EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:312:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 312, 27. listopad 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

doi:10.3000/17255074.L_2010.312.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 312

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 53
27. listopadu 2010


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1097/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a centrálními bankami (1)

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1098/2010 ze dne 26. listopadu 2010 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (CHZO))

7

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1099/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (1)

9

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 1100/2010 ze dne 26. listopadu 2010, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o dovozní cla pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4320 během hospodářského roku 2010/11

14

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1101/2010 ze dne 26. listopadu 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

16

 

 

Nařízení Komise (EU) č. 1102/2010 ze dne 26. listopadu 2010 o prodejních cenách pro obiloviny v reakci na první jednotlivé nabídkové řízení v rámci nabídkových řízení otevřených nařízením (EU) č. 1017/2010

18

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2010/719/EU, Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010, kterým se zamítá řešení navrhované Rakouskem podle článku 10 nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 v souvislosti s výpočtem složky, která připadne na použití pro soukromou potřebu a tvoří podíl úlevy ze základu vlastního zdroje z DPH, vyplývající z omezení práva na odpočet DPH podle článku 176 směrnice Rady 2006/112/ES (oznámeno pod číslem K(2010) 8206)

20

 

 

2010/720/EU, Euratom

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010, kterým se Portugalsku povoluje použít údaje vztahující se k dřívějším rokům, než je rok předposlední k výpočtu základu vlastních zdrojů z DPH (oznámeno pod číslem K(2010) 8209)

22

 

 

2010/721/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur ve Francii týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2008 (oznámeno pod číslem K(2010) 8220)

23

 

 

2010/722/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010 o schválení účetních závěrek některých platebních agentur v Německu a Španělsku týkajících se výdajů financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) za rozpočtový rok 2009 (oznámeno pod číslem K(2010) 8223)

25

 

 

2010/723/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010, kterým se prodlužuje platnost rozhodnutí 2005/359/ES, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o špalky z dubu (Quercus L.) s kůrou původem ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2010) 8229)

30

 

 

2010/724/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010 o postoji Evropské unie ke změně přílohy 6 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

31

 

 

2010/725/EU

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2010, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/766/ES, pokud jde o název a položku týkající se Chile v seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz živých, mražených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2010) 8259)  (1)

45

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top