Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:049:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 49, 26 февруари 2010г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.049.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 49

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
26 февруари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (EC) № 157/2010 на Съвета от 22 февруари 2010 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

1

 

*

Регламент (ЕС) № 158/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на предварителната помощ за 2010 г. за частно складиране на масло

14

 

 

Регламент (ЕС) № 159/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

Регламент (ЕС) № 160/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

18

 

 

Регламент (ЕС) № 161/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

20

 

 

Регламент (ЕС) № 162/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/118/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово

22

 

*

Решение 2010/119/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския съюз

26

 

*

Решение 2010/120/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан и Пакистан

28

 

*

Решение 2010/121/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за изменение на приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

30

 

 

2010/122/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2010 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допускането по изключение на употребата на кадмий (нотифицирано под номер C(2010) 1034)  (1)

32

 

 

2010/123/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2010 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top