EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:328:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 328, 06. prosinec 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 328

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
6. prosince 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 1210/2008 ze dne 20. listopadu 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 55/2008 o zavedení autonomních obchodních preferencí pro Moldavsko

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1211/2008 ze dne 5. prosince 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1212/2008 ze dne 5. prosince 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla pro některé produkty v odvětví cukru stanovená nařízením (ES) č. 945/2008 na hospodářský rok 2008/2009

7

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1213/2008 ze dne 5. prosince 2008 o koordinovaném víceletém kontrolním programu Společenství pro roky 2009, 2010 a 2011 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů (1)

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1214/2008 ze dne 5. prosince 2008, kterým se stanoví koeficienty použitelné na obiloviny vyvážené ve formě irské whiskey na období 2008/09

18

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1215/2008 ze dne 5. prosince 2008 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znění)

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1216/2007 ze dne 5. prosince 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 872/2004 o dalších omezujících opatřeních vůči Libérii

26

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (1)

28

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada

 

 

2008/910/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2008, kterým se mění části 1 a 2 schengenské konzultační sítě (Technické podmínky)

38

 

 

Komise

 

 

2008/911/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu 2008, kterým se stanoví seznam rostlinných látek, rostlinných přípravků a jejich kombinací pro použití v tradičních rostlinných léčivých přípravcích (oznámeno pod číslem K(2008) 6933)  (1)

42

 

 

2008/912/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2008 ohledně finančního příspěvku Společenství na rok 2009 pro některé referenční laboratoře Společenství pro oblast kontroly potravin a krmiv (oznámeno pod číslem K(2008) 7283)

49

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY VI SMLOUVY O EU

 

*

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva

55

 

 

 

*

Poznámka pro čtenáře (pokračování na vnitřní straně zadní obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top