EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:085:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 85, 2007. gada 19. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 85

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 19. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 085/01

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

1

2007/C 085/02

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

6

2007/C 085/03

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

9

2007/C 085/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4570 — AREVA/Repower) (1)

12

2007/C 085/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4589 — Delta Lloyd/Erasmus Groep) (1)

12


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 085/06

Euro maiņas kurss

13

2007/C 085/07

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos 381. sanāksmē 2004. gada 11. oktobrī par pagaidu lēmuma projektu COMP/C.38.238/B.2 — Raw tobacco Spain lietā

14

2007/C 085/08

Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja konkurences ierobeŽojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos par pagaidu lēmuma projektu 382. sanāksmē 2004. gada 18. oktobrī COMP/C.38.238/B.2 — Raw tobacco Spain lietā

15

2007/C 085/09

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums lietā COMP/38.238/B.2 — Raw Tobacco Spain (saskaņā ar 15. pantu Komisijas 2001. gada 23. maija Lēmumā 2001/EK, EOTK par uzklausīšanas amatpersonu darba uzdevumiem dažos tiesas procesos par konkurenci — OV L 162, 19.6.2001., 21. lpp.)

16

2007/C 085/10

Instrukcija par lauksaimniecības produktu importa, eksporta atļaujām un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātiem (Šī instrukcija aizstāj instrukciju, kas publicēta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 92, 2005. gada 16. aprīlī, 2. lpp.)

17

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 085/11

Zivsaimniecības un akvakultūras sektora atzītu starpnozaru organizāciju saraksts

22


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 085/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4593 — voestalpine/Dancke) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

24


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top