EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:275:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 275, 20 октомври 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.275.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 275

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
20 октомври 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 година за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/622/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 7 октомври 2010 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 936/2010 на Комисията от 19 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕС) № 937/2010 на Комисията от 19 октомври 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

7

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/623/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 11 октомври 2010 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banca d’Italia

9

 

 

2010/624/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 14 октомври 2010 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Съюза в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕЦБ/2010/17)

10

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006 г.) (Специално издание 2007 г., глава 19, том 08)

11

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top