EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:338:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 338, 17. prosinec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.338.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 338

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
17. prosince 2013


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1342/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se zrušují antidumpingová opatření na dovoz některých železných nebo ocelových lan a kabelů pocházejících z Ruské federace po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

1

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1343/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (ES) č. 1225/2009

11

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1344/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblasti IVa plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

23

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1345/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIf a VIIg plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

25

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1346/2013 ze dne 12. prosince 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu marlína modrého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

27

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1347/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a IVbc plavidly plujícími pod vlajkou Spojeného království

29

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2568/91 o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy

31

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1349/2013 ze dne 16. prosince 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

68

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2013/762/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013 o dodatečném finančním příspěvku Unie na programy kontroly rybolovu členských států pro rok 2013 (oznámeno pod číslem C(2013) 8576)

70

 

 

2013/763/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. prosince 2013, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (oznámeno pod číslem C(2013) 8743)

81

 

 

2013/764/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2013 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2013) 8667)  ( 1 )

102

 

 

2013/765/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2013 o změně uznání Det Norske Veritas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (oznámeno pod číslem C(2013) 8876)  ( 1 )

107

 

 

2013/766/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2013, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace, tlumení a sledování nákaz zvířat a zoonóz pro rok 2013 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, kterým se schvalují roční a víceleté programy pro rok 2009 a následující roky, a kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/761/EU, pokud jde o finanční příspěvek Unie na některé programy schválené uvedeným rozhodnutím (oznámeno pod číslem C(2013) 8891)

109

 

 

2013/767/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2013 o zřízení rámce pro občanský dialog v záležitostech, na něž se vztahuje společná zemědělská politika, a o zrušení rozhodnutí 2004/391/ES

115

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top