EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:292:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 292, 11 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 292

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
11 ноември 2022 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2192 на Европейския парламент и на Съвета от 9 ноември 2022 година за определяне на специални разпоредби за програмите за сътрудничество за периода 2014—2020 г., подкрепяни от Европейския инструмент за съседство и по цел „Европейско териториално сътрудничество“, след прекъсване на изпълнението на програмата

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2193 на Съвета от 22 декември 2021 година за подписване и сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Перу за създаване на рамка за участието на Република Перу в операциите на Европейския съюз за управление на кризи

12

 

*

ПРЕВОД — СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА ПЕРУ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАМКА ЗА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ПЕРУ В ОПЕРАЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

14

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2194 на Съвета от 10 ноември 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/2063 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

24

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2195 на Комисията от 10 ноември 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на бутилиран хидрокситолуол, Acid Yellow 3, хомосалат и HAA299 в козметични продукти и за поправка на същия регламент по отношение на употребата на резорцинол в козметични продукти ( 1 )

32

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2196 на Съвета от 8 ноември 2022 година за назначаване на член, предложен от Федерална република Германия, в Европейския икономически и социален комитет

39

 

*

Решение (ЕС) 2022/2197 на Съвета от 8 ноември 2022 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Специализирания комитет по автомобилен транспорт, създаден със Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, по отношение на техническите и процедурните спецификации за използването на Информационната система за вътрешния пазар (IMI) от Обединеното кралство и размера и реда и условията за плащане на финансовата вноска на Обединеното кралство в общия бюджет на Съюза във връзка с разходите, породени от използването на IMI от него

41

 

*

Решение (ЕС) 2022/2198 на Съвета от 8 ноември 2022 година за пълно спиране на прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Вануату за премахване на визите за краткосрочно пребиваване

47

 

*

Решение (ЕС) 2022/2199 на Съвета от 8 ноември 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Регионалния управителен комитет на Транспортната общност във връзка с приемането на бюджета на Транспортната общност за 2023 година

50

 

*

Решение (ЕС) 2022/2200 на Съвета от 8 ноември 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Световния форум за хармонизация на правилата за превозните средства към Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации във връзка с предложенията за изменения на правила № 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 и 163 на ООН, във връзка с предложението за ново правило на ООН относно уязвимите участници в пътното движение, намиращи се в непосредствена близост пред и встрани от превозно средство, във връзка с предложението за ново правило на ООН относно одобряването на моторните превозни средства по отношение на тяхната пряка видимост и във връзка с предложението за изменение на Обща резолюция M.R.1 на ООН

54

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2201 на Съвета от 10 ноември 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/2074 относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top