EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:292:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 292, 2022. gada 11. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 292

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 11. novembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/2192 (2022. gada 9. novembris), ar ko pēc programmu īstenošanas traucējuma rašanās nosaka īpašus noteikumus sadarbības programmām 2014.–2020. gadā, kuras saņem atbalstu no Eiropas kaimiņattiecību instrumenta un saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2193 (2021. gada 22. decembris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku, ar ko izveido sistēmu Peru Republikas dalībai Eiropas Savienības krīžu pārvarēšanas operācijās

12

 

*

TULKOJUMS – TULKOJUMS NOLĪGUMS STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN PERU REPUBLIKU, AR KO IZVEIDO SISTĒMU PERU REPUBLIKAS DALĪBAI EIROPAS SAVIENĪBAS KRĪŽU PĀRVARĒŠANAS OPERĀCIJĀS

14

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/2194 (2022. gada 10. novembris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

24

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2195 (2022. gada 10. novembris), ar ko attiecībā uz butilhidroksitoluola, Acid Yellow 3, homosalata un HAA299 izmantošanu kosmētikas līdzekļos groza un attiecībā uz rezorcīna izmantošanu kosmētikas līdzekļos labo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009 ( 1 )

32

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2196 (2022. gada 8. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

39

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2197 (2022. gada 8. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Specializētajā autotransporta komitejā, kura izveidota ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, attiecībā uz tehniskajām un procesuālajām specifikācijām par to, kā Apvienotā Karaliste izmanto Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI”), un to finansiālo ieguldījumu summu un nosacījumiem, kas Apvienotajai Karalistei jāiemaksā Savienības vispārējā budžetā saistībā ar izmaksām, kuras rada tās IMI lietošana

41

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2198 (2022. gada 8. novembris) par to, lai pilnībā apturētu Nolīguma starp Eiropas Savienību un Vanuatu Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu piemērošanu

47

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2199 (2022. gada 8. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Transporta kopienas Reģionālajā pārvaldības komitejā attiecībā uz Transporta kopienas 2023. gada budžeta pieņemšanu

50

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/2200 (2022. gada 8. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Transportlīdzekļu noteikumu harmonizācijas pasaules forumā attiecībā uz priekšlikumiem par grozījumiem ANO Noteikumos Nr. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 un 163, attiecībā uz priekšlikumu par jauniem ANO Noteikumiem “Neaizsargāti satiksmes dalībnieki priekšā un sānos tiešā tuvumā”, attiecībā uz priekšlikumu par par jauniem ANO Noteikumiem “Mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to tiešo redzamību” un attiecībā uz priekšlikumu grozīt M.R.1

54

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2201 (2022. gada 10. novembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2074 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top