EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0171

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/171 ze dne 20. listopadu 2015, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku

OJ L 33, 10.2.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/171/oj

10.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/171

ze dne 20. listopadu 2015,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odstavec 4 doporučení č. 14-01 Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (dále jen „ICCAT“) týkající se víceletého programu zachování a řízení zdrojů pro tropické tuňáky uvádí, že rybářská plavidla o celkové délce 20 metrů nebo více, která nejsou zanesena v evidenci ICCAT, v níž jsou vedena plavidla oprávněná k lovu tropických tuňáků, nemají povoleno lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, přemísťovat, zpracovávat nebo vykládat tuňáka velkookého a/nebo tuňáka žlutoploutvého v oblasti úmluvy ICCAT. Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 (2) vyjímá toto pravidlo ICCAT z uplatnění povinnosti vykládky stanovené v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013, avšak pouze v případě tuňáka velkookého, jelikož je v praxi odlov tuňáka žlutoploutvého možný u jiných druhů rybolovu, jež se nezaměřují na tuňáka žlutoploutvého, na kterého se vztahuje povinnost vykládky, článek 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 by měl být pozměněn tak, aby se kromě tuňáka velkookého vztahoval i na tuňáka žlutoploutvého.

(2)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 stanoví výjimku z povinnosti vykládky tuňáka obecného, pokud nedosahuje minimální velikosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 302/2009 (3). Minimální velikost stanovená v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 302/2009 je 30 kg nebo 115 cm. Nicméně čl. 9 odst. 2 a odst. 8 uvedeného nařízení stanovují jinou minimální velikost pro tuňáka obecného odloveného i) ve východním Atlantiku návnadovými čluny a čluny s vlečnými šňůrami; ii) v Jaderském moři pro účely chovu a iii) ve Středozemním moři v drobném pobřežním lovu čerstvých ryb návnadovými čluny, plavidly pro rybolov na dlouhou lovnou šňůru a plavidly lovícími pomocí ručních šňůr. Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 by mělo být pozměněno zanesením minimální velikosti, která je podle čl. 9 odst. 2 a odst. 8 nařízení (ES) č. 302/2009 stanovena na méně než 30 kg nebo 115 cm.

(3)

Článek. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 stanoví výjimky z povinnosti vykládky, pokud jde o mečouna obecného (Xiphias gladius) v severním Atlantském oceánu. Jelikož bod 9 doporučení ICCAT č. 13-02 týkající se ochrany mečouna obecného v severním Atlantiku platí pro lov nebo vykládku mečouna obecného v celém Atlantském oceánu, měl by být uvedený článek změněn tak, aby se vztahoval na celý Atlantský oceán.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 se mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Tuňák velkooký a tuňák žlutoploutvý

1.   Tento článek se vztahuje na tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) v Atlantském oceánu.

2.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí rybářská plavidla o celkové délce 20 metrů nebo více, která nejsou zanesena v evidenci ICCAT, v níž jsou vedena plavidla oprávněná k lovu tuňáka velkookého a tuňáka žlutoploutvého, tyto druhy v Atlantském oceánu cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat, přemísťovat, zpracovávat ani vykládat.“

2)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se zakazuje cíleně lovit, uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat, vykládat, přepravovat, skladovat, prodávat, vystavovat nebo nabízet k prodeji tuňáka obecného:

a)

pokud nedosahuje minimální velikosti stanovené v čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 302/2009, nebo

b)

v případech uvedených v čl. 9 odst. 2 a odst. 8 nařízení (ES) č. 302/2009, pokud nedosahuje minimální velikosti stanovené v uvedeném čl. 9 odst. 2 a odst. 8.“

3)

V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Tento článek se vztahuje na mečouna obecného (Xiphias gladius) v Atlantském oceánu.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo platné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. listopadu 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/98 ze dne 18. listopadu 2014 o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 16, 23.1.2015, s. 23).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 302/2009 ze dne 6. dubna 2009 o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, o změně nařízení (ES) č. 43/2009 a o zrušení nařízení (ES) č. 1559/2007 (Úř. věst. L 96, 15.4.2009, s. 1).


Top