Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:031:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 31, 2011. gada 05. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2011.031.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 31

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums
2011. gada 5. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 101/2011 (2011. gada 4. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 102/2011 (2011. gada 4. februāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1089/2010, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību

13

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 103/2011 (2011. gada 4. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

35

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 104/2011 (2011. gada 4. februāris), ar ko groza ar Regulu (ES) Nr. 867/2010 2010./11. tirdzniecības gadam noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus dažiem cukura nozares produktiem

37

 

 

Komisijas Regula (ES) Nr. 105/2011 (2011. gada 4. februāris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kurš jāpiemēro olīveļļas ievešanas atļauju pieteikumiem, kas iesniegti laikā no 2011. gada 31. janvārim līdz 1. februārim saskaņā ar Tunisijas tarifu kvotu, un ar ko aptur ievešanas atļauju izdošanu 2011. gada februārim

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas Lēmums 2011/79/KĀDP (2011. gada 4. februāris), ar ko īsteno Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā

40

 

 

2011/80/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 4. februāris), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū zivju (Sardinops sagax) peptīdu produktu kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 522)

48

 

 

2011/81/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2011. gada 4. februāris), ar ko groza Lēmumus 2002/741/EK, 2002/747/EK, 2003/31/EK, 2003/200/EK, 2005/341/EK un 2005/343/EK, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 523)  (1)

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top