EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:292:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 292, 11. november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 292

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

65. aastakäik
11. november 2022


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/2192, 9. november 2022, millega kehtestatakse erisätted Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendist ja Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi raames toetatavate 2014.–2020. aasta koostööprogrammide jaoks programmi rakendamise häire korral

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2193, 22. detsember 2021, Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lepingu (millega määratakse kindlaks Peruu Vabariigi osalemise raamistik Euroopa Liidu kriisiohjeoperatsioonides) allkirjastamise ja sõlmimise kohta

12

 

*

TÕLGE — EUROOPA LIIDU JA PERUU VABARIIGI VAHELINE LEPING, MILLEGA MÄÄRATAKSE KINDLAKS PERUU VABARIIGI OSALEMISE RAAMISTIK EUROOPA LIIDU KRIISIOHJEOPERATSIOONIDES

14

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2022/2194, 10. november 2022, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

24

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2022/2195, 10. november 2022, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1223/2009 seoses ainete Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate ja HAA299 kasutamisega kosmeetikatoodetes ning parandatakse kõnealust määrust seoses aine Resorcinol kasutamisega kosmeetikatoodetes ( 1 )

32

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2196, 8. november 2022, millega nimetatakse ametisse üks Saksamaa Liitvabariigi esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige

39

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2197, 8. november 2022, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepinguga loodud maanteetranspordi erikomitees võetav seisukoht Ühendkuningriigi poolt siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamise tehniliste ja menetluslike nõuete ning Ühendkuningriigi poolt seoses IMI kasutamisega liidu üldeelarvesse antava rahalise panuse suuruse ja üksikasjade kohta

41

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2198, 8. november 2022, millega peatatakse täielikult Euroopa Liidu ja Vanuatu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu kohaldamine

47

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2199, 8. november 2022, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees seoses transpordiühenduse 2023. aasta eelarve vastuvõtmisega

50

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2022/2200, 8. november 2022, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sõidukeid käsitlevate eeskirjade ühtlustamise ülemaailmsel foorumil seoses ÜRO eeskirjade nr 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 ja 163 muudatusettepanekutega, ettepanekuga uue ÜRO eeskirja kohta, mis käsitleb sõiduki ees ja kõrval sõiduki läheduses asuvaid haavatavaid maanteekasutajaid, ettepanekuga uue ÜRO eeskirja kohta, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses nende otsese nähtavusega, ning ühisresolutsiooni nr 1 muudatusettepanekuga

54

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2022/2201, 10. november 2022, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

61

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top