Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:280:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 280, 26. október 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.280.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 280

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
26. októbra 2010


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/64/EÚ z 20. októbra 2010 o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 960/2010 z 25. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

8

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/638/SZBP z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Guinejskej republike

10

 

*

Rozhodnutie Rady 2010/639/SZBP z 25. októbra 2010 o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

18

 

 

2010/640/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2006/920/ES a 2008/231/ES o technických špecifikáciách interoperability týkajúcich sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy systémov transeurópskych konvenčných a vysokorýchlostných železníc [oznámené pod číslom K(2010) 7179]  (1)

29

 

 

2010/641/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/866/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania [oznámené pod číslom K(2010) 7183]  (1)

59

 

 

2010/642/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. októbra 2010, ktorým sa povoľuje metóda určovania triedy kvality jatočných tiel ošípaných v Grécku [oznámené pod číslom K(2010) 7230]

60

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2010/643/EÚ

 

*

Rozhodnutie Štatistického výboru Európskej únie a Švajčiarska č. 2/2010 z 1. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha A k dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

62

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top