EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:106:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 106, 28 април 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.106.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 106

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
28 април 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 347/2009 на Комисията от 27 април 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 348/2009 на Комисията от 27 април 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 349/2009 на Комисията от 24 април 2009 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (преработена) (1)

7

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/347/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 април 2009 година за определяне на позицията на Общността относно решение на Управляващите органи към Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, отнасящо се до преразглеждане на спецификациите за устройства за възпроизвеждане на изображения, включени в приложение В, част VII от Споразумението

25

 

 

2009/348/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 април 2009 година за разрешаване на пускането на пазара на ликопен като нова хранителна съставка по силата на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 2975)

55

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2009/349/ОВППС

 

*

Решение на Съвета от 27 април 2009 година за изпълнение на Обща позиция 2008/369/ОВППС относно ограничителни мерки по отношение на Демократична република Конго

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top