Help Print this page 

Document L:2010:280:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 280, 26. oktoober 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2010.280.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 280

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

53. köide
26. oktoober 2010


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/64/EL, 20. oktoober 2010, õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 960/2010, 25. oktoober 2010, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

8

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2010/638/ÜVJP, 25. oktoober 2010, Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

10

 

*

Nõukogu otsus 2010/639/ÜVJP, 25. oktoober 2010, teatavate Valgevene ametnike vastu suunatud piiravate meetmete kohta

18

 

 

2010/640/EL

 

*

Komisjoni otsus, 21. oktoober 2010, millega muudetakse otsuseid 2006/920/EÜ ja 2008/231/EÜ, mis käsitlevad üleeuroopalise tava- ja kiirraudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilisi kirjeldusi (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7179 all)  (1)

29

 

 

2010/641/EL

 

*

Komisjoni otsus, 22. oktoober 2010, millega muudetakse otsust 2008/866/EÜ kohaldamisaja osas (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7183 all)  (1)

59

 

 

2010/642/EL

 

*

Komisjoni otsus, 25. oktoober 2010, millega kinnitatakse Kreekas kasutatav searümpade liigitusmeetod (teatavaks tehtud numbri K(2010) 7230 all)

60

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTUVÕETUD ÕIGUSAKTID

 

 

2010/643/EL

 

*

Euroopa Liidu – Šveitsi statistikakomitee otsus nr 2/2010, 1. oktoober 2010, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise statistikaalast koostööd käsitleva lepingu A lisa

62

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top