Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:312:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 312, 27 ta' Novembru 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2010.312.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 312

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 53
27 ta' Novembru 2010


Werrej

 

II   Atti mhux leġislattivi

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1097/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas komuni għar-reġistri kummerċjali għall-finijiet tal-istatistika fir-rigward tal-iskambju ta' dejta kunfidenzjali bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-banek ċentrali ( 1 )

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1098/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet tal-oriġini protetti u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (IĠP)]

7

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1099/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 669/2009 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-importazzjoni ta’ ċertu għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali ( 1 )

9

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1100/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 891/2009 fir-rigward tad-dazji fuq l-importazzjoni tal-konċessjonijiet taz-zokkor tas-CXL bin-numri tal-ordni 09.4317, 09.4318, 09.4319 u 09.4320 matul is-sena tas-suq 2010/2011

14

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1101/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1102/2010 tas-26 ta’ Novembru 2010 dwar il-prezzijiet tal-bejgħ taċ-ċereali bi tweġiba għall-ewwel stediniet individwali għal sejħa għall-offerti fil-proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti miftuħa skont ir-Regolament (UE) Nru 1017/2010

18

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2010/719/UE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2010 li ma taċċettax is-soluzzjoni proposta mill-Awstrija taħt l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/89 rigward il-kalkolu tal-komponent ta’ użu privat ta’ kumpens fil-konfront tal-bażi tar-riżorsi proprji tal-VAT li jirriżulta mir-restrizzjoni tad-dritt ta' tnaqqis tal-VAT skont l-Artikolu 176 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8206)

20

 

 

2010/720/UE, Euratom

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2010 li tawtorizza lill-Portugall tuża dejta li tirrigwarda snin li jippreċedu s-sena ta’ qabel l-aħħar sena għall-kalkolu tal-bażi tar-riżorsi proprji tal-VAT (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8209)

22

 

 

2010/721/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2010 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet ta’ ċerti aġenziji tal-pagamenti fi Franza li jikkonċernaw l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) għas-sena finanzjarja 2008 (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8220)

23

 

 

2010/722/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2010 dwar l-approvazzjoni tal-kontijiet ta’ ċerti aġenziji tal-pagamenti fil-Ġermanja u fi Spanja dwar l-infiq iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (l-FAEŻR) għas-sena finanzjarja tal-2009 (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8223)

25

 

 

2010/723/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2010 li testendi l-perjodu ta’ validità tad-Deċiżjoni 2005/359/KE li tipprovdi deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE bir-rigward ta’ zkuk tal-ballut (Quercus L.) bil-qoxra magħhom, li joriġinaw mill-Istati Uniti (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8229)

30

 

 

2010/724/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2010 fuq il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-emenda tal-Anness 6 għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-kummerċ fi prodotti agrikoli

31

 

 

2010/725/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Novembru 2010 li temenda l-Anness I tad-Deċiżjoni 2006/766/KE rigward it-titlu u l-annotazzjoni dwar iċ-Ċilì fil-lista ta’ pajjiżi terzi li l-importazzjonijiet minnhom ta’ molluski bivalvi, ekinodermi, tunikati u gasteropodi marini ħajjin, iffriżati jew ipproċessati għall-konsum mill-bniedem huma permessi (notifikata bid-dokument numru C(2010) 8259)  ( 1 )

45

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top