EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 61, 08. březen 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 61

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 48
8. března 2005


Obsah

 

I   Akty, jejichž zveřejnění je povinné

Strana

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 380/2005 ze dne 7. března 2005 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 381/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací ( 1 )

3

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 382/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

4

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 383/2005 ze dne 7. března 2005, kterým se stanoví rozhodné skutečnosti pro směnné kurzy použitelné pro vinařské produkty

20

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 384/2005 ze dne 7. března 2005 o přijetí programu ad hoc modulů na období 2007 až 2009 pro výběrové šetření pracovních sil, které je ustanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

23

 

*

Směrnice Komise 2005/21/ES ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel ( 1 )

25

 

 

II   Akty, jejichž zveřejnění není povinné

 

 

Komise

 

*

2005/177/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 7. března 2005 o tranzitu živého skotu územím Spojeného království (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 509)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/ES:
Doporučení Komise ze dne 1. března 2005 týkající se koordinovaného monitorovacího programu Společenství pro rok 2005 s cílem zajistit dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů v obilovinách a v některých dalších produktech rostlinného původu a na jejich povrchu a vnitrostátních monitorovacích programů pro rok 2006
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se mění rozhodnutí 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení Slovinska za prosté brucelózy (B. melitensis) a enzootické leukózy skotu a Slovenska za prosté tuberkulózy skotu a brucelózy skotu (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 483)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/ES:
Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2005, kterým se členské státy opravňují podle směrnice Rady 96/49/ES k přijetí určitých odchylek týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí (oznámeno pod číslem dokumentu K(2005) 443)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/ES:
Rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci AKT-ES č. 2/2005 ze dne 1. března 2005 o odchylce od pojmu „původní produkty“ s ohledem na zvláštní situaci států AKT, pokud jde o výrobu konzerv z tuňáka a hřbetů z tuňáka (číslo HS ex 16.04)

48

 

 

Tiskové opravy

 

*

Tisková oprava nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin ( Úř. věst. L 345 ze dne 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top