Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:049:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 49, 26 februari 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.049.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 49

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
26 februari 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 157/2010 av den 22 februari 2010 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa ringpärmsmekanismer med ursprung i Folkrepubliken Kina efter en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 158/2010 av den 25 februari 2010 om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring av smör för 2010

14

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 159/2010 av den 25 februari 2010 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

16

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 160/2010 av den 25 februari 2010 om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som fastställs genom förordning (EG) nr 877/2009 för regleringsåret 2009/10

18

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 161/2010 av den 25 februari 2010 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 676/2009

20

 

 

Kommissionens förordning (EU) nr 162/2010 av den 25 februari 2010 om fastställande av den största sänkningen av importtullar för majs inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 677/2009

21

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2010/118/Gusp av den 25 februari 2010 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Kosovo

22

 

*

Rådets beslut 2010/119/Gusp av den 25 februari 2010 om förlängning och ändring av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant vid Afrikanska unionen

26

 

*

Rådets beslut 2010/120/Gusp av den 25 februari 2010 om förlängning och ändring av mandatet för Europeiska unionens särskilda representant för Afghanistan och Pakistan

28

 

*

Rådets beslut 2010/121/Gusp av den 25 februari 2010 om ändring av bilagan till gemensam ståndpunkt 2004/161/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Zimbabwe

30

 

 

2010/122/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 2010 om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG i fråga om undantag för en användning av kadmium [delgivet med nr K(2010) 1034]  (1)

32

 

 

2010/123/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 25 februari 2010 om anpassning av de korrigeringskoefficienter som från och med den 1 februari 2009, den 1 mars 2009, den 1 april 2009, den 1 maj 2009 och den 1 juni 2009 är tillämpliga på lönerna till de tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredjeländer

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top