EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:010:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 10, 11. ledna 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 10

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
11. ledna 2021


Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

555. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, 27. 10. 2020–29. 10. 2020

2021/C 10/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Integrace žen, matek a rodin přistěhovaleckého původu v členských státech EU a cílové úrovně znalosti jazyka pro integraci“ (průzkumné stanovisko)

1

2021/C 10/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Řízení rozmanitosti v členských státech EU (průzkumné stanovisko)

7

2021/C 10/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Sociální dialog jako důležitý pilíř hospodářské udržitelnosti a odolnosti ekonomik s přihlédnutím k vlivu živé veřejné diskuse v členských státech (průzkumné stanovisko)

14


 

III   Přípravné akty

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

555. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru, 27. 10. 2020–29. 10. 2020

2021/C 10/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 [COM(2020) 491 final – 2020/0251 (COD)]

27

2021/C 10/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020) 280 final – 2020/0152 (COD)], k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020) 281 final – 2020/0155 (COD)], k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19 [COM(2020) 282 final – 2020/0151 (COD)], k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii COVID-19 [COM(2020) 283 final – 2020/0156 (COD)]

30

2021/C 10/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty“(COM(2020) 337 final – 2020/0154 (COD))

35

2021/C 10/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost“(COM(2020) 274 final) – „Návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost“(COM(2020) 275 final)

40

2021/C 10/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci“(COM(2020) 276 final) – „Návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi“(COM(2020) 277 final – 2020/132(NLE))

48

2021/C 10/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025)“(COM(2020) 258 final)

56

2021/C 10/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu [COM(2020) 568 final – 2020/0259 (COD)]

63

2021/C 10/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku“(COM(2020) 360 final – 2020/0165 (CNS))

65

2021/C 10/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie [COM(2020) 220 – 2020/0097 (COD)]

66

2021/C 10/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném nařízení [COM(2020) 483 final – 2020/0231 (COD)]

67

2021/C 10/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027 [COM(2020) 437 – 2020/0209 (CNS)]

68

2021/C 10/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) [COM(2020) 563 final – 2020/0036 (COD)]

69

2021/C 10/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Strategie pro udržitelný růst na rok 2020 (dodatkové stanovisko) [COM(2019) 650 final]

70

2021/C 10/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny“ (dodatkové stanovisko) (COM(2019) 652 final)

79


CS

 

Top