EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:085:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 85, 19. duben 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 85

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
19. dubna 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 085/01

Zveřejnění žádosti o registraci podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

1

2007/C 085/02

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

6

2007/C 085/03

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

9

2007/C 085/04

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4570 – AREVA/Repower) (1)

12

2007/C 085/05

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4589 – Delta Lloyd/Erasmus Groep) (1)

12


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 085/06

Směnné kurzy vůči euru

13

2007/C 085/07

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydané na jeho 381. zasedání dne 11. října 2004 k předběžnému návrhu rozhodnutí ve věci COMP/C.38.238/B.2 – Surový tabák Španělsko

14

2007/C 085/08

Stanovisko Poradního výboru pro restriktivní praktiky a dominantní postavení vydané na jeho 382. zasedání dne 18. října 2004 k předběžnému návrhu rozhodnutí ve věci COMP/C.38.238/B.2 – Surový tabák Španělsko

15

2007/C 085/09

Závěrečná zpráva úředníka pro slyšení ve věci COMP/38.238/B.2 – Surový tabák Španělsko (vyhotovená v souladu s článkem 15 rozhodnutí Komise 2001/462/ES, ESUO ze dne 23. května 2001 o mandátu úředníků pro slyšení v určitých řízeních ve věcech hospodářské soutěže – Úř. věst. L 162, 19.6.2001, s. 21)

16

2007/C 085/10

Sdělení týkající se dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (Tímto sdělením se nahrazuje sdělení zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství C 92 ze dne 16. dubna 2005, s. 2.)

17

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2007/C 085/11

Seznam mezioborových organizací uznaných v odvětví rybolovu a akvakultury

22


 

V   Oznámení

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 085/12

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4593 – voestalpine/Dancke) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

24


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

 

Top