EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:085:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 85, 19 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 85

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
19 април 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 085/01

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета за защита на географските указания и наименования за произход на селскостопански продукти и храни

1

2007/C 085/02

Публикация на заявка по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

6

2007/C 085/03

Публикация на заявление по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета за защита на географските указания и наименования за произход на селскостопанските продукти и храни

9

2007/C 085/04

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4570 — AREVA/Repower) (1)

12

2007/C 085/05

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4589 — Delta Lloyd/Erasmus Groep) (1)

12


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 085/06

Обменен курс на еурото

13

2007/C 085/07

Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на неговата 381-ва среща на 11 октомври 2004 г. относно предварително проекторешение по дело COMP/C.38.238/B.2 — Суров тютюн Испания

14

2007/C 085/08

Становище на консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, дадено на неговата 382-ра среща на 18 октомври 2004 г. относно предварително проекторешение по дело COMP/C.38.238/B.2 — Суров тютюн Испания

15

2007/C 085/09

Окончателен доклад на служителя по изслушването по дело COMP/C.38.238/B.2 — Суров тютюн Испания (съгласно член 15 от Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция — ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21)

16

2007/C 085/10

Известие относно лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за земеделски продукти (Настоящото известие заменя това, което е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз C 92 от 16 април 2005 г., стр. 2)

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2007/C 085/11

Списък на признатите междубраншови организации в сектор рибарство и аквакултура

22


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 085/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4593 — voestalpine/Dancke) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

24


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top