Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:280:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 280, 26 октомври 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.280.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 280

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
26 октомври 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 960/2010 на Комисията от 25 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/638/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година за налагане на ограничителни мерки срещу Република Гвинея

10

 

*

Решение 2010/639/ОВППС на Съвета от 25 октомври 2010 година относно ограничителните мерки срещу някои длъжностни лица на Беларус

18

 

 

2010/640/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 21 октомври 2010 година за изменение на решения 2006/920/ЕО и 2008/231/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост, свързани с подсистемата „Експлоатация и управление на трафика“ на трансевропейската конвенционална железопътна система и трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2010) 7179)  (1)

29

 

 

2010/641/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно удължаване на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2010) 7183)  (1)

59

 

 

2010/642/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 октомври 2010 година за даване на разрешение за метод за класификация на кланични трупове на свине в Гърция (нотифицирано под номер C(2010) 7230)

60

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/643/ЕС

 

*

Решение № 2/2010 на Статистическия комитет Европейски съюз—Швейцария от 1 октомври 2010 година за изменение на приложение А към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за сътрудничество в областта на статистиката

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top