Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:031:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 31, 05 февруари 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.031.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 31

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
5 февруари 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

1

 

*

Регламент (ЕС) № 102/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

13

 

 

Регламент (ЕС) № 103/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

35

 

 

Регламент (ЕС) № 104/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

37

 

 

Регламент (ЕС) № 105/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим за подадените от 31 януари до 1 февруари 2011 г. заявления за лицензии за внос на маслиново масло в рамките на тарифната квота на Тунис, и за прекратяване на издаването на лицензии за внос за месец февруари 2011 г.

39

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение 2011/79/ОВППС на Съвета от 4 февруари 2011 година за изпълнение на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

40

 

 

2011/80/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 февруари 2011 година за разрешаване пускането на пазара на пептиден продукт от риба (Sardinops sagax) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на решения 2002/741/ЕО, 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2003/200/ЕО, 2005/341/ЕО и 2005/343/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС за някои продукти (нотифицирано под номер C(2011) 523)  (1)

50

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top