiner)

Slovenien

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (undtagen chloramphenicol i urin og chloroform i urin), B1, B2a (avermectiner), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (undtagen kviksølv i akvakultur), B3d, B3e

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (chloramphenicol i urin og chloroform i urin), B2a (benzimidazoler), B2c, B3a, B3b (undtagen i honning), B3c (kviksølv i akvakultur)

Slovakiet

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

Bratislava 842 13

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoler), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

Košice 040 01

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoskova 1611/58

Dolný Kubín 026 01

A6 (chloramphenicol, nitrofuraner), B1, B2f, B3e

Finland

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Alle grupper

Sverige

Statens Livsmedelsverk

Box 622

751 26 Uppsala

Alle grupper

Det Forenede Kongerige

Agri-Food & Biosciences Institute

Veterinary Science Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuraner undtagen i honning, nitromidazoler), B2b, (nicarbazin), B2f

Food and Environment Research Agency (FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (chloramphenicol, nitrofuraner i honning, dapson). B1, B2a, B2b (ionophorer)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (chlorpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e«


Top