Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:312:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 312, 27. november 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.312.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 312

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
27. novembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely, pokiaľ ide o výmenu dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami (1)

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1098/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen (CHZO)]

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1099/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu (1)

9

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1100/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa počas hospodárskeho roka 2010/2011 ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 891/2009, pokiaľ ide o dovozné clá na koncesný cukor CXL s poradovými číslami 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4320

14

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1102/2010 z 26. novembra 2010 o predajných cenách obilnín v prípade prvej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 1017/2010

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/719/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010, ktorým sa na základe článku 176 smernice Rady 2006/112/ES o obmedzení práva na odpočítanie DPH zamieta riešenie navrhované Rakúskom na výpočet prvku použitia na súkromné účely v rámci náhrady základu vlastných zdrojov založených na DPH, predložené podľa článku 10 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 [oznámené pod číslom K(2010) 8206]

20

 

 

2010/720/EÚ, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010, ktorým sa Portugalsku povoľuje použiť pri výpočte základu vlastných zdrojov založených na DPH údaje z rokov skorších, ako je predposledný rok [oznámené pod číslom K(2010) 8209]

22

 

 

2010/721/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr vo Francúzsku, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008 [oznámené pod číslom K(2010) 8220]

23

 

 

2010/722/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010 o schválení účtov určitých platobných agentúr v Nemecku a Španielsku, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2009 [oznámené pod číslom K(2010) 8223]

25

 

 

2010/723/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010, ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia 2005/359/ES, ktorým sa ustanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES v súvislosti s dubovou (Quercus L.) guľatinou s kôrou, ktorá má pôvod v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom K(2010) 8229]

30

 

 

2010/724/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010, o pozícii Európskej únie k zmene a doplneniu prílohy 6 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

31

 

 

2010/725/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k rozhodnutiu 2006/766/ES, pokiaľ ide o názov a údaj týkajúci sa Čile v zozname tretích krajín, z ktorých je povolený dovoz živých, mrazených alebo spracovaných lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2010) 8259]  (1)

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top