Help Print this page 

Document L:2010:280:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 280, 26. lokakuuta 2010

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2010.280.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 280

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

53. vuosikerta
26. lokakuuta 2010


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EU) N:o 960/2010, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2010/638/YUTP, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, Guinean tasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

10

 

*

Neuvoston päätös 2010/639/YUTP, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

18

 

 

2010/640/EU

 

*

Komission päätös, annettu 21 päivänä lokakuuta 2010, Euroopan laajuisen tavanomaisen ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehtyjen 2006/920/EY ja 2008/231/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7179)  (1)

29

 

 

2010/641/EU

 

*

Komission päätös, annettu 22 päivänä lokakuuta 2010, päätöksen 2008/866/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7183)  (1)

59

 

 

2010/642/EU

 

*

Komission päätös, annettu 25 päivänä lokakuuta 2010, Kreikassa käytettävän sianruhojen luokitusmenetelmän hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 7230)

60

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2010/643/EU

 

*

Euroopan unionin ja Sveitsin tilastokomitean päätös N:o 2/2010, annettu 1 päivänä lokakuuta 2010, yhteistyötä tilastoalalla koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen liitteen A muuttamisesta

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top