EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:061:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 61, 08 maart 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 61

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
8 maart 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 380/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 381/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties ( 1 )

3

 

*

Verordening (EG) nr. 382/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1786/2003 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector gedroogde voedergewassen

4

 

*

Verordening (EG) nr. 383/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot vaststelling van de ontstaansfeiten voor de wisselkoersen voor producten van de sector wijn

20

 

*

Verordening (EG) nr. 384/2005 van de Commissie van 7 maart 2005 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2007-2009 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad ( 1 )

23

 

*

Richtlijn 2005/21/EG van de Commissie van 7 maart 2005 tot aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 72/306/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen ( 1 )

25

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

2005/177/EG:
Beschikking van de Commissie van 7 maart 2005 betreffende de doorvoer van runderen door het Verenigd Koninkrijk (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 509)
 ( 1 )

28

 

*

2005/178/EG:
Aanbeveling van de Commissie van 1 maart 2005 inzake een in 2005 uit te voeren gecoördineerd bewakingsprogramma van de Gemeenschap om de inachtneming van de maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in en op granen en bepaalde andere producten van plantaardige oorsprong te garanderen en inzake de nationale bewakingsprogramma’s voor 2006
 ( 1 )

31

 

*

2005/179/EG:
Beschikking van de Commissie van 4 maart 2005 tot wijziging van de Beschikkingen 93/52/EEG en 2003/467/EG wat betreft de verklaring dat Slovenië vrij is van brucellose (B. melitensis) en enzoötische boviene leukose en dat Slowakije vrij is van boviene tuberculose en boviene brucellose (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 483)
 ( 1 )

37

 

*

2005/180/EG:
Beschikking van de Commissie van 4 maart 2005 houdende toestemming voor de lidstaten om krachtens Richtlijn 96/49/EG van de Raad bepaalde afwijkingen inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor vast te stellen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 443)
 ( 1 )

41

 

*

2005/181/EG:
Besluit nr. 2/2005 van het ACS-EG-Comité Douanesamenwerking van 1 maart 2005 houdende afwijking van de definitie van „producten van oorsprong” in verband met de bijzondere situatie van de ACS-staten met betrekking tot de productie van tonijnconserven en tonijnzijden („loins”) (GS-post ex 16.04)

48

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad met betrekking tot de bij de titels IV en IV bis van die verordening ingestelde steunregelingen en het gebruik van braakgelegde grond voor de productie van grondstoffen ( PB L 345 van 20.11.2004 )

51

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top