EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:314:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 314, 1. prosince 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 314

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 58
1. prosince 2015


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2203 ze dne 25. listopadu 2015 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kaseinů a kaseinátů určených k lidské spotřebě a o zrušení směrnice Rady 83/417/EHS

1

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2015/2204 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se provádí nařízení (EU) č. 267/2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu

10

 

*

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu ( 1 )

13

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2206 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1238/95, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

22

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2207 ze dne 30. listopadu 2015 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/2208 ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013

27

 

 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok 2013

29

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/2209 ze dne 27. října 2015 o uzavření účtů společného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013

32

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/2210 ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

34

 

 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2013

36

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/2211 ze dne 27. října 2015 o uzavření účtů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2013

39

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/2212 ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

41

 

 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok 2013

43

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/2213 ze dne 27. října 2015 o uzavření účtů společného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013

46

 

*

Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2015/2214 ze dne 27. října 2015 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada

48

 

 

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2015 obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2013, oddíl II – Evropská rada a Rada

49

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2215 ze dne 30. listopadu 2015 na podporu rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2235 (2015), kterou se zřizuje společný vyšetřovací mechanismus OPCW-OSN s cílem identifikovat pachatele chemických útoků v Syrské arabské republice

51

 

*

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/2216 ze dne 30. listopadu 2015, kterým se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

58

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/2217 ze dne 27. listopadu 2015 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Libye a Maroka do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 8223)  ( 1 )

60

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2015/2218 ze dne 20. listopadu 2015 o postupu při vyloučení předpokladu, že zaměstnanci mají podstatný vliv na rizikový profil dohlížené úvěrové instituce (ECB/2015/38)

66

 

 

Opravy

 

*

Oprava nařízení Komise (EU) 2015/2075 ze dne 18. listopadu 2015, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, desmedifam, dichlorprop-P, haloxyfop-P, oryzalin a fenmedifam v některých produktech a na jejich povrchu ( Úř. věst. L 302, 19.11.2015 )

72

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top