EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:314:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 314, 1. joulukuuta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 314

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

58. vuosikerta
1. joulukuuta 2015


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2203, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, elintarvikkeina käytettäviä kaseiineja ja kaseinaatteja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 83/417/ETY kumoamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2204, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

10

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2205, annettu 6 päivänä elokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2206, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, asetuksen (EY) N:o 1238/95 muuttamisesta yhteisön kasvilajikevirastolle maksettavien maksujen osalta

22

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2207, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/2208, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

27

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

29

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/2209, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, ARTEMIS-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

32

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/2210, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

34

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

36

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/2211, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

39

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/2212, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

41

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä ENIAC-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013

43

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/2213, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, ENIAC-yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2013 tilien päättämisestä

46

 

*

Euroopan parlamentin päätös (EU) 2015/2214, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

48

 

 

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 27 päivänä lokakuuta 2015, joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2013, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

49

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2215, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, tuen antamisesta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 2235 (2015), jolla perustetaan kemiallisten aseiden kieltojärjestön ja YK:n yhteinen tutkintamekanismi Syyrian arabitasavallassa kemikaaleilla tehtyjen iskujen tekijöiden tunnistamiseksi

51

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/2216, annettu 30 päivänä marraskuuta 2015, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta

58

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/2217, annettu 27 päivänä marraskuuta 2015, toimenpiteistä suu- ja sorkkatautiviruksen kulkeutumisen unioniin Libyasta ja Marokosta estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 8223)  ( 1 )

60

 

*

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/2218, annettu 20 päivänä marraskuuta 2015, menettelystä olla soveltamatta henkilöstön jäseniin olettamaa merkittävästä vaikutuksesta valvottavan luottolaitoksen riskiprofiiliin (EKP/2015/38)

66

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission asetukseen (EU) 2015/2075, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse abamektiinin, desmedifamin, diklorproppi-P:n, haloksifoppi-P:n, orytsaliinin ja fenmedifamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla ( EUVL L 302, 19.11.2015 )

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top